Главная Обратная связь

Дисциплины:


Г) з моменту його прийняття10. До складу земельного правопорушення входять:

а) об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт правопорушення;

б) об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єктивна сторона правопорушення;

в) об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт і суб’єктивна сторона правопорушення;

г) об’єкт та суб’єкт правопорушення.

Затверджено на засіданні кафедри екологічного права

Протокол № 11 від 30 червня 2009 р.

Зав. кафедрою екологічного права Шульга М.В.

 

Екзаменатор _________________ __________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

(назва вищого навчального закладу)

 

Спеціальність: правознавство Семестр __10____

Навчальний предмет: земельне право

Форма контролю знань: поточний модульний контроль

Змістовний модуль № 1

 

 

БІЛЕТ № 20

1. Диспозитивний метод правового регулювання проявляється у:

а) встановленні обов’язків правосуб’єктів;

б) затвердженні прийнятого рішення суб’єкта земельних правовідносин відповідним державним органом;

в) наданні свободи суб’єктам правовідносин у питаннях реалізації ними прав щодо належних їм земельних ділянок;

г) можливості альтернативної поведінки суб’єктів.

2. Право спільної часткової власності на земельну ділянку не виникає:

а) при добровільному об'єднанні власниками належних їм земельних ділянок;

б) при придбанні у власність земельної ділянки двома чи більше особами за цивільно-правовими угодами;

в) у співвласників жилого будинку;

г) за рішенням суду.

3. Власнику земельної ділянки належать наступні правомочності щодо:

а) володіння, управління і розпорядження;

б) розпорядження і користування;

в) користування, володіння і розпорядження;

г) володіння, управління і користування.

4. Вкажіть, хто є суб’єктами права постійного землекористування:

а) юридичні особи державної і комунальної власності, а також громадські організації інвалідів, їх підприємства (об’єднання), установи та організації;

б) громадяни України і юридичні особи, засновані на приватній власності;

в) громадські природоохоронні організації;

Г) підприємства, установи та організації, що належать до державної та комунальної власності; громадські організації інвалідів України, їх підприємства (об'єднання), установи та організації; релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, виключно для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності.5. У разі здійснення негативного впливу господарської діяльності на якість сільськогосподарських угідь суб‘єкти зобов‘язані:

а) вибачитися перед землевласниками та землекористувачами;

б) відшкодувати відповідні збитки, а також втрати сільськогосподарських угідь;

в) сплатити за землевласників або землекористувачів земельний податок чи орендну плату;

г) виключити сільськогосподарські угіддя із господарського обігу.

6. Вкажіть, чи переглядається плата за земельні ділянки, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб:

а) переглядається за згодою сторін;

б) не переглядається;

в) переглядається за згодою орендаря;

г) переглядається за згодою орендодавця.

7. Зазначте, чи завжди чинне земельне законодавство вимагає встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) шляхом закріплення межовими знаками встановленого зразка:

а) так;

б) якщо межі земельної ділянки в натурі (на місцевості) збігаються зі штучними лінійними спорудами, межові знаки можуть не встановлюватися;

в) при добровільному відчуженні земельної ділянки її користувачем;

г) при викупі земельної ділянки для суспільних потреб.

8. Роботи із зняття, складування, збереження і нанесення ґрунтової маси на порушені земельну ділянки (рекультивація) здійснюються за рахунок:

а)Державного бюджету України;

б) місцевих бюджетів;

в) фізичних та юридичних осіб, з ініціативи або вини яких порушено ґрунтовий покрив;

г) коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

9. Земельні спори у межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок можуть бути вирішені:

а) в судовому порядку або органами місцевого самоврядування;

б) виключно в судовому порядку;

в) виключно органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів;

г) виключно органами місцевого самоврядування.

10. Який вид відповідальності передбачено за невиконання вимог щодо використання земель за цільовим призначенням:

а) дисциплінарна;

б) адміністративна;

в) кримінальна;

г) адміністративна та кримінальна.

 

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...