Главная Обратная связь

Дисциплины:


Г) розірвати договір в односторонньому порядку3. Вкажіть всіх суб’єктів права приватної власності на земельну ділянку:

а) громадяни та юридичні особи;

б) громадяни України і юридичні особи (засновані громадянами України);

в) громадяни України, іноземні громадяни і особи без громадянства;

г) лише громадяни України.

4. Вкажіть строки користування земельною ділянкою державної або комунальної власності для забудови ( суперфіцій):

а) в Земельному кодексі строки не вказані;

б) не може перевищувати 50 років;

в) не може перевищувати 25 років;

г) не може перевищувати 20 років.

5. У разі здійснення порушення земельного законодавства землевласник або землекористувач зобов‘язаний:

а) приховати його наслідки від органів державного контролю;

б) припинити порушення та усунути його наслідки у 30-денний строк;

в) не допустити державного інспектора на свою земельну ділянку;

г) захищати своє право власності або право користування земельною ділянкою в суді.

6. Вкажіть, за який рахунок здійснюються виконання заходів, спрямованих на усунення причин та наслідків негативного впливу на земельні ресурси внаслідок стихійного лиха:

а) за рахунок Державного бюджету;

б) за рахунок місцевого бюджету;

в) за рахунок землевласників і землекористувачів;

г) за рахунок благодійних фондів та організацій.

7. До малопродуктивних земель відносяться:

а) сільськогосподарські угіддя, ґрунти яких характеризуються негативними природними властивостями, низькою родючістю, а їх господарське використання за призначенням є економічно неефективним;

б) землі лісогосподарського призначення;

в) землі під господарськими будівлями і дворами;

г) землі поверхня яких порушена в наслідок землетрусу, зсувів, добуванням корисних копалин та ін.

8. Зазначте, яке право не належить розробнику документації із землеустрою:

а) вимагати індексації вартості виконаних робіт із землеустрою в порядку, встановленому законом;

б) не інформувати зацікавлених осіб про здійснення землеустрою;

в) вносити пропозиції щодо оновлення застарілої документації із землеустрою;

г) здійснювати авторський нагляд за реалізацією заходів, передбачених документацією із землеустрою.

9. Ким здійснюється виконання рішення щодо земельних спорів, прийнятого органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів чи органом місцевого самоврядування?

а) стороною, яка порушила спір;

б) здійснюється органом, який прийняв це рішення;

в) спеціально створеною виконавчою групою;

г) суб’єктом, який має бути визначений окремим рішенням.

10. Який вид відповідальності передбачено за перекручення даних державного земельного кадастру, а також приховування інформації про стан земель, розміри, кількість земельних ділянок, наявність земель запасу або резервного фонду:

а) дисциплінарна;

б) адміністративна;

в) кримінальна;

г) адміністративна та кримінальна.

Затверджено на засіданні кафедри екологічного права

Протокол № 11 від 30 червня 2009 р.

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...