Главная Обратная связь

Дисциплины:


Г) громадські інспектори, яких призначають відповідні органи місцевого самоврядуванняЧи звільняє виконання рішення порушника земельного законодавства від відшкодування збитків або втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва?

а) не звільняє;

б) звільняє лише від збитків;

в) звільняє лише від втрат;

г) звільняє.

10. Який вид відповідальності передбачено за зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу, а також невиконання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту:

а) дисциплінарна;

б) адміністративна;

в) кримінальна;

г) адміністративна та кримінальна.

Затверджено на засіданні кафедри екологічного права

Протокол № 11 від 30 червня 2009 р.

Зав. кафедрою екологічного права Шульга М.В.

 

Екзаменатор _________________ __________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

(назва вищого навчального закладу)

 

Спеціальність: правознавство Семестр __10____

Навчальний предмет: земельне право

Форма контролю знань: поточний модульний контроль

Змістовний модуль № 1

 

 

БІЛЕТ № 23

1. Під функціями земельного права розуміють:

а) являє собою відповідні характеру земельних відносин способи та прийоми впливу на поведінку їх учасників, які відповідають природі землі як національного багатства;

б) основні положення, вихідні ідеї, що відзначаються універсальністю, загальною значущістю, вищою імперативністю і відображають істотні положення земельного права;

в) основні напрями правового впливу на суспільні земельні відносини;

г) низка правових норм земельного законодавства, спрямованих на захист земельних відносин і правову охорону земель.

2. Які органи влади мають право приймати та розглядати заяви (клопотання) від громадян та юридичних осіб, які зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність на підставі цивільно-правових угод, з земель державної та комунальної власності:

а) органи виконавчої влади або сільської, селищної, міської ради;

б) органи виконавчої влади або сільські, селищні, міські ради чи державний орган приватизації;

в) органи сільської, селищної, міської ради та державний орган приватизації;

г) органи виконавчої влади та державний орган приватизації.

3. Право власності на земельну ділянку посвідчується:

а) актом відводу земельної ділянки на місцевості в натурі;

б) рішенням відповідної Ради про надання земельної ділянки у власність;

в) державним актом, крім випадків, визначених у ЗК України;

г) договором оренди земельної ділянки.4. Вкажіть обов’язки землекористувачів:

а) своєчасно сплачувати земельний податок та орендну плату;

б) щомісяця звітувати перед органами місцевої влади щодо використання земельної ділянки;

в) самостійно господарювати на землі;

г) за власним рішенням здійснювати консервацію земельної ділянки.

5. Орендар земельної ділянки зобов‘язаний:

а) через рік після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності надати копію договору відповідному органу охорони довкілля;

б) через 6 місяців після укладання договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності зареєструвати його;

в) через день після державної реєстрації договору оренди надати відомості щодо стану земельної ділянки у місцеву раду;

Г) у п‘ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності надати копію договору відповідному органу державної податкової служби.

6. Зазначте, що є підставою для розгляду питання про економічне стимулювання заходів щодо використання та охорони земель:

а) заява чи клопотання землевласників і землекористувачів до органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування;

б) здійснення заходів щодо підвищення родючості землі;

в) компенсація витрат, понесених землевласниками та землекористувачами на поліпшення стану земельної ділянки;

г) надання податкових та кредитних пільг.

7. Зазначте, що є об’єктом державної експертизи при здійсненні землеустрою:

а) матеріали обстеження і розвідування земель;

б) роботи щодо формування та організації території об’єкта землеустрою;

в) надання консалтингових послуг з питань землеустрою;

г) засоби технічного забезпечення землеустрою.

8. Нормативи гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин у ґрунтах встановлюються:

а) Верховною Радою України;

б)Кабінетом Міністрів України;

в) районними радами;

г) місцевими районними адміністраціями.

9. Земельні спори щодо меж земельних ділянок за межами населених пунктів можуть бути вирішені:

а)виключно в судовому порядку;

б) в судовому порядку або органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів;

в) виключно органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів;

г) виключно органами місцевого самоврядування.

10. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок провадиться:

а) за рішенням суду;

б) на підставі рішень органів виконавчої влади;

в) на підставі рішень органів місцевого самоврядування;

г) на підставі рішень органів місцевого самоврядування за проектом відводу земельної ділянки.

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...