Главная Обратная связь

Дисциплины:


Г) органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування5. Орендодавець за умовами договору оренди земельної ділянки зобов‘язаний:

а) повернути орендарю орендну плату у випадку порушення ним екологічного законодавства;

б) відшкодувати орендарю капітальні витрати, пов‘язані з поліпшенням стану об‘єкта оренди, яке проводилось орендарем за згодою орендодавця;

в) відшкодувати орендарю будь-які витрати на утримання земельної ділянки в належному стані;

г) відшкодувати орендарю шкоду, заподіяну його здоров‘ю внаслідок аварії на сусідньому підприємстві.

6. Вкажіть, в яких випадках землекористувачам і землевласникам виділяються кошти державного або місцевого бюджету для відновлення попереднього стану земель:

а)виділяються завжди;

б) виділяються тільки для відновлення сільськогосподарських угідь;

в) виділяються в випадках, коли стан земель порушений не з їх вини;

г) виділяються лише особам, які мають пільги щодо плати за землю.

7. Проекти землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад визначають:

а) проектування полів сівозміни;

б) складання схем чергування сільськогосподарських культур у сівозміні;

в) визначення типів і видів сівозміни;

г) місце розташування і розміри земельних ділянок, що знаходяться у власності юридичних та фізичних осіб за категоріями земель.

8. Державний контроль за використанням та охороною земель здійснюють:

а) Рада міністрів АРК та органи місцевого самоврядування в межах їх повноважень;

б) Державна інспекція сільського господарства України;

в) місцеві державні адміністрації;

г) Кабінет Міністрів України.

9. Земельні спори щодо додержання правил добросусідства можуть бути вирішені:

а) виключно в порядку адміністративного судочинства;

б) Державним комітетом України із земельних ресурсів;

в) в судовому порядку або органами місцевого самоврядування;

г) виключно органами місцевого самоврядування.

10. Самоврядний контроль за використанням та охороною земель здійснюють:

а) Кабінет Міністрів України;

б) громадські інспектори, яких призначають відповідні органи місцевого самоврядування;

в) сільські, селищні, міські, районні та обласні ради;

г) центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри екологічного права

Протокол № 11 від 30 червня 2009 р.

Зав. кафедрою екологічного права Шульга М.В.

 

Екзаменатор _________________ __________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

(назва вищого навчального закладу)

 

Спеціальність: правознавство Семестр __10____Навчальний предмет: земельне право

Форма контролю знань: поточний модульний контроль

Змістовний модуль № 1

 

 

БІЛЕТ № 26

1. Принципи земельного права це:

а) являє собою відповідні характеру земельних відносин способи та прийоми впливу на поведінку їх учасників, які відповідають природі землі як національного багатства;

б) основні положення, вихідні ідеї, що відзначаються універсальністю, загальною значущістю, вищою імперативністю і відображають істотні положення земельного права;

в) основні напрями правового впливу на суспільні земельні відносини;

г) низка правових норм земельного законодавства, спрямованих на захист земельних відносин і правову охорону земель.

2. Вартість робіт із землеустрою щодо виготовлення документа, який посвідчує право власності на земельну ділянку, при передачі безоплатно земельних ділянок у власність громадянам Україні не може перевищувати:

а) п’яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

б) дев’яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

в) десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

г) трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

3. Орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у державній власності справляється:

а) в грошовій і натуральній формах;

б) виключно у грошовій формі;

в) в грошовій, натуральній або відробітковій формах;

г) в формі, передбаченій сторонами в договорі оренди земельної ділянки.

4. Зазначте, за яких умов відповідно до чинного земельного законодавства договір оренди землі може бути посвідчений нотаріально:

а) за бажанням однієї із сторін;

б) якщо він укладається на строк більше 5 років;

в) нотаріальне посвідчення договору оренди землі є обов’язковим;

г) якщо він укладається на строк більше 1 року.

5. Землекористувачі, які самовільно зайняли земельну ділянку, за рішенням суду зобов‘язані:

а) передати земельну ділянку у консервацію;

б) збудувати будинок або будь-яку споруду для подальшого використання земельної ділянки за цільовим призначенням;

в) привести земельну ділянку у придатний для використання стан, включаючи знесення будинків, будівель і споруд, за свій рахунок;

г) привести земельну ділянку у первісний стан за кошти держави або територіальної громади.

6. Вкажіть, які фермерські господарства звільняються від земельного податку:

а) всі фермерські господарства звільняються від земельного податку;

б) фермерські господарства, які займаються сільськогосподарським виробництвом;

в) звільняються новостворені фермерські господарства протягом року;

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...