Главная Обратная связь

Дисциплины:


Г) у праві володіння і користування земельною ділянкою5. У разі припинення або розірвання договору оренди землі орендар зобов‘язаний:

а) утримувати земельну ділянку для задоволення своїх вимог до орендодавця;

б) повернути орендодавцеві земельну ділянку на умовах, визначених договором;

в) добровільно відмовитися від земельної ділянки на користь держави або територіальної громади;

г) відчужити земельну ділянку протягом одного року.

6. Вкажіть, які пільги щодо плати за землю можуть встановлювати обласні, міські, селищні та сільські Ради:

а) не можуть встановлювати пільги;

б) можуть звільняти від земельного податку;

в) можуть частково звільняти на певний термін або зменшувати суму земельного податку;

г) можуть зменшувати суму орендної плати громадянам та юридичним особам, які мають пільги щодо плати за землю.

7. Строки проведення державної експертизи землевпорядної документації не можуть перевищувати: а) 20 робочих днів від дня реєстрації об'єкта державної експертизи спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері державної експертизи;б) одного місяця від дня реєстрації об'єкта державної експертизи спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері державної експертизи; в) 20 календарних днів від дня реєстрації об'єкта державної експертизи спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері державної експертизи; г) двох тижніввід дня реєстрації об'єкта державної експертизи спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері державної експертизи.

8. Визначте землі, що не підлягають рекультивації:

а) деградовані землі;

б) малопродуктивні землі;

в) землі, що зазнали змін у структурі рельєфу;

Г) техногенно забруднені землі.

Чи може термін виконання рішення щодо земельних спорів бути продовжений?

а) не може;

б) може бути продовжений вищестоящим органом або судом;

в) лише за згодою сторін;

г) за клопотанням однієї із сторін спору.

10. Спори, пов’язані з орендою землі, вирішуються: а) у судовому порядку; б) у судовому або позасудовому порядку; в) виключно органами місцевого самоврядування; г) виключно органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Затверджено на засіданні кафедри екологічного права

Протокол № 11 від 30 червня 2009 р.

Зав. кафедрою екологічного права Шульга М.В.

 

Екзаменатор _________________ __________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

(назва вищого навчального закладу)

 

Спеціальність: правознавство Семестр __10____

Навчальний предмет: земельне правоФорма контролю знань: поточний модульний контроль

Змістовний модуль № 1

 

 

БІЛЕТ № 31

1. До системи інститутів земельного права не відноситься:

а) інститут права власності на землю;

б) інститут використання надр;

в) інститут права землекористування;

г) інститут землеустрою.

2. Постановою Верховної Ради УРСР від 18.12.1990 р. «Про земельну реформу» всі землі УРСР оголошені об’єктом земельної реформи з:

а) 15.03.90 р.;

б) 15.03.91 р.;

в) 13.05.91 р.;

г) 15.05.91 р.

3. Обмеження використання земельною ділянкою підлягають:

а) державної реєстрації згідно земельному законодавству;

б) доведення до власника земельної ділянки;

в) додаткового оформлення рішення;

г) доведення до власника або землекористувача земельної ділянки.

4. Право оренди земельної ділянки – це:

а) засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою;

б) засноване на рішенні компетентного органу строкове платне володіння і користування земельною ділянкою;

в) засноване на договорі безстрокове платне володіння і користування земельною ділянкою;

г) засноване на договорі строкове безоплатне володіння і користування земельною ділянкою.

5. У випадку встановлення обмежень прав на земельну ділянку на землевласника може бути покладено обов‘язок:

а) зняти поверхневий ґрунтовий шар для будівництва дороги;

б) надати право полювання, вилову риби, збирання дикорослих рослин на своїй земельній ділянці в установлений час і в установленому порядку;

в) обмежити права інших осіб на користування земельною ділянкою;

г) надати право оренди земельної ділянки власникам сусідньої земельної ділянки.

6. Вкажіть, які релігійні та благодійні організації звільняються від земельного податку:

а)всі релігійні та благодійні організації звільняються від земельного податку;

б) звільняються не зареєстровані релігійні та благодійні організації;

в) звільняються зареєстровані та благодійні організації, які не займаються підприємницькою діяльністю;

г) звільняються зареєстровані та благодійні організації, які займаються підприємницькою діяльністю на землях сільськогосподарського призначення.

7. Вкажіть шляхи проведення державної експертизи землевпорядної документації:а)виключно розгляд землевпорядної документації; б) виключно розгляд землевпорядної документації та матеріалів; в) розгляд землевпорядної документації та матеріалів, а за необхідності – шляхом проведення обстежень у натурі (на місцевості); г) виключнопроведення обстежень у натурі (на місцевості).

8. Вилучення особливо цінних земель:

а) допускається;

б)допускається, відносно зазначених земель державної і комунальної власності для будівництва об’єктів загальнодержавного значення;

в) допускається, відносно зазначених земель приватної власності для будівництва об’єктів загальнодержавного значення;

г) не допускається ні в якому разі.

9. Який критерій щодо розмежування підвідомчості судового розгляду та пов’язаних із земельними відносинами майнових спорів покладений між судами? а) суб’єктний склад учасників спору; б) об’єктний склад спору; в) на розсуд сторони, яка порушує спір; г) у кожному випадку визначається окремо.

10. Охорона земель розглядається як:

а) система правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель сільськогосподарського і лісогосподарського призначення, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісогосподарського призначення, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

б) система організаційних та інших заходів, спрямованих на захист землі від шкідливих речовин, гризунів, комах;

в) захист сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників від необґрунтованого їх вилучення та інших потреб;

г) комплекс організаційних, технічних та біотехнологічних заходів, спрямованих на відновлення ґрунтового покриву, поліпшення стану та продуктивності порушених земель.

 

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...