Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тарас Шевченко ще змалку купався у тих віршах невідомих поетів, що звуть їх народними піснями (С.Васильченко)А. Складносурядне речення.

Б. Безсполучникове речення.

В. Складне речення з кількома підрядними.

Г. Складнопідрядне речення.

 

21. Позначити рядок, у якому всі числівники порядкові:

А. П’ятому, сотий, трьохсотий, першого.

Б. Шість, четвертого, сорока, декількох.

В. Одна четверта, мільйон, сорок п’ять, восьмому.

Г. Чотирма, вісьмома, третьому, п’ятого.

22. Позначити рядок, у якому всі прикметники присвійні:

А. Піщаний, срібний, довгий, військовий.

Б. Наталчині, дідусева, лисяча, курячий.

В. Квадратний, золотий, українська, лебедина.

Г. Вишневий, короткий, овечий, милий.

23. Позначити рядок, у якому всі частки пишуться через дефіс:

А. Мало/не, що/за, не/говорити, що/то/за.

Б. Взяв/таки, зроби/ ж, якби/то, чий/небудь.

В. Аби/куди, немовби/то, ні/хто, де/коли.

Г. Як/от, хтозна/коли, так/то, де/небудь.

24. Позначити рядок, у якому всі словосполучення утворені способом керування:

А. Серце матері, материнське серце, щиро радіти, щира радість.

Б. Розумітися на красі, розуміння краси, краса природи, природа краси.

В. Говорити швидко, мовленнєва пауза, переповнений паузами, говорити без

пауз.

Г. Ввічливо привітатися, ввічливе привітання, вітання ювіляру, прийняти

вітання.

 

25. Позначити рядок, у якому всі займенники пишуться разом:

А. Ні/хто, де/який, аби/що, ані/скільки.

Б. Ні/для/кого, хтозна/що, аби/хто, де/що.

В. Ні/від/чого, казна/хто, будь/хто, ні/чий.

Г. Будь/для/чого, ні/якому, ні/до/чого, ні/скільки.

 

Визначити правильне тлумачення фразеологізму відвести душок

А. Замилуватись.

Б. Стомитись.

В. Померти.

Г. Довіритись.

 

27. Позначити речення, у якому потрібно ставити тире між підметом і присудком:

А. Вона і я поділені навпіл містами, кілометрами, віками (В.Стус).

Б. Недарма кажуть: пісня душа народу (З журналу).

В. Виховання, безперечно, справа тонка (З журналу).

Г. Любий друже, ти і сам наче мій двійник (В.Неборак).

 

Прочитати текст. Виконати завдання 28-32 до нього.

Текст

1. День розпрозорився, сонце стоїть у зеніті, навіть припікає. 2. І ми зупиняємося коло однієї з придорожніх альтанок побачивши біля неї криницю з журавлем. 3. Відерце висить на дерев’яній ключиці журавля, на цямрині висить кухлик. 4. Вода блищить всього лише за два-три метри, і в глибині криниці відзеркалюються тихі небеса. 5. Вода смачна й холодна.

28. Орфографічна помилка допущена у слові:

А. Придорожніх.

Б. Побачивши.

В. Відзеркалюються.

Г. Холодна.

 

29. Пунктуаційна помилка допущена у реченні:

А. Першому.

Б. Другому.В. Третьому.

Г. Четвертому.

 

30. Складносурядним реченням є:

А. Перше.

Б. Друге.

В. Третє.

Г. Четверте.

 

31. Присудок виражений прикметником у реченні:

А. Другому.

Б. Третьому.

В. Четвертому.

Г. П’ятому.

32. Відокремленою поширеною обставиною ускладнене речення:

А. Перше.

Б. Друге.

В. Трете.

Г. Четверте.

 

Завдання 33-34 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою, і запишіть.

 

33. Установити відповідність між прикметниками і формами ступенів порівняння:

 

1.Вищий ступінь, проста форма. А. Найбільш молодий, найменш тактовний.

2.Вищий ступінь, складена форма. Б. Зрозуміліший, багатший.

3.Найвищий ступінь, проста форма. В. Якнайдужчий, щонайкращий.

4. Найвищий ступінь, складена форма. Г. Більш мудрий, менш солодкий.

Ґ. Найпрекрасніший,

якнайпрестижніший.

 

 

34. Установити відповідність:

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...