Главная Обратная связь

Дисциплины:


Завдання 1-31 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь і позначте її на листку для відповідей1. Позначити рядок, у якому в усіх словах літери я, ю, є позначають два звуки:

А. Заєць, в’юн, віяло, п’єса.

Б. Боягуз, боєць, злюка, хрящ.

В. Коляда, кольє, розіб’ю, зоря.

Г. Лящ, хом’як, єпископ, кар’єра.

 

2. Позначити рядок, у якому в усіх словах слід писати літеру ґ:

А. ...олова, ...азель, па...ін, а...рус.

Б. А...роном, до...ляд, ...адзиня, ва...а.

В. ...анок, ...едзь, ...рати, ...ердан.

Г. А...укати, ла...ідний, о...ляд, ...азда.

 

3. Позначити рядок, у якому допущено помилку при переносі слів:

А. Сер-йозно, по-дзвонити, віддав-на, сьо-годні.

Б. Розіб-рати, рай-ський, від-дати, різ-ко.

В. Овоче-сховище, куль-баба, ожи-на, про-щання.

Г. Під-хопити, во-джу, сті-лець, сан-бюлетень.

 

4. Позначити рядок, у якому всі слова пишуться без м’якого знака :

А. Л...он, Натал...чин, ковз...кий, маз....

Б. Вуз...кий, лял...ці, бул...ці, повіс...тю.

В. Жін...чин, рибал...чин, кін...ця, домен...щик.

Г. Павіл...йон, плат...ня, прос...ба, сопіл...ці.

 

5. Позначити рядок, у якому в усіх словах слід писати літеру е :

А. Ч...решня, вел...тень, щ...друвати, пл....кати.

Б. В...селий, буз...на, дал...ч, город...на.

В. Бер...зень, дал...на, ч...малий, ч...мний.

Г. Дел...гат, смород...на, ч...мдуж, шел...стіти.

 

6. Апостроф треба писати в усіх словах у рядку :

А. Бар…єр, висв…ятити, кожум…яка, лев…ячий.

Б. Верхів…я, горохв…яник, люб…язний, м…ятний.

В. Подзв…якувати, конов…язь, безправ…я, розм….яклий.

Г. Варшав…яни, пан…європейський, зап…ястний, передз…їздівський.

 

7. Позначити речення, у якому неправильно вжито слово “приймати”:

А. Юнаки приймають присягу на вірність Україні.

Б. Наталка приймає участь у змаганнях з тенісу.

В. На випадок загибелі сержанта приймаю командування.

Г. Прошу прийняти рішення якнайшвидше.

 

8. Позначити рядок, у якому виділене слово вжито в переносному значенні:

А. Найдужче у житті цінував я хліб.

Б. Я шукав усе світле в дорозі і в людях.

В. Сміються в сонці золотому річки, і села, і поля.

Г. Що думаєш сказати, спершу обміркуй.

 

 

9. Позначити рядок, у якому всі слова є діалектизмами:

А. Бутарня, коливо, стріха, голос.

Б. Шушерепки, дрібушка, шлях, молода.

В. Рискаль, комин, квочка, добро.

Г. Чуберка, шуфля, фасулі, фіра.

 

10. Позначити рядок, фразеологізм якого відповідає значенню “бути кволим, немічним”:

А. Жити тин об тин.

Б. На ладан дихає.

В. Жити чужим хлібом.

Г. Життєве море.

 

11. Позначити рядок, у якому всі слова – самостійні частини мови:

А. Батько, аби, тільки, зволікати.Б. Обмежений, підписуючи, дяка, чотири.

В. Один, себе, дія, тихо.

Г. Відповідно до, тому що, я, вранці.

 

12. Позначити рядок, у якому всі іменники утворені суфіксальним способом:

А. Вовчиха, рученька, пісняр, селище.

Б. Верболози, димар, вибори, двірник.

В. Синочок, сестричка, довідка, Прикарпаття.

Г. Правнук, вихователь, подорожник, вишивка.

 

13. Позначити рядок, у якому не всі іменники належать до м’якої групи І відміни :

А. Скриня, буря, земля, Марія.

Б. Анастасія, станція, тиша, голова.

В. Наталя, робітниця, доля, мрія.

Г. Зброя, колія, стаття, криниця.

 

14. Позначити рядок, у якому всі займенники належать до розряду особових:

А. Я, себе, хто, ніщо.

Б. Що, ніхто, мій, чий.

В. Ваш, самий, хто-небудь, абищо.

Г. ЇЇ, мені, ним, ви.

15. Позначити рядок, у якому всі займенники пишуться разом:

А. Аби/котрий, де/який, ані/хто, де/що.

Б. Аби/хто, ані/який, будь/який, хтозна/що.

В. Хтозна/хто, будь/який, що/небудь, де/хто.

Г. Будь/кого, що/сь, бозна/хто, аби/скільки.

 

16. Позначити рядок, у якому не всі слова - числівники:

А. Дві десятих, п’ятий, один, троє.

Б. Семеро, двадцять два, одна п’ята, тисяча.

В. Мільйон, одиниця, по-третє, трьохсотий.

Г. Сімнадцятий, дві сьомих, четверо, сто.

 

17. Позначити рядок, у якому допущено помилку в правописі особових закінчень дієслів:

А. Борешся, прагнемо, зичать, вриваєшся.

Б. Гають, сидимо, полять, загоришся.

В. Покладемо, гомониш, ллєш, зумієш.

Г. Надишешся, спалахнеш, вилетить, зловиш.

18. Позначити рядок, у якому всі складні слова слід писати разом:

А. Життє/радісний, авто/транспортний, хіміко/технологічний, блакитно/жовтий.

Б. Нижче/згаданий, вужо/подібний, окислювально/відновний, зерно/збиральний.

В. Південно/український, сніжно/білий, поле/захисний, південно/східний.

Г. Жовто/гарячий, давньо/український, життє/здатний, важко/хворий.

 

19. Позначити рядок, у якому всі слова записано правильно:

А. Організація об’єднаних Націй, Прикарпаття, журнал “Малятко”, петрів батіг.

Б. Софіївський собор, бульвар Лесі Українки, Шевченків Кобзар, село Мала вільшанка.

В. Президент України, Поділля, білоцерківські школи, Верховна Рада України.

Г. Прем’єр – міністр України, Великдень, “Біблія”, Голосіївський ліс.

 

20. Позначити рядок, у якому вжито прийменник:

А. Ще й треті півні не співали.

Б. Швидше на долоні волосся виросте.

В. Хоч ікону малюй.

Г. Не було й гадки.

 

21. Виділена сполука слів НЕ Є сполучником, і її треба писати окремо в реченні:

А. Здається, ніби мирна днина, про/те чорнобильська біда не поминула без сліда, і гіркота пече полинна.

Б. Лише супокійна й нешвидка ріка, та за/те ж яка вона глибока!

В. Старому ніяково було за/те, що виявив перед незнайомою людиною слабкість.

Г. Нічого нам у спадщину не сховано, про/те ми здобули собі усю красу духовного.

 

22. Позначити рядок, у якому правильно вжито звертання:

А. Отець Петро, де можна здобути духовну освіту?

Б. Місяце - князе, освіти слід коханої.

В. Гале, моя мрійнице кохана !

Г. Скажи мені правду, мій друже Андрію.

 

23. Позначити рядок з простим реченням:

А. Люди, що родилися в минулій війні, хрестилися кров’ю, огнем (У.Самчук).

Б. Я нахиляюся до канни, і гарячий вітер дише мені в обличчя (Ю.Яновський).

В. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива. (Т.Шевченко).

Г. Отак міркуючи, поплакав я трохи і, згорнувшись у бубличок, зітхнув (О.Довженко).

 

24. Потребує редагування речення:

А. Настала осінь, шелестить пожовкле листя.

Б. Застосована помилково, доброчинність стає пороком.

В. Наче яблуко доспіле, упала в річку осінь.

Г. На творчому вечорі читали твори початкуючі поети.

 

25. Тире ставиться у безсполучниковому складному реченні (розділові знаки пропущені):

А. За Дніпром небо ясно палало всіма кольорами веселки (І.Нечуй-Левицьким).

Б. Важким холодним сном спала земля а високо над нею притаїлись зорі (М.Коцюбинський).

В. Защебетав соловейко пішла луна гаєм (Т.Шевченко).

Г. Ви знаєте як пахне хліб диханням сівача вогнем безсонних діб.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...