Главная Обратная связь

Дисциплины:


Які з перелічених пооказників не є показником часткової економічної оцінки земель?окупність затрат

диференціальний дохід

урожайність відповідних культур

вартість валової продукції

 

212. Визначається загальна грошова оцінка окремої земельної ділянки:

різницею добутку площі агровиробничих груп ґрунтів на їх грошові оцінки та рентного доходу з гектара

добутком площі агровиробничих груп ґрунтів на їх грошові оцінки

часткою від ділення площі агровиробничих груп ґрунтів на їх грошову оцінку

сумою добутків площ агровиробничих груп ґрунтів на їх грошові оцінки

 

213. Предметом економічної оцінки земель є:

штучна родючість ґрунту

природна родючість ґрунту

економічна родючість ґрунту

всі відповіді правильні

 

214. Кадастрова ціна (Кц) зерна визначається на основі собівартості виробництва зерна в гірших природно-кліматичних умовах (С) за формулою:

Кц=2С+Сх0,35

Кц= С+Сх1,25

Кц =С+Сх0,35

Кц=2С+Сх3,35

 

 

215. Коефіцієнт індексації, на який збільшиться нормативна грошова оцінка, якщо середньорічний індекс інфляції (І) становить 120%:

1,00

1,10

1,20

1,25

 

216. Визначити бал бонітету агрогрупи (Б) за окремою ознакою (за вмістом гумусу Г) і його еталонним значенням (Ге):

Б =(Гх Ге)/100

Б =(Г/ Ге)/100

Б= (100 х Ге)/г

Б= (Г/ Ге) х 100

 

217. Предметом бонітування є:

родючість ґрунту

продуктивність ґрунту

урожайність сільськогосподарських культур

валовий збір

 

218. Найвища одиниця природно-сільськогосподарського районування, що характеризується комплексом природних умов, які визначають тип сільськогосподарського виробництва:

природно-сільськогосподарська зона

природно-сільськогосподарська провінція

природно-сільськогосподарський пояс

природно-сільськогосподарська округ

 

219. Види рент:

абсолютна, диференціальна , монопольна

відносна, монопольна, загальна

диференціальна, абсолютна, монополізована та загальна

диференціальна, абсолютна, капіталізована

 

220. Основна одиниця районування території, що характеризується відповідним балансом тепла і вологи разом із головними особливостями ґрунтоутворення і мінерального живлення рослин, називається:

природно-сільськогосподарська зона

природно-сільськогосподарська провінція

природно-сільськогосподарський округ

природно-сільськогосподарський район

 

221. Початкове одержання відомостей про земельні ділянки за площею і складом угідь та занесення їх до земельно-кадастрових документів – це:

якісний облік

основний облік

поточний облік

кількісний облік

 

222. Виявлення і внесення до земельно-кадастрових документів змін, що відбулися у використанні земель після проведення основного обліку – це:основний облік

поточний облік

облік кількості та якості

первинний

 

223. Головною земельно-обліковою одиницею є:

землекористування

земельна ділянка

адміністративний район

квартал

 

224. В основу класифікації земель за категоріями покладено:

меліоративний стан

цільове використання

інвентаризація земель

всі відповіді правильні

 

225. Земельно-кадастрові роботи в Україні мають розвиватися як:

загальнодержавна система

локальна система

регіональна система

всі відповіді правильні

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...