Главная Обратная связь

Дисциплины:


В основу розміру земельного податку покладено данігрошової оцінки земель

щільності населення

меліоративної мережі

бонітування ґрунтів

235. В основу орендної плати за використання земель покладено:

розмір фізичної площі

грошової оцінки земель

кадастрове зонування

економічної оцінки земель

 

236. Відсоток від нормативної ціни одного гектара сільськогосподарських угідь, що становить розмір плати за землю:

0,5 %

0,1 %

1,5%

2 %

 

237. Правоустановчий документ, згідно з яким одна сторона (продавець) зобов’язується передати земельну ділянку у власність іншій стороні (покупцю), а покупець зобов’язується прийняти земельну ділянку і сплатити за неї визначену грошову суму (ціну) – це:

договір дарування землі

договір про заставу (про іпотеку)

договір купівлі-продажу земель

договір міни

 

238. Правоустановчий документ, за яким одна сторона (заставоутримувач) зобов’язується надати іншій стороні (заставнику) позику під заставу земельної ділянки, що залишається у володінні заставника:

договір про заставу (про іпотеку)

договір довічного утримання

договір дарування землі

договір купівлі-продажу земель

 

239. Юридичний документ, відповідно до якого встановлюються права спадкоємця на земельну ділянку й іншу зв’язану з нею нерухомість або їхню частку, – це:

посвідчення про право на спадщину

рішення органів місцевого самоврядування

договір дарування землі

розпорядження райдержадміністрації

 

240. Значним кроком у процесі автоматизації обліку кількості земель стала розробка програмного комплексу:

“Земля”

“Глобус”

“АСДЗК”

“Карта”

241. Однакові групи ґрунтів під час бонітування мають одержати:

однакові показники бонітету

різні показники бонітету

показники >1

показники <1

 

242. Земельний податок – це:

обов’язковий платіж, що стягується з юридичних і фізичних осіб за користування земельними ділянками

платіж, який сплачується за період 5-10 років

орендна плата

плата за послуги

 

243. Форма плати за землю:

земельний податок, орендна плата

абсолютний податок, абсолютна рента

платіж у банківських установах

плата в органах місцевого самоврядування

 

244. Перелік дій, що обмежують права власника або користувача щодо розпорядження або користування земельною ділянкою, називається:

обтяження

сервітут

обмеження

суперфіцій

 

245. Компактне об’єднання земельних ділянок у населеному пункті, обмежене інженерними спорудами або природними межами називається:

кадастровий квартал

кадастровий регіонкадастрова зона

кадастрове угіддя

 

246. Код одиниці адміністративно-територіального устрою України – це:

КООДУУ

КОАТУУ

КАОТУ

Коату

 

247. Сукупність (об'єднання) кадастрових кварталів – це:

земельно-оціночний район

кадастровий масив

кадастрова зона

кадастровий квартал

248. Компактне об'єднання земельних ділянок у населеному пункті, яке обмежене інженерними спорудами або природними межами, – це:

кадастровий масив

земельно-оціночний район

кадастровий квартал

кадастрова зона

 

249. Частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з зазначеними щодо неї правами, – це:

земельна ділянка

кадастрова зона

кадастровий квартал

черговий кадастровий план

 

250. Перші дві цифри КОАТУУ – це код:

України на карті Європи

області

району, міст обласного підпорядкування

сільської ради, міст районного підпорядкування

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...