Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 2. Судовий розглядКількість годин - 4

Мета заняття :Уяснити процедуру судового розгляду. Звернути увагу на порядок судового розгляду та виклики до суду. Отримати практичні навички за темою.

ПЛАН

1. Поняття і значення стадії судового розгляду.

2. Строки розгляду справ.

3. Судове засідання. Підготовча частина судового засідання. Розгляд справи по суті як частина судового засідання. Судові дебати. Порядок ухвалення і проголошення судового рішення.

4. Фіксування цивільного процесу.

5. Підстави і наслідки відкладення розгляду справи, оголошення перерви в розгляді справи.

6. Підстави і наслідки зупинення провадження у справі.

7. Закінчення справи без ухвалення судового рішення.

Покладений на суди обов'язок із захисту суб'єктивних прав, свобод та законних інтересів суб'єктів права виконується перш за все у ході судового розгляду цивільної справи. Судовий розгляд — стадія цивільного процесу, яка являє собою сукупність процесуальних дій суду та інших учасників процесу, спрямовану на розгляд та вирішення цивільно-правового спору по суті.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. З яких частин складається судове засідання?

2. У якій частині судового засідання суд переходить до дослідження доказів?

3. Як здійснюється фіксація цивільного процесу?

4. Що таке відкладення розгляду справи?

5. Що таке зупинення провадження в справі?

6. Що таке закриття провадження по справі?

7. Що таке залишення заяви без розгляду?

8. Як визначається стадія судового розгляду цивільних справ?

9. Як визначається стадія підготовки справ до судового процесу?

10. У яких випадках суддя відкладає розгляд справи?

11. У яких випадках суддя закриває провадження по справі?

12. У яких випадках суддя зупиняє провадження по справі?

13. У яких випадках суддя залишає заяви без розгляду?

Тема 3. Заочний розгляд справи. Судові рішення.

Кількість годин - 4

Мета заняття :З’ясувати підстави для заочного розгляду справи. Визначити поняття та види судових рішень. Отримати практичні навички за темою.

ПЛАН

1. Поняття та особливості заочного розгляду цивільної справи. Виникнення та розвиток інституту заочного розгляду справи.

2. Умови та порядок проведення заочного розгляду справи. Заочне рішення та його перегляд.

3. Форма і зміст заочного рішення.

4. Форма, зміст та розгляд заяви про перегляд заочного рішення.

5. Скасування та оскарження заочного рішення.

6. Поняття й види судових рішень.

7. Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення. Зміст судового рішення.

8. Усунення недоліків рішення судом, який його постановив

9. Законна сила судового рішення.

10. Ухвали суду першої інстанції. Зміст ухвали. 

Заочне рішення має відповідати всім вимогам до будь-яких ін­ших рішень суду (структура, форма, зміст, порядок ухвалення, проголошення та ін.). Окрім цього, заочне має ряд рис, що відрізняють його від інших рішень суду. Найменування такого судового рішення (постанови) має містити зазначення про те, що це рішення є заочним. У ньому також повинно зазначатися положення про строк і порядок подання заяви про його пере­гляд. Законом також не передбачено можливості складання су­дом неповного заочного рішення суду, дозволеного ст. 218 ЦПК.

Діяльність суду проходить у порядку, визначеному законом, відповідно до цивільної процесуальної форми, що передбачає процесуальне закріплення діяльності суду як органу державної судової влади. Суд при розгляді та вирішенні цивільних справ може постановляти різні процесуальні акти, серед них рішення та ухвали.

Особливу увагу під час проведення заняття необхідно звернути рішення суду і вимоги, що до них пред’являються.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. У якому випадку справа розглядається заочно?

2. Відмінності у розгляді справи між звичайним розглядом та заочним?

3. З яких частин складається заочне рішення суду першої інстанції?

4. З яких частин складається рішення суду першої інстанції?

5. Які є види постанов суду в залежності від змісту?

6. Яким основним вимогам повинно відповідати судове рішення?

7. Яким додатковим вимогам повинно відповідати судове рішення?

8. У якій частині судового рішення викладаються всі розрахунки суду про розмір майна, що присуджується?

9. Що таке судове рішення?

10. Що наводиться в мотивувальній частині рішення суду?

11. Що таке ухвала суду?

12. Що таке законна сила судового рішення?

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...