Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 4. Наказне провадження. 4 страницаМаксимальна оцінка – 19 - 20 балів – ставиться за умови виконання усіх завдань в повному обсязі та на належному рівні.

Якщо студент виконав усі завдання, але з незначними помилками та зауваженнями, він отримує 15-18 балів.

У разі, коли студент зазнав труднощів з виконанням окремих завдань, але добре виконав більшість з передбачених завдань, його оцінка складає 10 - 14 балів.

У разі невиконання завдань самостійної роботи, виконання завдань неправильно або ненадання викладачеві для перевірки виконаних завдань, студент отримує 0 - 9 балів за самопідготовку.

У випадку несвоєчасного надання викладачу зошиту для самостійної роботи для перевірки без поважної причини студент втрачає 1 бал за підсумками самостійної роботи за відповідним навчальним семестром.

Максимальна оцінка за самостійну роботу протягом семестру – 20 балів.

 

ВАРІАНТ 1

1. Зубов, звернувся з апеляційною скаргою до апеляційного суду Донецької області на рішення суду Київського району м. Донецька по справі про виселення громадянина Петренка. Але Петренко також подав апеляційну скаргу на ухвалу суду Калінінського району м. Донецька, якою справа була передана на розгляд Київського районного суду м. Донецька. При цьому він заявив, що просить апеляційний суд м. Донецька передати справу на новий розгляд до Калінінського суду м. Донецька, який розпочинав розгляд справи по суті спору між Зубовим та Петренком.

Які суди відносять до апеляційних судів з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення ? Чи правомірні вимоги Зубова? Чи має право Петренко на оскарження в апеляційному порядку окремо від рішення суду ухвали Калінінського районного суду м. Донецька щодо передачі справи на розгляд іншому суду?

2. До суду касаційної інстанції звернувся Гузько, посилаючись на незаконність рішення як першої так і апеляційної інстанції. До касаційної інстанції він не додав копії оскаржуваних рішень. Якими повинні бути дії суду?

Теоретичні питання:

1. Судове засідання як процесуальна форма розгляду та вирішення цивільної справи

2. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні.

 

Складіть процесуальні документи:

 1. Заява про видачу судового наказу
 2. Судовий наказ.
 3. Заява, подана в порядку окремого провадження.
 4. Рішення щодо справи, розглянутої у порядку окремого провадження.
 5. Апеляційна скарга.
 6. Касаційна скарга.
 7. Заява про перегляд рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами.
 8. Скарга на дії або бездіяльність державного виконавця.

 

ВАРІАНТ 2

1. Громадянка Шевченко звернулася до апеляційного суду Донецької області з апеляційною скаргою на рішення суду Київського району м. Донецька по позовній заяві на незаконні дії своїх батьків, які не дозволяють їх виїхати на заробітки до родичів у м. Москва (Росія), мотивуючи, що їй ще не виповнилося 18 років і що вона не має повної цивільної дієздатності.Які суди відносять до апеляційних судів з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення? Назвіть підстави для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення або зміни рішення? У які строки після закінчення апеляційного провадження справа направляється до суду першої інстанції, який її розглянув?

2. Зубова звернулась до юридичної фірми по допомогу з наступним: вона працює на підприємстві з 2010 року, але вирішила звільнитись. Дізнавшись про це, керівник підприємства Кречет відмовився видати їй нараховану заробітну платню, аргументуючи свої дії тим, що ці гроші він використає для сплати кадровій агенції, яка знайде на її місце іншого працівника. Зубова звернулася з відповідною позовною заявою до місцевого суду.

Рішенням суду її позов не був задоволений, аргументуючи це тим, що дії керівництва підприємства були правомірними. На зазначене рішення Зубова подала апеляційну скаргу. Суд апеляційної інстанції залишив рішення без змін, аргументуючи це тим, що місцевий суд правильно застосував норми матеріального права. Чи має право Зубова подати касаційну скаргу? Яким чином подається ксаційна скарга? Який строк для касаційного оскарження?

Теоретичні питання:

1. Фіксування цивільного процесу

2. Поняття та особливості перегляду справ Верховним судом України

 

Складіть процесуальні документи:

 1. Заява про видачу судового наказу
 2. Судовий наказ.
 3. Заява, подана в порядку окремого провадження.
 4. Рішення щодо справи, розглянутої у порядку окремого провадження.
 5. Апеляційна скарга.
 6. Касаційна скарга.
 7. Заява про перегляд рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами.
 8. Скарга на дії або бездіяльність державного виконавця.

 

ВАРІАНТ 3

1. До апеляційного суду Донецької області звернувся громадянин Зубов із апеляційною скаргою на рішення суду Київського району м. Донецька по справі про відшкодування шкоди заподіяної йому внаслідок ДТП. Зважаючи на те, що на розгляд справи не з’явилися інші особи які беруть участь у справі та щодо них немає ніяких відомостей про вручення їм повісток, суддя прийняв рішення продовжити розгляд справи, спираючись на те, що з’явився позивач, а явка відповідача при розгляді апеляційної скарги є необов’язковою.

Які суди відносять до апеляційних судів з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення ? Яким чином повинен був діяти суддя? Які наслідки неявки сторін або інших осіб, які беруть участь у справі, належним чином повідомлених про час і місце розгляду справи? Чи допускається в апеляційному суді відмова позивача від позову та мирова угода сторін?

2. У результаті розгляду касаційної скарги у справі за позовом про відшкодування шкоди суд дійшов висновку, що рішення апеляційного суду є незаконним і підлягає скасуванню, а рішення першої інстанції він залишив без змін, оскільки воно було скасовано апеляційним судом помилково. Визначте який процесуальний документ повинен ухвалити суд касаційної інстанції? Протягом якого строку набирають законної сили рішення та ухвали суду касаційної інстанції? В який строк після закінчення касаційного провадження справа повертається до суду, який її розглядав?

Теоретичні питання:

1. Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі

2. Ухвали та рішення суду апеляційної інстанції

 

Складіть процесуальні документи:

 1. Заява про видачу судового наказу
 2. Судовий наказ.
 3. Заява, подана в порядку окремого провадження.
 4. Рішення щодо справи, розглянутої у порядку окремого провадження.
 5. Апеляційна скарга.
 6. Касаційна скарга.
 7. Заява про перегляд рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Скарга на дії або бездіяльність державного виконавця.

 

ВАРІАНТ 4

1. Зубов Г. та Зубов В. звернулися до апеляційного суду Донецької області з апеляційною скаргою на рішення суду Київського району м. Донецька по позовній заяві на незаконні дії Шевченка А., який, на їхню думку, незаконно отримав будинок у спадщину від їх батька.

Які суди відносять до апеляційних судів з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення? Які повноваження має апеляційний суд Донецької області за наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції? У які строки копії повного судового рішення надсилаються рекомендованим листом з повідомленням про вручення особам, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні?

2. Місцевий суд Київського району м. Донецька виніс рішення, в якому постановив поновити Зубову на роботі на заводі «Точмаш» на посаді контролера та стягнути на її користь з заводу заробітну плату за 20 днів вимушеного прогулу в сумі 1600 грн. На другий день після одержання виконавчого листа позивачка Зубова заявила, що судом було допущено помилку: її місячна заробітна плата до звільнення складала 2700 грн., а тому суд стягнув на її користь меншу суму, ніж мав стягнути. Яких недоліків у судовому рішенні було допущені судом і як їх мож­на усунути? Який документ повинен прийняти суду?

Теоретичні питання:

1. Усунення недоліків рішення судом, який його ухвалив

2. Право на судовий захист та правовий статус іноземців, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб та держав у цивільному процесі

 

Складіть процесуальні документи:

 1. Заява про видачу судового наказу
 2. Судовий наказ.
 3. Заява, подана в порядку окремого провадження.
 4. Рішення щодо справи, розглянутої у порядку окремого провадження.
 5. Апеляційна скарга.
 6. Касаційна скарга.
 7. Заява про перегляд рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами.
 8. Скарга на дії або бездіяльність державного виконавця.

 

ВАРІАНТ 5

 

1. При розгляді справи в судовому засіданні за позовом громадянки К. до її чоловіка про стягнення аліментів на дитину суд встановив, що позивачка знаходиться в зареєстрованому шлюбі з відповідачем і їй 17 років. Тому суд прийшов до висновку, що позивачка не володіє процесуальної дієздатністю та у зв’язку з цим виніс ухвалу про залишення заяви без розгляду.

Чи допустив суддя порушення вимог процесуального закону?

 

2.Рішенням місцевого суду, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду, задоволено заяву Прокіп Н. про визнання недієздатним Онопрієнка В.

На ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення рішення місцевого суду без змін прокурором, який не брав участі у справі у нижчестоящих судових інстанціях, подано касаційну скаргу. Доводом для скасування ухвали, на думку прокурора, є те, що заява про визнання недієздатним Онопрієнка В. була подана його сусідкою Прокіп Н., яка не належить до переліку суб’єктів, які мають право на подання відповідної заяви.

Які процесуальні дії повинна вчинити касаційна інстанція?

Теоретичні питання:

1. Як розраховується судовий збір при поданні заяви про видачу судового наказу?

2. Що є об’єктом перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами?

 

Складіть процесуальні документи:

 1. Заява про видачу судового наказу
 2. Судовий наказ.
 3. Заява, подана в порядку окремого провадження.
 4. Рішення щодо справи, розглянутої у порядку окремого провадження.
 5. Апеляційна скарга.
 6. Касаційна скарга.
 7. Заява про перегляд рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами.

8. Скарга на дії або бездіяльність державного виконавця.

 

ВАРІАНТ 6

 

1. Брагін В. звернувся до суду з позовом до Брагіної С. про вселення його в квартиру, так як після розірвання шлюбу відповідачка поміняла замки і не пускала його. В судове засідання по цій справі сторони не з’явилися. Місцевий суд Ленінського району м. Донецька, вважаючи, що сторони вирішили свій спір добровільно, залишив позов Брагіна В. без розгляду. Через місяць після залишення заяви без розгляду, від Брагіна В. поступила заява, в якій він повідомляв, що внаслідок хвороби він не зміг з’явитися в судове засідання і просить призначити справу до слухання, бо відповідачка і далі перешкоджає можливості його проживання в квартирі.

Чи правильні дії суду?

Чи може суд поновити провадження по справі?

 

2. Рішенням місцевого суду, залишеним без змін апеляційною інстанцією, відмовлено в задоволенні позову Крищенка Д. до Зінченка Р. про повернення боргу і компенсації моральної шкоди.

Крищенко Д. подав касаційну скаргу на ухвалу апеляційного суду. Під час відкриття провадження у справі суддя-доповідач прийшов до висновку, що викладені доводи не викликають необхідності перевірки матеріалів справи. Проте ним з’ясовано, що справу в суді І інстанції було розглянуто за відсутності відповідача. У матеріалах справи документів, які б підтверджували належне повідомлення Крищенка Д. про час і місце розгляду справи, немає.

Які процесуальні дії повинен вчинити суддя-доповідач?

Теоретичні питання:

1. Усунення недоліків рішення судом, який його ухвалив

2. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні.

 

Складіть процесуальні документи:

 1. Заява про видачу судового наказу
 2. Судовий наказ.
 3. Заява, подана в порядку окремого провадження.
 4. Рішення щодо справи, розглянутої у порядку окремого провадження.
 5. Апеляційна скарга.
 6. Касаційна скарга.
 7. Заява про перегляд рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами.

8. Скарга на дії або бездіяльність державного виконавця.

ВАРІАНТ 7

1. Судова палата по цивільних справах Вищого Спеціалізованого Суду скасувала рішення місцевого суду Калінінського району м. Донецька щодо позову Сивого П. до підприємства про стягнення заробітної плати. В постанові колегії вказано на неповноту протоколу судового засідання. Протокол був складений дуже коротко і на основі зроблених записів не можна прийти до висновку про обґрунтованість рішення і про задоволення позову.

Чи правильно вчинила судова колегія?

Яке значення має протокол судового засідання?

Які обов’язкові реквізити протоколу?

 

2.Місцевий суд Калінінського району м. Донецька рішенням від 21 квітня 2011р. задовольнив позов Петрик М. до ТзОВ «Комфорт» про відшкодування збитків у розмірі 5 тис. гривень.

27 квітня 2011р. до зазначеного суду звернулось АТ «Комфортбуд» із заявою про заміну відповідача, посилаючись на те, що воно є правонаступником ТзОВ «Комфорт».

Місцевий суд ухвалою від 7 червня 2011р., залишеною без змін ухвалою апеляційного суду Донецької області від 31 липня 2011р., у задоволенні цієї заяви відмовив.

У касаційній скарзі АТ «Комфортбуд», посилаючись на порушення судами норм процесуального права, просило ухвалу місцевого суду від 7 червня 2011р. та ухвалу Апеляційного суду Донецької області від 31 липня 2011р.скасувати і постановити нову, якою замінити відповідача у справі.

Зробіть правовий аналіз фабули. Які процесуальні дії повинна вчинити касаційна інстанція?

Теоретичні питання:

1. Судовий контроль за виконанням судових рішень

2. Поняття та джерела міжнародного цивільного процесуального права

 

Складіть процесуальні документи:

 1. Заява про видачу судового наказу
 2. Судовий наказ.
 3. Заява, подана в порядку окремого провадження.
 4. Рішення щодо справи, розглянутої у порядку окремого провадження.
 5. Апеляційна скарга.
 6. Касаційна скарга.
 7. Заява про перегляд рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами.

8.Скарга на дії або бездіяльність державного виконавця.

ВАРІАНТ 8

1. Крамник звернувся до суду з позовом про визнання права власності на частину будинку. На перше судове засідання обидві сторони не з’явилися та не надали суду документів, що б підтверджували поважність причин їх неявки. На друге судове засідання вони знову не з’явилися. Суддя виніс ухвалу про залишення заяви без розгляду. На дану ухвалу було подано скаргу:

- зі сторони позивача, який вказав в ній, що в позовній заяві він просив суд розглядати справу за його відсутності, оскільки він є інвалідом;

- зі сторони відповідача, який вказав в ній, що в отриманій повістці було вказано іншу дату судового розгляду.

Чи відповідають вказані підстави для оскарження ухвали вимогам закону?

 

2.У судовому засіданні виникла необхідність допитати свідка, що проживає у Швейцарії. Суд надіслав судове доручення. Відповідь надійшла французькою мовою.

Проаналізуйте ситуацію. Яким чином повинен діяти у даному випадку суд? Який порядок виконання судових доручень за межами України? Який порядок виконання судових доручень іноземних судів в Україні?

Теоретичні питання:

1. Заочне рішення та його перегляд

2. Виконання судових рішень як стадія цивільного процесу

 

Складіть процесуальні документи:

 1. Заява про видачу судового наказу
 2. Судовий наказ.
 3. Заява, подана в порядку окремого провадження.
 4. Рішення щодо справи, розглянутої у порядку окремого провадження.
 5. Апеляційна скарга.
 6. Касаційна скарга.
 7. Заява про перегляд рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами.

8. Скарга на дії або бездіяльність державного виконавця.

ВАРІАНТ 9

 

1. Чи має право суддя залишити заяву без розгляду в наступних випадках:

а) позивач двічі, а відповідач тричі без поважних причин не з’явилися в судове засідання;

б) позивач, що пред’явив позов про авторство, є недієздатним;

в) позивачка звернулася до суду з позовом про стягнення заробітної плати, але попередньо не зверталася до комісії по трудовим спорам;

г) представник, що виступає від імені позивачки не представив суду довіреність;

 

2. Гр. України М. звернулася до Ленінського районного суду м. Донецька з позовом про розірвання шлюбу. Відповідачем зазначався гр. Італії К., що проживає в м. Верона. Відповідач подав у той самий суд позов до гр. М. про відібрання їх дитини, яка є громадянином України.

Проаналізуйте ситуацію. Визначіть процесуальний статус учасників процесу? Чи є підстави для об’єднання позовів в одне провадження? Яке законодавство підлягає застосуванню? Чи дотримані норми матеріального і процесуально права?

 

Теоретичні питання:

1. Поняття та особливості заочного розгляду цивільної справи

2. Поворот виконання

 

Складіть процесуальні документи:

1. Заява про видачу судового наказу

2. Судовий наказ.

3. Заява, подана в порядку окремого провадження.

4. Рішення щодо справи, розглянутої у порядку окремого провадження.

5. Апеляційна скарга.

6. Касаційна скарга.

7. Заява про перегляд рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами.

8. Скарга на дії або бездіяльність державного виконавця.

 

ВАРІАНТ 10

1. Чи має право суд закрити провадження по справі в наступних випадках:

а) сторони уклали мирову угоду у справі про встановлення батьківства;

б) позивач, який звернувся до суду з позовом по зміну причини звільнення, помер;

в) позивачем по справі про компенсацію шкоди, заподіяної зіпсуттям вантажу при його перевезенні залізничним транспортом, не дотримано претензійного порядку;

г) між подружжям укладено договір про передачу на вирішення третейському суду справи про розірвання шлюбу та поділ спільної сумісної власності;

д) працівник відмовився від позову про визнання незаконним його звільнення, оскільки його прийняли на роботу назад.

 

2.У Ленінський районний суд м. Донецька надійшло клопотання від громадянина Угорщини Ф. про примусове виконання рішення суду м. Будапешт про відшкодування шкоди, заподіяної його здоров'ю внаслідок ДТП з громадянином Китаю Юнь, який постійно на законних підставах проживає в Україні у м. Донецьку.

Проаналізуйте ситуацію. Який порядок розгляду такого клопотання? Як повинен вчинити суд? У чому відмінність рішення іноземного суду, яке підлягає примусовому виконанню, від рішення іноземного суду, яке не підлягає такому виконанню?

Теоретичні питання:

1. Поняття, суть та види судових рішень (постанов)

2. Підсудність цивільних справ з іноземним елементом. Підготовка та розгляд справи.

 

Складіть процесуальні документи:

 1. Заява про видачу судового наказу
 2. Судовий наказ.
 3. Заява, подана в порядку окремого провадження.
 4. Рішення щодо справи, розглянутої у порядку окремого провадження.
 5. Апеляційна скарга.
 6. Касаційна скарга.
 7. Заява про перегляд рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами.
 8. Скарга на дії або бездіяльність державного виконавця.

 

ВАРІАНТ 11

1. Вкажіть у яких випадках суд виносить рішення, а у яких ухвалу:

– про збільшення у зв’язку із індексацією платежів з відшкодування шкоди, спричиненої здоров’ю;

– про анулювання заборгованості за аліментними платежами у зв’язку з досягненням стягувачем повноліття;

– про зняття арешту з майна за заявою боржника;

– за заявою одного з подружжя про зміну домовленості про сплату аліментів;

– про неможливість розглянути цивільну справу до винесення вироку.

 

2.Після смерті Петренка, стягувача за виконавчим листом про стягнення грошової суми у зв’язку з відшкодуванням збитків за договором підряду, до державного виконавця звернувся Ємець, родич померлого і представив заповіт на своє ім’я. На той час грошові суми були отримані від боржника і знаходилися на депозитному рахунку відділу державної виконавчої служби.

Як вирішити дану ситуацію?

Теоретичні питання:

1. Обов'язкова госпіталізація до протитуберкульозного закладу

2. Право на судовий захист та правовий статус іноземців, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб та держав у цивільному процесі

 

Складіть процесуальні документи:

 1. Заява про видачу судового наказу
 2. Судовий наказ.
 3. Заява, подана в порядку окремого провадження.
 4. Рішення щодо справи, розглянутої у порядку окремого провадження.
 5. Апеляційна скарга.
 6. Касаційна скарга.
 7. Заява про перегляд рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами.
 8. Скарга на дії або бездіяльність державного виконавця.

 

ВАРІАНТ 12

1. Яким вимогам не відповідають вказані рішення:

– суд задовольнивши позов про стягнення аліментів на утримання дитини, не встановив коли був розірваний шлюб і залишив без уваги зустрічний позов відповідача;

– за позовом підприємства до працівника про відшкодування шкоди, спричиненої пошкодженням автомобіля, що самовільно використовувався водієм;

– підприємство частково не виконало прийняте на себе зобов’язання щодо перенесення житлового будинку, який підлягає зносу на іншу ділянку. На іншій ділянці зібраний дім має такі недоліки: протікає дах, ділянка не огороджена і не оброблена. За позовом власника будинку суд зобов’язав відповідача привести домоволодіння в належний стан чи заплатити позивачу 1,5 мільйона гривень.

 

2.Пружанський був зобов’язаний за рішенням суду спростувати відомості, що були ним поширені стосовно Григоровича. Після вступу рішення в законну силу і отримання постанови про відкриття виконавчого провадження до Григоровича додому прийшов Іванченко, представивши довіреність від імені Пружанського на представництво його інтересів у виконавчому провадженні. Іванченко вибачився від імені Пружанського перед стягувачем. Однак Григорович вимагав особистого вибачення від боржника, вважаючи, що представник не вправі в даній ситуації брати участь у виконавчому провадженні.

Проаналізуйте ситуацію. Чи вправі Пружанський в даній ситуації брати участь у виконавчому провадженні через представника?

Теоретичні питання:

1. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою

2. Суд у процесі виконання судових рішень

 

Складіть процесуальні документи:

 1. Заява про видачу судового наказу
 2. Судовий наказ.
 3. Заява, подана в порядку окремого провадження.
 4. Рішення щодо справи, розглянутої у порядку окремого провадження.
 5. Апеляційна скарга.
 6. Касаційна скарга.
 7. Заява про перегляд рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами.
 8. Скарга на дії або бездіяльність державного виконавця.

 

ВАРІАНТ 13

1. Чи можна вважати обґрунтованим рішення:

– про стягнення аліментів в твердій грошовій сумі на утримання дитини без з’ясування матеріального стану заявниці;

– якщо після визнання позову відповідачем суд призупинив дослідження інших доказів і виніс рішення про задоволення позову, спираючись тільки на пояснення сторін;

– якщо в мотивувальній частині рішення перелічені всі докази, але без вказівки на їх зміст;

– якщо у справі про встановлення батьківства рішення базується на записі розмови позивача з відповідачем. Причому відповідач заперечував проти прослуховування запису в судовому засіданні;

– якщо за позовом підприємства до працівника про відшкодування матеріальної шкоди рішенням суду розмір стягнення зменшений на основі пояснень відповідача про складне матеріальне становище.

 

2. Прокурор району звернувся з листом до начальника відділу державної виконавчої служби з проханням надати йому усі матеріали конкретного виконавчого провадження. Начальник державної виконавчої служби відмовився представити вказані матеріали, посилаючись на те, що прокурор не є суб’єктом даного виконавчого провадження.

Вирішіть дану ситуацію?

Теоретичні питання:

1. Визнання спадщини відумерлою

2. Поняття та особливості перегляду судових рішень Верховним Судом України

 

Складіть процесуальні документи:

 1. Заява про видачу судового наказу
 2. Судовий наказ.
 3. Заява, подана в порядку окремого провадження.
 4. Рішення щодо справи, розглянутої у порядку окремого провадження.
 5. Апеляційна скарга.
 6. Касаційна скарга.
 7. Заява про перегляд рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами.
 8. Скарга на дії або бездіяльність державного виконавця.

 

ВАРІАНТ 14

1. Чи є підстави для роз’яснення змісту судового рішення в таких випадках:

– в резолютивній частині рішення суд неправильно зазначив найменування будівельної компанії і номер її рахунку в банку;

– в резолютивній частині рішення зазначено: ―стягнути з відповідача 2 мільйони гривень для погашення судових витрат.

 

2.В провадженні державного виконавця знаходиться виконавчий лист. Боржник ВАТ «М’ясокомбінат» оскаржив до суду дії державного виконавця як незаконні: боржник просив виключити з актів опису та арешту майна частину його майна, яка, на його думку, належить до третьої черги. До такого майна боржник відніс: 3 холодильники «Норд», які є основними засобами, що безпосередньо використовуються у виробництві.

Чи є підстави для зупинення виконавчого провадження? Який порядок зупинення виконавчого провадження?

Теоретичні питання:

1. Встановлення фактів, що мають юридичне значення

2. Виконавчі документи

 

Складіть процесуальні документи:

 1. Заява про видачу судового наказу
 2. Судовий наказ.
 3. Заява, подана в порядку окремого провадження.
 4. Рішення щодо справи, розглянутої у порядку окремого провадження.
 5. Апеляційна скарга.
 6. Касаційна скарга.
 7. Заява про перегляд рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами.
 8. Скарга на дії або бездіяльність державного виконавця.

 

ВАРІАНТ 15

1.Не встигаючи розглядати справи, суд оголошував лише резолютивні частини рішень. За двома справами було відкладено і складання резолютивних частин. В протоколах судових засідань не зазначалось, коли сторони можуть ознайомитись з повним текстом рішення. Рішення складались у строк від 5 до 10 днів.

Вкажіть процесуальні помилки суду.

 

2.За виконавчим листом про стягнення з громадянина Воронова М.В. майнової шкоди у розмірі 2 500 грн. державний виконавець наклав арешт на належний боржникові старовинний камінний годинник , який виконаний з срібла, і передав його для реалізації.

Після закінчення двохмісячного строку з часу передачі на реалізацію годинника він не був проданий, у зв’язку з чим стягувач виявив намір залишити годинник собі.

Державний виконавець не взяв до уваги заяву стягувача, повернув годинник боржнику, а натомість наклав арешт на грошовий вклад боржника, про який йому було відомо раніше.

Оцініть законність та обґрунтованість дій державного виконавця.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...