Главная Обратная связь

Дисциплины:


ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 1 страницаФорми контролю

Для студентів денної форми навчання - модульний контроль: письмова робота (тести), екзамен

Для студентів заочної форми навчання – екзамен.

7.2. ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

для підготовки до модульного контролю 1.

ЗАВДАННЯ І РІВНЮ.

Включають в себе тестові завдання, в яких потрібно обрати правильний варіант відповіді з наданих.

 

1.Які спори не розглядаються в третейських судах?

1) трудові

2) цивільні

3) земельні

4) спори, що виникають з відносин власності

5) сімейні

6) житлові

 

2. Які органи в Україні здійснюють правосуддя?

1) комісії по трудових спорах

2) виконкоми міських рад

3) суди загальної юрисдикції

4) нотаріальні контори

5) третейські суди

6) господарчі суди

 

3. Скільки стадій має цивільний процес?

1) 7

2) 5

3) 10

4) 3

5) 15

 

4. Скільки обов’язкових стадій у цивільному процесі?

1) 7

2) 3

3) 4

4) 2

5) 5

 

5. Які стадії цивільного процесу відносяться до обов’язкових?

1) апеляційне провадження

2) порушення справи

3) провадження в порядку нагляду

4) судовий розгляд

5) виконання судових рішень

6) перегляд у зв’язку з нововиявленими та виключними обставинами

7) підготовка справи до розгляду

 

6. Що не є джерелом цивільного процесуального права?

1) Конституція України

2) Цивільний кодекс України

3) Постанова Пленуму Верховного суду України

4) Цивільний процесуальний кодекс України

5) Кодекс законів про працю

 

7. Які з перелічених справ не розглядаються в позовному провадженні?

1) про встановлення батьківства

2) про розірвання шлюбу

3) про зняття дисциплінарного стягнення

4) про скарги на рішення, прийняті відносно релігійних організацій

5) про відшкодування шкоди, заподіяної залиттям квартири

6) про встановлення факту перебування на утриманні

7) про визнання авторства (співавторства)

8) про встановлення факту родинних відносин

 

8. Які з перелічених справ розглядаються в окремому провадженні?

1) про встановлення факту перебування на утриманні

2) про зняття дисциплінарного стягнення

3) про встановлення батьківства

4) про скарги на рішення, прийняті відносно релігійних організацій

5) про відшкодування шкоди, заподіяної залиттям квартири

6) про визнання авторства (співавторства)

7) про встановлення факту родинних відносин

 

9. Що таке цивільний процес?

1) система норм права, які регулюють суспільні відносини між судом та іншими учасниками процесу при здійсненні правосуддя

2) сукупність прийомів та засобів впливу на суспільні відносини3) діяльність суду та осіб, які беруть участь у справі по здійсненню правосуддя

4) врегульовані нормами цивільного процесуального права суспільні відносини між судом та іншими особами, які беруть участь у справі по здійсненню правосуддя

5) сукупність правових знань з однойменної галузі права

 

10. Що таке цивільне процесуальне право?

1) сукупність прийомів та засобів впливу на суспільні відносини

2) діяльність суду та осіб, які беруть участь у справі по здійсненню правосуддя

3) врегульовані нормами цивільного процесуального права суспільні відносини між судом та іншими особами, які беруть участь у справі по здійсненню правосуддя

4) сукупність правових знань з однойменної галузі права

5) система норм права, які регулюють суспільні відносини між судом та іншими учасниками процесу при здійсненні правосуддя

 

11. Що таке метод цивільного процесуального права?

1) діяльність суду та осіб, які беруть участь у справі по здійсненню правосуддя

2) врегульовані нормами цивільного процесуального права суспільні відносини між судом та іншими особами, які беруть участь у справі по здійсненню правосуддя

3) сукупність прийомів та засобів впливу на суспільні відносини

4) сукупність правових знань з однойменної галузі права

5) система норм права, які регулюють суспільні відносини між судом та іншими учасниками процесу при здійсненні правосуддя

 

12. Що таке предмет цивільного процесуального права?

1) діяльність суду та осіб, які беруть участь у справі по здійсненню правосуддя

2) врегульовані нормами цивільного процесуального права суспільні відносини між судом та іншими особами, які беруть участь у справі по здійсненню правосуддя

3) сукупність прийомів та засобів впливу на суспільні відносини

4) сукупність правових знань з однойменної галузі права

5) система норм права, які регулюють суспільні відносини між судом та іншими учасниками процесу при здійсненні правосуддя

 

13. Що таке наука цивільного процесуального права?

1) діяльність суду та осіб, які беруть участь у справі по здійсненню правосуддя

2) врегульовані нормами цивільного процесуального права суспільні відносини між судом та іншими особами, які беруть участь у справі по здійсненню правосуддя

3) сукупність прийомів та засобів впливу на суспільні відносини

4) сукупність правових знань з однойменної галузі права

5) система норм права, які регулюють суспільні відносини між судом та іншими учасниками процесу при здійсненні правосуддя

 

14. Як визначаються принципи в цивільному процесі?

1) діяльність суду та осіб, які беруть участь у справі по здійсненню правосуддя

2) врегульовані нормами цивільного процесуального права суспільні відносини між судом та іншими особами, які беруть участь у справі по здійсненню правосуддя

3) сукупність прийомів та засобів впливу на суспільні відносини

4) сукупність правових знань з однойменної галузі права

5) основні ідеї, уявлення про суд та правосуддя, які закріплені в цивільному процесуальному праві

 

15. Які з перелічених принципів відносяться до загально правових?

1) демократизм

2) національна мова судочинства

3) законність

4) диспозитивність

5) об’єктивна істина

6) безпосередність

7) гуманізм

 

16. Які з перелічених принципів відносяться до міжгалузевих?

1) демократизм

2) національна мова судочинства

3) законність

4) здійснення правосуддя тільки судом

5) усність

6) безпосередність

7) рівність громадян перед законом і судом

 

17. Які з перелічених принципів відносяться до галузевих?

1) демократизм

2) національна мова судочинства

3) законність

4) диспозитивність

5) об’єктивна істина

6) змагальність

7) процесуальна рівноправність сторін

 

18. Які з перелічених принципів відносяться до принципів стадії судового розгляду?

1) демократизм

2) національна мова судочинства

3) законність

4) здійснення правосуддя тільки судом

5) усність

6) безпосередність

 

19. Що таке цивільні процесуальні правовідносини?

1) система конкретних, індивідуалізованих правових зв’язків, які розвиваються під час руху цивільної справи від її виникнення й винесення рішення до перегляду незаконних постанов і виконавчого провадження

2) загальні правила поведінки, сформульовані як владні веління, спрямовані на регулювання відносин, що складаються в зв’язку із здійсненням правосуддя в цивільних справах

3) здатність мати цивільні процесуальні права та обов’язки

4) специфічна властивість суб’єктів цивільного процесуального права, яка дозволяє їм бути носієм прав та обов’язків, вступати у цивільні процесуальні правовідносини

5) передбачені в гіпотезах процесуальних норм певні життєві обставини, з якими пов’язуються виникнення, зміни чи припинення правовідносин, суб’єктивних прав та юридичних обов’язків

 

20. Що таке норми цивільного процесуального права?

1) система конкретних, індивідуалізованих правових зв’язків, які розвиваються під час руху цивільної справи від її виникнення й винесення рішення до перегляду незаконних постанов і виконавчого провадження

2) загальні правила поведінки, сформульовані як владні веління, спрямовані на регулювання відносин, що складаються в зв’язку із здійсненням правосуддя в цивільних справах

3) здатність мати цивільні процесуальні права та обов’язки

4) специфічна властивість суб’єктів цивільного процесуального права, яка дозволяє їм бути носієм прав та обов’язків, вступати у цивільні процесуальні правовідносини

5) передбачені в гіпотезах процесуальних норм певні життєві обставини, з якими пов’язуються виникнення, зміни чи припинення правовідносин, суб’єктивних прав та юридичних обов’язків

 

21. Що таке цивільна процесуальна правоздатність?

1) система конкретних, індивідуалізованих правових зв’язків, які розвиваються під час руху цивільної справи від її виникнення й винесення рішення до перегляду незаконних постанов і виконавчого провадження

2) загальні правила поведінки, сформульовані як владні веління, спрямовані на регулювання відносин, що складаються в зв’язку із здійсненням правосуддя в цивільних справах

3) здатність мати цивільні процесуальні права та обов’язки

4) специфічна властивість суб’єктів цивільного процесуального права, яка дозволяє їм бути носієм прав та обов’язків, вступати у цивільні процесуальні правовідносини

5) передбачені в гіпотезах процесуальних норм певні життєві обставини, з якими пов’язуються виникнення, зміни чи припинення правовідносин, суб’єктивних прав та юридичних обов’язків

 

22. Що таке процесуальна правосуб’єктність?

1) система конкретних, індивідуалізованих правових зв’язків, які розвиваються під час руху цивільної справи від її виникнення й винесення рішення до перегляду незаконних постанов і виконавчого провадження

2) загальні правила поведінки, сформульовані як владні веління, спрямовані на регулювання відносин, що складаються в зв’язку із здійсненням правосуддя в цивільних справах

3) здатність мати цивільні процесуальні права та обов’язки

4) специфічна властивість суб’єктів цивільного процесуального права, яка дозволяє їм бути носієм прав та обов’язків, вступати у цивільні процесуальні правовідносини

5) передбачені в гіпотезах процесуальних норм певні життєві обставини, з якими пов’язуються виникнення, зміни чи припинення правовідносин, суб’єктивних прав та юридичних обов’язків

 

23. Що таке юридичні факти?

1) система конкретних, індивідуалізованих правових зв’язків, які розвиваються під час руху цивільної справи від її виникнення й винесення рішення до перегляду незаконних постанов і виконавчого провадження

2) загальні правила поведінки, сформульовані як владні веління, спрямовані на регулювання відносин, що складаються в зв’язку із здійсненням правосуддя в цивільних справах

3) здатність мати цивільні процесуальні права та обов’язки

4) специфічна властивість суб’єктів цивільного процесуального права, яка дозволяє їм бути носієм прав та обов’язків, вступати у цивільні процесуальні правовідносини

5) передбачені в гіпотезах процесуальних норм певні життєві обставини, з якими пов’язуються виникнення, зміни чи припинення правовідносин, суб’єктивних прав та юридичних обов’язків

 

24. Хто є головним суб’єктом цивільних процесуальних правовідносин?

1) суд

2) сторони

3) свідки

4) експерти

5) перекладачі

 

25. Що є передумовою реалізації права на подання позову?

1) процесуальна правоздатність сторін

2) підвідомчість справи суду

3) підсудність справи суду

4) платоспроможність особи, яка подає заяву

5) відсутність у провадженні суду тотожної справи

 

26. Що є передумовами виникнення цивільних процесуальних правовідносин?

1) підвідомчість справи суду

2) підсудність справи суду

3) платоспроможність особи, яка подає заяву

4) відсутність у провадженні суду тотожної справи

5) норма права

6) процесуальна правоздатність

7) юридичні процесуальні факти

 

27. Коли виникають цивільні процесуальні правовідносини?

1) в процесі діяльності суду по розгляду цивільних справ

2) в процесі правоохоронної діяльності ОВС

3) в процесі діяльності органів нотаріату

4) в процесі діяльності адміністративних органів

5) в процесі діяльності господарчого суду

 

28. Які елементи складають цивільні процесуальні правовідносини?

1) процесуальна правоздатність

2) процесуальна дієздатність

3) зміст

4) юридичні процесуальні факти

5) суб’єкти

6) норми цивільного процесуального права

7) об’єкти

 

29. Що таке зміст цивільних процесуальних правовідносин?

1) суб’єктивні права та обов’язки учасників процесу, а також їх дії

2) різноманітні матеріальні і нематеріальні блага, які здатні задовольнити потреби правомочних суб’єктів

3) здатність мати цивільні процесуальні права та обов’язки

4) специфічна властивість суб’єктів цивільного процесуального права, яка дозволяє їм бути носієм прав та обов’язків, вступати і цивільні процесуальні правовідносини

5) передбачені в гіпотезах процесуальних норм певні життєві обставини, з якими пов’язуються виникнення, зміни чи припинення правовідносин, суб’єктивних прав та юридичних обов’язків

1. Яких осіб називають сторонами цивільного процесу?

1) позивач

2) експерт

3) відповідач

4) свідок

5) треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору

6) треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору

 

2. Як визначається позивач в цивільному процесі?

1) особа, яка звернулася до суду за захистом свого порушеного чи заперечуваного права або інтересу, що охороняється законом

2) особа, яка допомагає суду у вирішенні справи по суті

3) особа, яка, на думку позивача, порушила чи заперечила його суб’єктивні права чи законні інтереси

4) особа, яка притягується до участі у справі згідно з рішенням суду

5) особа, яка приймає участь у справі згідно з рішенням третейського суду

 

3. Хто з перелічених учасників процесу має особисту юридичну заінтересованість у результатах справи?

1) позивач

2) відповідач

3) прокурор

4) органи державного управління

5) профспілки

6) представники

 

4. В чому полягає процесуальна заінтересованість позивача?

1) у відмові від позову

2) у бажанні отримати рішення про задоволення позову

3) виражається в прагненні отримати те благо, яке принесе йому судове рішення

4) виражається в бажанні отримати судове рішення про відсутність у нього будь яких зобов’язань перед позивачем

5) в захисті матеріальних інтересів конкретної особи, яка приймає участь у справі

 

5. В чому полягає процесуальна заінтересованість відповідача?

1) у відмові від позову

2) у бажанні отримати рішення про задоволення позову

3) виражається в прагненні отримати те благо, яке принесе йому судове рішення

4) виражається в бажанні отримати судове рішення про відсутність у нього будь яких зобов’язань перед позивачем

5) в захисті матеріальних інтересів конкретної особи, яка приймає участь у справі

 

6. В чому полягає матеріально правова заінтересованість позивача?

1) у відмові від позову

2) у бажанні отримати рішення про задоволення позову

3) виражається в прагненні отримати те благо, яке принесе йому судове рішення

4) виражається в бажанні отримати судове рішення про відсутність у нього будь яких зобов’язань перед позивачем

5) в захисті матеріальних інтересів конкретної особи, яка приймає участь у справі

 

7. В чому полягає матеріально правова заінтересованість відповідача?

1) у відмові від позову

2) у бажанні отримати рішення про задоволення позову

3) виражається в прагненні отримати те благо, яке принесе йому судове рішення

4) виражається в бажанні отримати судове рішення про відсутність у нього будь яких зобов’язань перед позивачем

5) в захисті матеріальних інтересів конкретної особи, яка приймає участь у справі

 

8.На кого розповсюджується матеріально правова сила рішення суду?

1) на експерта

2) на свідка

3) на сторони

4) на перекладача

5) на прокурора

 

9. Хто в цивільному процесі несе судові витрати?

1) експерт

2) адвокат

3) сторони

4) свідок

5) перекладач

 

10. Коли співучасть буде активною?

1) якщо в справі декілька позивачів і один відповідач

2) якщо в справі один позивач і один відповідач

3) якщо в справі один позивач і декілька відповідачів

4) якщо в справі декілька позивачів і декілька відповідачів

5) якщо в справі один позивач і один неналежний відповідач

 

11. Коли співучасть буде пасивною?

1) якщо в справі декілька позивачів і один відповідач

2) якщо в справі один позивач і один відповідач

3) якщо в справі один позивач і декілька відповідачів

4) якщо в справі декілька позивачів і декілька відповідачів

5) якщо в справі один позивач і один неналежний відповідач

 

12. Коли співучасть буде змішаною?

1) якщо в справі декілька позивачів і один відповідач

2) якщо в справі один позивач і один відповідач

3) якщо в справі один позивач і декілька відповідачів

4) якщо в справі декілька позивачів і декілька відповідачів

5) якщо в справі один позивач і один неналежний відповідач

 

13. Як визначається обов’язкова співучасть?

1) коли в справі беруть участь декілька позивачів і один відповідач

2) коли в справі декілька відповідачів і один позивач

3) коли на стороні позивача і відповідача виступає група осіб з протилежними інтересами

4) коли роздільний розгляд кількох вимог неможливий, оскільки без вирішення питання про право (обов’язок) одного з співучасників неможливо визначити право (обов’язки) інших співучасників у справі, не можна правильно вирішити справу

5) коли в справі беруть участь співучасники, хоча питання про право одного з відповідачів можна було б вирішити самостійно, незалежно від прав і обов’язків інших співучасників

 

14. Як визначається факультативна співучасть?

1) коли в справі беруть участь декілька позивачів і один відповідач

2) коли в справі декілька відповідачів і один позивач

3) коли на стороні позивача і відповідача виступає група осіб з протилежними інтересами

4) коли роздільний розгляд кількох вимог неможливий, оскільки без вирішення питання про право (обов’язок) одного з співучасників неможливо визначити право (обов’язки) інших співучасників у справі, не можна правильно вирішити справу

5) коли в справі беруть участь співучасники, хоча питання про право одного з відповідачів можна було б вирішити самостійно, незалежно від прав і обов’язків інших співучасників

 

15. Чия згода є необхідною при заміні неналежної сторони?

1) прокурора

2) первісного позивача

3) первісного відповідача

4) свідка

5) експерта

 

16. В разі вибуття якого з учасників процесу суд допускає правонаступництво?

1) представника

2) експерта

3) перекладача

4) свідка

5) однієї з сторін

 

17. Які особи вступають у розпочатий процес для захисту своїх суб’єктивних прав?

1) позивач

2) відповідач

3) треті особи

4) експерт

5) свідок

 

18. Які особи вступають у розпочатий процес шляхом подання позовної заяви?

1) позивач

2) відповідач

3) треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору

4) треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору

5) свідок

19. Які права та обов’язки не належать третім особам, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору?

1) право на особисту участь і ведення справи

2) право на пояснення, заяви і виступи в суді рідною мовою

3) зобов’язання подавати копії позовної заяви

4) зобов’язання нести судові витрати

5) право відповідати за позовом

 

20. Які права належать третім особам на стороні позивача?

1) змінити підставу позову

2) змінити предмет позову

3) збільшити розмір позовних вимог

4) зменшити розмір позовних вимог

5) брати участь у дослідженні доказів

 

21. Коли треті особи можуть вступити у справу в суді?

1) до ухвалення рішення судом першої інстанції

2) в апеляційному провадженні

3) в виконавчому провадженні

4) в касаційному провадженні

5) в провадженні у зв’язку з ново виявленими та виключними обставинами

 

22. Який інтерес має прокурор до процесу як представник державного органу?

1) посадовий

2) особистий

3) процесуальний

4) матеріальний

5) виключний

 

23. Хто може вести справи у суді через представників у позовному провадженні?

1) сторони

2) треті особи

3) прокурор

4) експерт

5) свідок

6) перекладач

 

24. Які види представництва виділяють за підставами його виникнення?

1) факультативне

2) прокурорське

3) обов’язкове

4) законне

5) офіційне

6) спеціальне

7) договірне

 

25. Хто може бути законним представником в суді недієздатних осіб?

1) батько чи мати

2) усиновителі

3) опікуни або піклувальники

4) адвокат

5) особа по дорученню

6) перекладач

7) комісія по справах неповнолітніх

 

26. Хто може бути офіційним представником?

1) особа призначена третьою особою

2) особа призначена прокурором

3) особа призначена судом

4) особа призначена позивачем

5) особа призначена відповідачем

 

27. Чим стверджуються повноваження судового представника ?

1) наказом директора підприємства

2) рішенням правління організації

3) вказівкою голови організації

4) випискою з постанови загальних зборів колективу

5) довіреністю чи усною заявою довірителя з занесенням її до протоколу судового засідання

 

28. У якій частині судового розглядуможливий відвід судді?

1) підготовчій

2) розглядусправи по суті

3) всіх частинах

4) судових дебатах

5) підготовчій та судових дебатах

 

28. Які існують підстави для відводу судді?

1) якщо вони особисто, прямо чи побічно зацікавлені в результаті справи

2) якщо вони є родичами сторін або інших осіб, які беруть участь у справі

3) якщо вони перебувають в особистих стосунках з особами, які беруть участь у справі

4) якщо будуть встановлені інші обставини, які викликають сумнів у їх безсторонності

5) якщо вони мали раніше судимість

6) якщо вони проживають в Україні менше п’яти років

7) якщо мала участь прокурора, експерта, перекладача і секретаря судового засідання у попередньому розгляді справи

8) якщо їм в іншій справі було заявлено відвід

 

1. Який загальний строк встановлений законом для підготовки заяви до судового розгляду?

1) 5 днів

2) 7 днів

3) 10 днів

4) 15 днів

5) 12 днів

 

2. Які витрати відносяться до витрат, пов’язаних з розглядом справи?

1) суми, що підлягають виплаті свідкам і експертам

2) витрати на розшук відповідача

3) витрати, пов’язані з проведенням огляду на місці

4) витрати, пов’язані з проведенням експертизи

5) державне мито

6) ціна позову

7) збори до пенсійного фонду

8) збори до фонду соціального страхування

 

3. Хто вирішує питання про конкретний розмір штрафу в суді за невиконання процесуальних обов’язків?

1) прокурор

2) державний виконавець

3) суддя

4) орган державного управління

5) законодавець

 

4. Чи може бути окремо оскаржена ухвала про накладення судового штрафу в апеляційному порядку?

1) не може

2) може, тільки свідком

3) може, тільки позивачем

4) може, тільки відповідачем

5) може, тільки представником

 

5. Які існують види процесуальних строків?

1) встановлені законом

2) призначені суддею або судом

3) службові

4) визначені позивачем

5) встановлені посадовою особою

6) визначені відповідачем

 

6. Які дії повинен виконати суддя, якщо він встановить, що за позовну заяву не було сплачено судовий збір?

1) відказує в прийнятті заяви

2) залишає заяву без руху та надає позивачеві строк для виправлення недоліку

3) накладає штраф і продовжує розглядати заяву

4) розглядає позовну заяву, але встановлює строк для виправлення недоліку

5) накладає штраф та залишає заяву без розгляду

 

7. Хто встановлює ціну позову?

1) суд

2) позивач

3) відповідач

4) державний виконавець

5) встановлюється законом

 

8. Якийзагальнийстрок розгляду справи за законодавством України?

1) 10 днів

2) 15 днів

3) 20 днів

4) 1 місяць

5) 2 місяці

 

9. Скільки відсотків складає судовий збір із позовних заяв, що подаються до суду?

1) 1 % ціни позову

2) 5 % ціни позову

3) 0,5 % неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

4) 3 % ціни позову

5) 1 % неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

 

10. Як визначається ціна позову у справах про стягнення аліментів?

1) вартістю відшкодованого майна

2) стягуваною сумою

3) сукупністю всіх виплат, але не більше, як за один рік

4) сукупністю всіх платежів або видач за 6 років

5) загальною сумою всіх вимог

1. Що таке підсудність цивільних справ?

1) коло цивільних спорів та інших правових вимог, які за законом можуть бути розглянуті судом або іншим органом цивільної юрисдикції

2) сукупність цивільних справ, що підлягають розгляду і вирішенню по суті у тій чи іншій ланці судової системи, в тому чи іншому суді

3) процесуальний порядок здійснення правосуддя

4) сукупність способів і засобів впливу на правовідносини

5) підсудність, яка визнає компетенцію суду по розгляду справи залежно від знаходження відповідача

 

2. Які є основні види підсудності?

1) родова

2) територіальна

3) альтернативна

4) договірна

5) виключна

6) умовна

 

3. Що таке родова підсудність?

1) суд якої з ланок судової системи повинен вирішити цивільну справу в якості суду першої інстанції

2) коло цивільних спорів та інших правових вимог, які за законом можуть бути розглянуті судом або іншим органом цивільної юрисдикції

3) сукупність цивільних справ, що підлягають розгляду і вирішенню по суті у тій чи іншій ланці судової системи, в тому чи іншому суді

4) розподіл підвідомчих суду цивільних справ між окремими судами у середині кожної ланки судової системи залежно від території, на яку поширюється юрисдикція кожного з цих судів

5) позови пред’являються в суді за місцем проживання відповідача

 

4. Що таке територіальна підсудність?

1) суд якої з ланок судової системи повинен вирішити цивільну справу в якості суду першої інстанції

2) коло цивільних спорів та інших правових вимог, які за законом можуть бути розглянуті судом або іншим органом цивільної юрисдикції

3) сукупність цивільних справ, що підлягають розгляду і вирішенню по суті у тій чи іншій ланці судової системи, в тому чи іншому суді

4) розподіл підвідомчих суду цивільних справ між окремими судами у середині кожної ланки судової системи залежно від території, на яку поширюється юрисдикція кожного з цих судів

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...