Главная Обратная связь

Дисциплины:


ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 2 страница5) позови пред’являються в суді за місцем проживання відповідача

 

5. Яке загальне правило родової підсудності?

1) позови пред’являються в суді за місцем проживання відповідача

2) позивач має право вибирати один з двох або більше судів, зазначених у законі

3) всі справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, крім тих, що віднесені до компетенції інших судів, розглядаються місцевими судами

4) сторонам надається право встановлювати територіальну підсудність

5) по ряду категорій цивільних справ законодавство встановлює їх підсудність лише одному визначеному суду, виключаючи можливість розгляду цих справ іншими судами

 

6. Яке правило загальної територіальної підсудності?

1) позови пред’являються в суді за місцем проживання відповідача

2) позивач має право вибирати один з двох або більше судів, зазначених у законі

3) всі справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, крім тих, що віднесені до компетенції інших судів, розглядаються районними (міськими) судами

4) сторонам надається право встановлювати територіальну підсудність

5) по ряду категорій цивільних справ законодавство встановлює їх підсудність лише одному визначеному суду, виключаючи можливість розгляду цих справ іншими судами

 

7. Які існують види територіальної підсудності?

1) загальна,

2)альтернативна

3) договірна

4) виключна

5) диспозитивна

6) імперативна

7) умовна

8) родова

 

8. Яке правило альтернативної підсудності?

1) позови пред’являються в суді за місцем проживання відповідача

2) позивач має право вибирати один з двох або більше судів, зазначених у законі

3) всі справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, крім тих, що віднесені до компетенції інших судів, розглядаються районними (міськими) судами

4) сторонам надається право встановлювати територіальну підсудність

5) по ряду категорій цивільних справ законодавство встановлює їх підсудність лише одному визначеному суду, виключаючи можливість розгляду цих справ іншими судами

 

9. Яке правило договірної підсудності?

1) позови пред’являються в суді за місцем проживання відповідача

2) позивач має право вибирати один з двох або більше судів, зазначених у законі

3) всі справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, крім тих, що віднесені до компетенції інших судів, розглядаються районними (міськими) судами

4) сторонам надається право встановлювати територіальну підсудність

5) по ряду категорій цивільних справ законодавство встановлює їх підсудність лише одному визначеному суду, виключаючи можливість розгляду цих справ іншими судами10. Яке правило виключної підсудності?

1) позови пред’являються в суді за місцем проживання відповідача

2) позивач має право вибирати один з двох або більше судів, зазначених у законі

3) всі справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, крім тих, що віднесені до компетенції інших судів, розглядаються районними (міськими) судами

4) сторонам надається право встановлювати територіальну підсудність

5) по ряду категорій цивільних справ законодавство встановлює їх підсудність лише одному визначеному суду, виключаючи можливість розгляду цих справ іншими судами

 

11. Яке правило підсудності кількох пов’язаних між собою справ?

1) позови пред’являються в суді за місцем проживання відповідача

2) позивач має право вибирати один з двох або більше судів, зазначених у законі

3) кілька цивільних справ, що пов’язані між собою, повинні розглядатися в одному суді

4) сторонам надається право встановлювати територіальну підсудність

5) по ряду категорій цивільних справ законодавство встановлює їх підсудність лише одному визначеному суду, виключаючи можливість розгляду цих справ іншими судами

 

12. Який суд є нижчою ланкою судової системи за родовою підсудністю?

1)місцевий суд району або міста

2) апеляційний суд області

3) Верховний суд України

4) Вищий спеціалізований суд

5) Конституційний суд України

 

13. Який суд розглядаєцивільні справи, в яких однією ізсторінє місцевий суд району або міста?

1) інший місцевий суд району або міста

2) апеляційний суд області

3) Вищий господарчий суд

4) Верховний суд України

5) Конституційний суд України

 

14. Що таке судове доказування?

1) будь які фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи

2) процесуальна діяльність суду й інших учасників цивільного процесу, спрямована на встановлення істини з конкретної справи і вирішення спору між сторонами

3) це коло фактів матеріально правового значення, необхідних для вирішення справи по суті

4) визначення судом достовірності і достатності доказів

5) це заходи, спрямовані на збереження відомостей про обставини справи, коли є підстави припускати, що використання цих відомостей в подальшому може стати утрудненим або неможливим

 

15. Що таке судові докази?

1) будь які фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи

2) процесуальна діяльність суду й інших учасників цивільного процесу, спрямована на встановлення істини з конкретної справи і вирішення спору між сторонами

3) це коло фактів матеріально правового значення, необхідних для вирішення справи по суті

4) визначення судом достовірності і достатності доказів

5) це заходи, спрямовані на збереження відомостей про обставини справи, коли є підстави припускати, що використання цих відомостей в подальшому може стати утрудненим або неможливим

 

16. Що таке предмет доказування?

1) будь які фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи

2) процесуальна діяльність суду й інших учасників цивільного процесу, спрямована на встановлення істини з конкретної справи і вирішення спору між сторонами

3) це коло фактів матеріально правового значення, необхідних для вирішення справи по суті

4) визначення судом достовірності і достатності доказів

5) це заходи, спрямовані на збереження відомостей про обставини справи, коли є підстави припускати, що використання цих відомостей в подальшому може стати утрудненим або неможливим

 

17. Що таке оцінка судових доказів?

1) будь які фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи

2) процесуальна діяльність суду й інших учасників цивільного процесу, спрямована на встановлення істини з конкретної справи і вирішення спору між сторонами

3) це коло фактів матеріально правового значення, необхідних для вирішення справи по суті

4) визначення судом достовірності і достатності доказів

5) це заходи, спрямовані на збереження відомостей про обставини справи, коли є підстави припускати, що використання цих відомостей в подальшому може стати утрудненим або неможливим

18. Що таке забезпечення доказів?

1) будь які фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи

2) процесуальна діяльність суду й інших учасників цивільного процесу, спрямована на встановлення істини з конкретної справи і вирішення спору між сторонами

3) це коло фактів матеріально правового значення, необхідних для вирішення справи по суті

4) визначення судом достовірності і достатності доказів

5) це заходи, спрямовані на збереження відомостей про обставини справи, коли є підстави припускати, що використання цих відомостей в подальшому може стати утрудненим або неможливим

 

19. Які існують види засобів доказування?

1) пояснення свідків

2) пояснення сторін і третіх осіб

3) показання свідків

4) письмові докази і речові докази

5) висновки експертів

6) показання сторін

7) аудіозапис

8) відеозапис

 

20 Що означає правило належності доказів?

1) докази оцінюються за внутрішнім переконанням судді, яке повинно засновуватися на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи

2) докази оцінюються в сукупності, за внутрішнім переконанням судді, яке повинно засновуватися на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи при оцінці доказів судді повинні керуватися законом

3) при оцінці доказів судді повинні керуватися законом, докази оцінюються в сукупності

4) особи, які беруть участь у справі зобов’язані надавати докази, необхідні і достатні для вирішення тієї чи іншої справи

5) обставини справи, які за законом повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися ніякими іншими засобами доказування

 

21. Що означає правило допустимості засобів доказування?

1) докази оцінюються за внутрішнім переконанням судді, яке повинно засновуватися на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи

2) докази оцінюються в сукупності, за внутрішнім переконанням судді, яке повинно засновуватися на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи при оцінці доказів судді повинні керуватися законом

3) при оцінці доказів судді повинні керуватися законом, докази оцінюються в сукупності

4) особи, які беруть участь у справі зобов’язані надавати докази, необхідні і достатні для вирішення тієї чи іншої справи

5) обставини справи, які за законом повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися ніякими іншими засобами доказування

 

1. Назвіть елементи позову?

1) підстава

2) предмет

3) зміст

4) об’єкт

5) суб’єкт

6) процесуальна дієздатність

7) процесуальна правоздатність

 

2. З яких груп питань складається стадія підготовки справи до судового розгляду?

1) питання про учасників процесу по даній справі

2) про особливості даної цивільної справи

3) про предмет доказування і докази

4) призначення справи до розгляду

5) про виплату сум, що підлягають виплаті свідкам та експертам

6) витрати на пошук відповідача

7) витрати пов’язані з проведенням огляду на місці

8) витрати пов’язані з виконанням рішення

 

3. Як розділяються позови за процесуальним критерієм?

1) що витікають з сімейних правовідносин

2) що витікають з адміністративно правових відносин

3) що витікають з трудових правовідносин

4) позови про присудження

5) позови про визнання

6) перетворювальні позови

7) що витікають з цивільних правовідносин

 

4. Що таке позов?

1) усне звернення до судді з матеріально правовою вимогою позивача до відповідача

2) звернення зацікавленої особи до прокуратури за захистом прав

3) звернена через суд матеріально правова вимога позивача до відповідача про захист порушеного чи оспорюваного суб’єктивного права або охоронюваного законом інтересу

4) звернення зацікавленої особи до органів державного управління

5) звернення зацікавленої особи до органів внутрішніх справ

 

5.Засоби захисту від заявленого позову?

1) Скарга прокурору

2) Скарга до апеляційного суду

3) Заперечення проти позову

4) Зустрічний позов

5) Відзив на позовну заяву

6) Письмові пояснення

 

Завдання ІІ рівню.

Включають в себе поняття, на які потрібно надати визначення.

 

Що таке цивільний процес?

Як визначити предмет цивільного прцесу?

Що таке метод цивільного процесу?

Що таке джерело цивільного процесу?

Що таке стадія цивільного процесу?

Що розуміється під провадженням цивільного процесу?

Що таке принцип цивільного процесу?

Що таке цивільні процесуальні правовідносини?

Хто є суб’єктом цивільного процесу?

Що є об’єктом цивільного процесу?

Що складає зміст цивільного процесу?

Що таке юридичний факт?

Хто такий позивач?

Хто такий відповідач?

Що таке активна співучасть?

Що таке пасивна співучасть?

Що таке обов’язкова пасивна співучасть?

Що таке факультативна пасивна співучасть?

Треті особи у цивільному процесі

Хто такий свідок?

Хто такий перекладач?

Хто такий спеціаліст?

Хто такий експерт?

Хто такий судовий розпорядник?

Хто такий секретар судового засідання?

Що таке цивільна процесуальна правоздатність?

Що таке цивільна процесуальна дієздатність?

Хто така особа, яка надає правову допомогу?

Хто є представником у цивільному процесі?

Що таке юрисдикція суду?

Що таке юрисдикційна діяльність?

Що таке альтернативна юрисдикція?

Що таке договірна юрисдикція?

Що таке умовна юрисдикція?

Що таке юрисдикція за зв’язком справ?

Що таке виключна юрисдикція?

Що таке підсудність?

Що таке загальна територіальна підсудність?

Що таке альтернативна територіальна підсудність?

Що таке виключна територіальна підсудність?

Що таке процесуальні строки?

Що таке розумний строк?

Що таке службовий строк?

Що таке судові витрати?

Що таке судовий збір?

Що таке докази?

Що таке доказування?

Що таке преюдиційні факти?

Що таке презюмовані факти?

Що таке забезпечення доказів?

Що таке позовне провадження?

Що таке позов?

Що таке позов про визнання?

Що таке позов про присудження?

Що таке перетворювальний позов?

Що таке заперечення проти позову?

Що таке зустрічний позов?

Що таке відмова від позову?

Що таке мирова угода?

Що таке забезпечення позову?

Що таке відкриття провадження у справі?

Що таке право на пред’явлення позову?

Що таке відмова у відкритті провадження у справі?

Що таке повернення позовної заяви?

Що таке залишення заяви без руху?

Що таке підготовка справи до судового розгляду?

Що таке судовий виклик?

Що таке судове повідомлення?

Що таке попереднє судове засідання?

 

Завдання ІІІ рівню.

Складається з практичної задачі, яку потрібно вирішити відповідно до діючого законодавства.

 

Задача

Зубов звернувся до суду з позовом на завод «Точмаш» про від­шкодування заподіяної йому шкоди внаслідок наїзда автомобіля марки “Газель”. У судовому засіданні з'ясувалось, що автомобіль належав не заводу «Точмаш», а металургійному заводу корпорації «ІСД». Як мав діяти суд? Як згідно з чинним законодавством здійснюється заміна неналежної сторони? Чим відрізняєтьсязаміна неналежної сторонивід правонаступництва?

 

Задача

Кубов, якому вже виповнилося 17 років, звернувся до суду з позовом до ресторану «Милко» про стягнення 1000 грн. у рахунок погашення матеріальної та моральної шкоди, моти­вуючи це тим, що відвідуючи ресторан, він здав до гардеробу шкіряну куртку, а йому її не повернули. Суддя запропонував Зубову переписати заяву так, щоб у якості позивача було вказано кого-небудь з його батьків, тому що він був неповнолітнім.

Чи правильно вирішивцю справу суддя? Визначте коло осіб, щомаютьбрати участь у справі? Чиможутьбрати участь в розглядісправи батьки Зубова? Якепроцесуальне становище вони маютьзаймати?

 

Зубов та Петренко сусіди. Між ними виник спір з приводу межі, що проходить крізь земельну ділянку, яку вони займають під городи. В який орган повинні звернутися сусіди з приводу захисту їх прав? Які форми захисту можливо запропонувати сусідами при розгляді спору про право власності на спірну земельну ділянку?

 

Задача

Зубов звернувся до місцевого суду Київського району м. Донецька із позовною заявою на Петренка про вилучення майна із чужого незаконного володіння (віндикаційний позов). У позовній заяві він просив суд стяг­нути на його користь дійсну вартість майна, якщо його буде неможливо вилучити в натурі. Суддя залишив позовну заяву без руху, зазначивши в ухвалі, що її було складено не державною мовою, а російською. Суддя встановив строк для виправлення цього недоліку. Зубов виконав вимоги суду в строк, зазначений судом. Суд розглянув справу і відмовив Зубову в позові з тих моти­вів, що Петренко визнав наявність у нього майна, яке належить Петренку, але вартість його він сплатити відмовився, тому що це май­но вже прийшло в непридатність. Чи правильні були дії суду? Яких принципів цивільного процесуаль­ного права було порушено? Розкрийте зміст цих правових принципів і ви­значте процесуальні наслідки їх порушення.

 

Задача

Під час розгляду місцевим Київським районним судом м. Донецька цивільної справи за позовом Зубова до Петренка про встановлення порядку користування земельною ділянкою Зубов помер. Суд зупинив провадження в справі. Через шість місяців дочка та син померлого позивача звернулися до суду з клопотанням про закриття провадження в справі. Суд задовольнив їх клопотання і закрив провадження в справі. Чи правильні були дії суду? Що таке процесуальне правонаступництво? Які процесуальні права має правонаступник у цивільній справі?

 

Задача.

Іванов подав до суду позов на свою колишню дружину про повернення телевізора «Самсунг», який він купив до реєстрації шлюбу.

Про спір між колишнім подружжям стало відомо представникам бюро прокату, яке теж звернулося до суду з вимогою про визнання за ним права влас­ності на телевізор. У позовній заяві було вказано, що телевізор було взято дружиною Іванова в бюро прокату в тимчасове користування. Оскільки ко­лишнє подружжя змінило свою адресу та переїхало до іншого району міста Донецька, бюро прокату не мало змоги витребувати телевізор в обумовлений термін. Суддя, прийнявши позовну заяву бюро прокату, сповістив його, що воно могло вступити в процес в якості співпозивача. Чи правильно визнав суд співпозивача? Яка відміна третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, від первісних позивачів та співпозивачів?

 

Прокурор м. Краснолиманськ Донецької області за своєю ініціативою звернувся з позовом до місцевого міського суду м. Краснолиманськ на колишнього голову державного підприємства «Нітріус» Краснолиманського району Губова про стягнення з нього на користь державного підприємства нестачі товаро-майнових цінностей на суму 10000,00 грн., незважаючи на те, що керівництво державного підприємства не бажало стягнення цієї суми з Зубова.

Визначте позивача по цій справі. Чи мав право прокурор право звертатися з позовом?

 

Дубов за проханням свого товариша Горобця зайняв для нього у Петренка 25000,00 грн. строком на шість місяців. У зазначений строк Петренко звернувся до суду з позовом на Дубова про повернення боргу. Дубов позову не визнав та попросив залучити до справи Горобця, тому що, за його думкою, саме Горобець порушив права позивача (Петренка).

Визначте дії судді? Визначте коло осіб які приймають участь у справі. ЧимігГоробець бути залученим до справи? Визначтейогопроцесуальне становище, коло процесуальних прав та обов'язків.

 

Задача

Зубов, власник квартири, звернувся до суду з позовом на Горобця, наймача квартири, про стягнення 360 грн., яких у нього запозичив останній, та 30 грн. його заборгованості по квартирній платні. По кожній вимозі ним було складено окрему позовну заяву та сплачено державне мито. Суддя місцевого суду Київського району м. Донецька поєднав ці дві справи в одне провадження і запропону­вав Зубову доплатити державне мито, виходячи з загальної су­ми цих двух позовів, тобто 330 грн. Як у цьому випадку встановлюється ціна позову? Якою статтею ЦПК визначається ціна позову? Підрахуйте розмір державного мита, який повинен сплатити Зубов. Чи були дії судді правильними? Визначте розмір державного мита за звернення до суду з позовною заявою майнового характеру.

 

Рішенняммісцевого суду Кошель було поновлено на посадібібліотекарярайонноїдитячоїбібліотеки та на їїкористьстягнуто з відділукультуривиконкомурайрадизаробітну плату за вимушений прогул. На зазначенерішеннявідіменівідповідачабула подана апеля­ційнаскарга, підписанаінспекторомрайвідділукультури Середенком, хочдовіреність на право поданняскаргийому не видавалась.

Чимо­жнавизначити Середенка процесуальнимпредставникомвідповідача? Якщоні, то як повинен реагувати на такускаргумісцевий суд?

 

Чижова та Пуляєв стали житиоднієюсім'єю з лютого 2009 року.У грудні 2010 року в Чижової народився син. Чижова звернулася до суду з позовом до Пуляєва про встановлення батьківства та стягнення аліментів на дитину.

Як повинен діяти суд у стадії підготовки справи до судового розгляду?

 

Директор інституту "Гідростат" звільнив з роботи гідролога Ма­люгіна у зв'язку зі зменшенням обсягу робіт. У дійсності ж ніякого зменшення обсягу робіт не було й на посаду гідролога була прийнята Ляшенко. Малюгін звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі. Суд поновив на роботіМалюгіна й стягнув зарплату за виму­шений прогул з директора інституту.

Визначтепроцесуальне стано­вище директора та правильністьрішення суду.

 

За справою Олексієвої до Олексієва про стягнення аліментів на утримання дитини, відповідач позов не визнав, посилаючись на те, щоОлексієва сама пішла від нього і, не дивлячись на всі вмовляння, не хоче повертатися. Зі своєї сторони відповідач заявив, що не заперечує необхідності утримувати сина, але лише при умові, що дружина до нього повернеться. В підтвердження того, що він добре відносився до жінки і віддавав їй в період спільного проживання всі гроші, Олексієв просив допитатисусідок по квартирі Жукову і Ткаченко.

Чи мають правове значення факти, що приведенні Олексієвим для обґрунтування своїх заперечень? Ким встановлюються факти, що підлягають доказуванню?

 

Податкова інспекція звернулася до місцевого суду із заявою про стягнення несплачених податків з громадянина Козака, який на­дав в оренду відділенню залізниці складські приміщення. У розгляді справи брали участь адвокат настороні Козака та представник держа­вної податкової служби.

Визначте, між ким і які виникли циві­льні процесуальні правовідносини у цій справі, вкажіть їх елементи.

 

ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

для підготовки до модульного контролю 2.

ЗАВДАННЯ І РІВНЮ.

Включають в себе тестові завдання, в яких потрібно обрати правильний варіант відповіді з наданих.

 

1. З яких частин складається судове засідання?

1) підготовчої

2) розгляду справи по суті

3) судових дебатів

4) винесення і оголошення судової постанови

5) вступної

6) мотивувальної

7) резолютивної

8) описової

 

2. Які існують засоби подолання процесуальних перешкод в судовому розгляді?

1) відкладення розгляду справи

2) зупинення провадження по справі

3) залишення заяви без розгляду

4) закриття провадження по справі

5) винесення судом дострокового рішення

6) видалення свідка із зали судового засідання, коли він заважає проведенню процесу

7) винесення судом додаткового рішення

8) винесення судом окремої ухвали

 

3. У якій частині судового засідання суд переходить до дослідження доказів?

1) підготовчій

2) всіх частинах

3) розгляду справи по суті

4) судових дебатах

5) винесенні рішення

 

4. Що таке відкладення розгляду справи?

1) перерва в судовому розгляді на невизначений строк у випадках, прямо вказаних в законі

2) перерва судового розгляду на певно визначений строк з метою забезпечення умов для правильного розгляду і вирішення справи по суті

3) форма закінчення цивільної справи без винесення судового рішення, наслідком якої є неможливість повторного звернення до суду з тим же позовом

4) форма закінчення цивільних справ без винесення судового рішення, наслідком якої є можливість повторного звернення до суду з тотожним позовом

5) центральна, обов’язкова стадія цивільного процесу, що складається із сукупності процесуальних дій суду та інших учасників процесуальної діяльності

 

5. Що таке зупинення провадження в справі?

1) перерва в судовому розгляді на невизначений строк у випадках, прямо вказаних в законі

2) перерва судового розгляду на певно визначений строк з метою забезпечення умов для правильного розгляду і вирішення справи по суті

3) форма закінчення цивільної справи без винесення судового рішення, наслідком якої є неможливість повторного звернення до суду з тим же позовом

4) форма закінчення цивільних справ без винесення судового рішення, наслідком якої є можливість повторного звернення до суду з тотожним позовом

5) центральна, обов’язкова стадія цивільного процесу, що складається із сукупності процесуальних дій суду та інших учасників процесуальної діяльності

 

6. Що таке закриття провадження по справі?

1) перерва в судовому розгляді на невизначений строк у випадках, прямо вказаних в законі

2) перерва судового розгляду на певно визначений строк з метою забезпечення умов для правильного розгляду і вирішення справи по суті

3) форма закінчення цивільної справи без винесення судового рішення, наслідком якої є неможливість повторного звернення до суду з тим же позовом

4) форма закінчення цивільних справ без винесення судового рішення, наслідком якої є можливість повторного звернення до суду з тотожним позовом

5) центральна, обов’язкова стадія цивільного процесу, що складається із сукупності процесуальних дій суду та інших учасників процесуальної діяльності

 

7. Що таке залишення заяви без розгляду?

1) перерва в судовому розгляді на невизначений строк у випадках, прямо вказаних в законі

2) перерва судового розгляду на певно визначений строк з метою забезпечення умов для правильного розгляду і вирішення справи по суті

3) форма закінчення цивільної справи без винесення судового рішення, наслідком якої є неможливість повторного звернення до суду з тим же позовом

4) форма закінчення цивільних справ без винесення судового рішення, наслідком якої є можливість повторного звернення до суду з тотожним позовом

5) центральна, обов’язкова стадія цивільного процесу, що складається із сукупності процесуальних дій суду та інших учасників процесуальної діяльності

 

8. Як визначається стадія судового розгляду цивільних справ?

1) перерва в судовому розгляді на невизначений строк у випадках, прямо вказаних в законі

2) перерва судового розгляду на певно визначений строк з метою забезпечення умов для правильного розгляду і вирішення справи по суті

3) форма закінчення цивільної справи без винесення судового рішення, наслідком якої є неможливість повторного звернення до суду з тим же позовом

4) форма закінчення цивільних справ без винесення судового рішення, наслідком якої є можливість повторного звернення до суду з тотожним позовом

5) центральна, обов’язкова стадія цивільного процесу, що складається із сукупності процесуальних дій суду та інших учасників процесуальної діяльності

 

9. Як визначається стадія підготовки справ до судового процесу?

1) перерва в судовому розгляді на невизначений строк у випадках, прямо вказаних в законі

2) важлива, самостійна стадія цивільного процесу, метою якої є забезпечення правильного і своєчасного вирішення цивільних справ

3) форма закінчення цивільної справи без винесення судового рішення, наслідком якої є неможливість повторного звернення до суду з тим же позовом

4) форма закінчення цивільних справ без винесення судового рішення, наслідком якої є можливість повторного звернення до суду з тотожним позовом

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...