Главная Обратная связь

Дисциплины:


ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 3 страница5) центральна, обов’язкова стадія цивільного процесу, що складається із сукупності процесуальних дій суду та інших учасників процесуальної діяльності

 

10. Які санкції використовуються суддею в процесі розгляду справи в разі непідкорення його розпорядженням прокурора чи адвоката?

1) робить попередження

2) накладає штрафні санкції

3) видаляє із залу судового засідання

4) виносить окрему ухвалу з цього приводу

5) пропонує особі, вимоги якої розглядаються, написати скаргу у вищестоящу організацію прокуратури чи адвокатури

 

11. У яких випадках суддя відкладає розгляд справи?

1) смерті громадянина, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво, або припинення існування юридичної особи, які були стороною в справі

2) втрати стороною дієздатності

3) недоброякісна підготовка справи до судового розгляду

4) несвоєчасне повідомлення осіб, які беруть участь у справі, або інших учасників процесу про явку до суду

5) перебування відповідача в діючій частині Збройних Сил України або просьби позивача, який перебуває в діючій частині Збройних Сил України

6) неможливість розгляду даної справи до вирішення іншої справи, що розглядається у цивільному, кримінальному чи адміністративному порядку

 

12. У яких випадках суддя закриває провадження по справі?

1) смерті громадянина, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво, або припинення існування юридичної особи, які були стороною в справі

2) втрати стороною дієздатності

3) справа не підлягає розглядові в суді

4) заінтересованою особою, яка звернулася до суду, не додержано встановленого для даної категорії справ порядку попереднього позасудового вирішення спору і можливість застосування цього порядку втрачено

5) перебування відповідача в діючій частині Збройних Сил України або просьби позивача, який перебуває в діючій частині Збройних Сил України

6) неможливість розгляду даної справи до вирішення іншої справи, що розглядається у цивільному, кримінальному чи адміністративному порядку

7) позивач відмовився від позову і відмова прийнята судом

8) сторони уклали мирову угоду і вона підтверджена судом

 

13. У яких випадках суддя зупиняє провадження по справі?

1) смерті громадянина, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво, або припинення існування юридичної особи, які були стороною в справі

2) втрати стороною дієздатності

3) справа не підлягає розглядові в суді

4) заінтересованою особою, яка звернулася до суду, не додержано встановленого для даної категорії справ порядку попереднього позасудового вирішення спору і можливість застосування цього порядку втрачено5) перебування відповідача в діючій частині Збройних Сил України або просьби позивача, який перебуває в діючій частині Збройних Сил України

6) неможливість розгляду даної справи до вирішення іншої справи, що розглядається у цивільному, кримінальному чи адміністративному порядку

7) позивач відмовився від позову і відмова прийнята судом

8) сторони уклали мирову угоду і вона підтверджена судом

 

14. У яких випадках суддя залишає заяви без розгляду?

1) заява подана недієздатною особою

2) заява від імені заінтересованої особи подана особою, яка не має повноважень на ведення справи

3) справа не підлягає розглядові в суді

4) заінтересованою особою, яка звернулася до суду, не додержано встановленого для даної категорії справ порядку попереднього позасудового вирішення спору і можливість застосування цього порядку втрачено

5) повторна неявка в судове засідання позивача чи обох сторін або неповідомлення ними про причини неявки на другий виклик

6) спір між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав знаходиться на розгляді в іншому суді

7) позивач відмовився від позову і відмова прийнята судом

8) сторони уклали мирову угоду і вона підтверджена судом

 

15. З яких частин складається рішення суду першої інстанції?

1) вступної

2) описової

3) мотивованої

4) резолютивної

5) підготовчої

6) дебатів

7) додаткової

8) обґрунтованої

 

16. Які є види постанов суду в залежності від змісту?

1) рішення

2) протест

3) ухвала

4) наказ

5) додаткове рішення

6) додаткова ухвала

 

17. Яким основним вимогам повинно відповідати судове рішення?

1) законності

2) обґрунтованості

3) ясності

4) точності

5) визначеності

6) повноти

7)спеціальності

18 Яким додатковим вимогам повинно відповідати судове рішення?

1) законності

2) обґрунтованості

3) ясності

4) точності

5) визначеності

6) повноти

7) диспозитивності

8) значущості

 

19. У якій частині судового рішення викладаються всі розрахунки суду про розмір майна, що присуджується?

1) вступній

2) мотивувальній

3) резолютивній

4) описовій

5) в усіх частинах

 

20. В який строк можна звернутися до суду з письмовою заявою про отримання обґрунтованих висновків суду в окремому процесуальному документі?

1) не більше 10 днів

2) не більше 3 х днів

3) не більше 5 ти днів

4) не більше 1 го дня

5) не більше 7 днів

 

21. Що таке судове рішення?

1) постанова суду, якою оформлюються питання, пов'язані з рухом справи в суді першої інстанції

2) постанова суду, оформлена у вигляді процесуального документа, що владно підтверджує правовідносини сторін на основі встановлених у судовому засіданні фактичних обставин справи

3) постанова суду, якою оформлюються питання, пов’язані із складанням протоколу про неявку осіб до суду

4) постанова суду, якою оформлюється відкладення розгляду справи або зупинення провадження справи

5) постанова суду, якою оформлюється закінчення справи без винесення судового рішення

 

22. У якій частині судового рішення суд формулює відповідь на зустрічний позов чи позов третьої особи, яка має самостійну вимогу на предмет спору?

1) мотивувальній

2) в усіх частинах

3) резолютивній

4) описовій

5) вступній

 

23. Що наводиться в мотивувальній частині рішення суду?

1) час та місце ухвалення рішення, найменування суду, склад суду

2) обставини справи, докази на яких ґрунтуються висновки суду

3) зміст вимог позивача та їх обґрунтування, вимоги прокурора, третіх осіб

4) прізвище прокурора, судді, секретаря судового засідання

5) висновки суду по суті справи, строки та порядок оскарження справи

 

24. В якому місці суддя приймає рішення по справі?

1) в нарадчій кімнаті одноособово

2) в залі судового засідання

3) в нарадчій кімнаті в присутності секретаря судового засідання

4) в залі судового засідання в присутності всіх учасників процесу

5) в залі судового засідання при обов’язковій присутності прокурора

1. Хто може бути заявником в справах про визнання громадянина недієздатним?

1) сусіди

2) трудові колективи

3) ОВС

4) члени сім'ї,

5) профспілки і інші громадські організації,

6) прокурор, органи опіки і піклування,

7)психіатрична лікувальна установа

8) адміністрація підприємства

 

2. Хто може бути заявником в справах про визнання громадянина безвісно відсутнім або оголошенні померлим?

1) діти

2) чоловік або дружина

3) інші зацікавлені особи

4) прокурор

5) адміністрація підприємства

6) трудові колективи

7) ОВС

8) виконком

 

3. На чий рахунок відносяться судові витрати по провадженню справи про визнання громадянина недієздатним або обмеженим у дієздатності?

1) органа опіки та піклування

2) держави

3) психіатричного лікувального закладу

4) сім’ї

5) підприємства чи організації де працювала особа що визнається такою

 

5. В який термін суд може визнати громадянина безвісно відсутнім?

1) якщо суд встановить відсутність відомостей про його перебування в місці постійного проживання протягом 1 року

2) якщо суд встановить відсутність відомостей про його перебування в місці постійного проживання протягом 2 місяців

3) якщо суд встановить відсутність відомостей про його перебування в місці постійного проживання протягом 3 місяців

4) якщо суд встановить відсутність відомостей про його перебування в місці постійного проживання протягом 4 місяців

5) якщо суд встановить відсутність відомостей про його перебування в місці постійного проживання протягом 8 місяців

 

6. В який термін може бути оголошений судом безвісно відсутнім військовослужбовець або інший громадянин, який пропав безвісті у зв’язку з воєнними подіями?

1) не раніше, ніж через 2 роки від дня закінчення воєнних подій

2) не раніше, ніж через 3 роки від дня закінчення воєнних подій

3) не раніше, ніж через 4 роки від дня закінчення воєнних подій

4) не раніше, ніж через 10 років від дня закінчення воєнних подій

5) не раніше, ніж через 5 років від дня закінчення воєнних подій

 

7. Хто, крім заявника повинен обов’язково приймати участь при розгляді справи про обмеження громадянина в дієздатності?

1) адвокат

2) органи опіки та піклування

3) члени сім’ї

4) лікар психоневрологічного диспансеру

5) неповнолітні члени сім’ї

 

8. Які з перелічених справ розглядаються судами в порядку окремого провадження?

1) що виникають з цивільних, сімейних та інших правовідносин

2) що виникають з трудових спорів

3) що виникають при накладенні адміністративних стягнень

4) про всиновлення дітей, які проживають на території України

5) що виникають по скаргах на рішення та дії Центральної виборчої комісії

6) що виникають про визнання громадянина безвісно відсутнім

 

9. Чим характеризується наказне провадження?

1) відсутність спору про право, спрощеною процедурою розгляду справ

2) відсутністю судового збору

3) суд наказує сторонам по справі щось виконати

4) наказне провадження це частина позовного провадження

 

10. У який термін суд повинен видати судовий наказ після прийняття заяви про видачу судового наказу?

1) 5-ти денний

2) 2 денний

3) 3 денний

4) 10 денний

5) 20 денний

1. У який строк може бути подана заява про апеляційне оскарження судового рішення?

1) протягом дев'яти днів

2) протягом десяти днів, починаючи з дня, наступного за днем, коли було винесене та проголошене рішення

3) протягом десяти днів, починаючи з дня, коли було винесене та проголошене рішення

4) протягом десяти днів, починаючи з дня, коли була винесена та проголошена резолютивна частини рішення

5) протягом 20 днів з дня наступного після проголошення рішення

 

2. У який строк може бути подана заява про апеляційне оскарження судової ухвали ?

1) протягом п’яти днів

2) протягом десяти днів

3) протягом двадцяти днів

4) протягом п’яти днів, з наступного дня після її винесення

5) протягом 1 місяця

 

3. У який строк може бути подана апеляційна скарга на судове рішення?

1) протягом двадцяти днів після винесення

2) протягом десяти днів після винесення

3) протягом тридцяти днів після винесення

4) протягом п’яти днів

5) протягом двадцяти днів після подачі заяви про апеляційне оскарження

 

4. У який строк може бути подана апеляційна скарга на судову ухвалу?

1) протягом десяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження

2) протягом п’яти днів після винесення ухвали

3) протягом десяти днів після винесення решення

4) протягом п’ятнадцяти днів після винесення рішення

5) протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження

 

5. Чи може бути поданою апеляційна скарга без попереднього подання заяви про апеляційне оскарження?

1) так, у будь-якому випадку

2) ні, це заборонено законом

3) так, але в строк встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження

4) на наступний день, після винесення судової постанови

5) через п’ятнадцять днів після винесення судової постанови

 

6. Після реєстрації справи у апеляційному суді, кому вона передається для прийняття рішення про прийняття апеляційної скарги до розгляду апеляційним судом?

1) судді-доповідачу

2) черговому судді

3) головуючому

4) секретарю судового засідання

5) одночасно всьому складу суду

 

7. Чи може особа, яка подала апеляційну скаргу її допов­нити, змінити, відкликати або відмовитися від неї повністю чи частково?

1) так може

2) ні не може

3) тільки з дозволу суду

4) тільки у разі погодження з іншою стороною

5) тільки якщо не сплатив судовій збір

 

8. У який термін суддя-доповідач з дня отримання справи здійснює комплекс підготовчих дій?

1) протягом п’яти днів

2) протягом семи днів

3) протягом десяти днів

4) протягом двадцяти днів

5) протягом трьох днів.

 

9. Який склад суду при розгляді справ у апеляційній інстанції?

1) у складі п’яти судів

2) у складі двох суддів

3) у складі семи суддів

4) у складі трьох суддів

5) у складі одного судді

 

10. Який суд є судом апеляційної інстанції?

1) Верховний суд України

2) Конституційний суд України

3) Вищий господарський суд України

4) Апеляційний суд області, м. Київа, м. Севастополя

5) Голова суду першої інстанції, що розглядав справу

1. Назвіть об'єкти перегляду в касаційному провадженні?

1) рішення, ухвали і постанови всіх судів, що не набрали законної сили

2) рішення, ухвали і постанови всіх судів, що набрали законної сили, окрім судів апеляційної інстанції

3) рішення, ухвали постановлені судом апеляційної інстанції

4) рішення, ухвали і постанови всіх судів, що не набрали законної сили, окрім господарчих судів

5) рішення, ухвали і постанови Конституційного Суду України

 

2. Хто має право касаційного оскарження, касаційного подання судових рішень?

1) прокурор або суддя, які брали участь у справі

2) чітко визначені законом посадові особи прокуратури

3) сторони та інші особи, які беруть участь у справі

4) посадові особи того суду, який приймав рішення

5) міський прокурор або голова міського суду

6) прокурор і особи, які не брали участі у справі, коли суд вирішив питання щодо їх права і обов’язків

 

3. Який строк встановлений для порушення справи в касаційному провадженні?

1) 10 днів з дня проголошення рішення суду першої інстанції

2) 3 місяці з дня проголошення рішення суду першої інстанції

3) 2 місяці з дня проголошення суду рішення апеляційної інстанції

4) ніяким строком не обмежено

5) 7 днів з дня наступного за днем проголошення

 

4. Що є підставами порушення касаційного провадження?

1) неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права

2) незастосування Пленумів Верховного суду України

3) розгляд справи з порушенням строків встановлених для розгляду справи

4) у будь-яких випадках на думку сторін 5)

5) неправильне застосування судом норм матеріального права5.

 

5. Як реалізується право касаційного оскарження?

1) шляхом направлення телеграми до Верховного суду України

2) шляхом направлення заяви

3) шляхом направлення копій матеріалів справи

4) шляхом звернення до Уповноваженого з прав людини

5) шляхом подання належним чином оформленої касаційної скарги

 

6. Як подається касаційна скарга?

1) через суд першої інстанції

2) через апеляційний суд

3) через Вищий адміністративний суд

4) скарга подається до суду особисто заявником або відправляється поштою

5) подається особисто до канцелярії Верховного суду України

 

7. Чи можна змінити чи доповнити касаційну скаргу?

1) ні не можна

2) може тільки особа, яка її подала, до початку розгляду справи у суді касаційної інстанції

3) можна у будь-яку мить

4) тільки до закінчення касаційного провадження

5) можна, якщо є поважні причини

 

8. Який склад суду касаційної інстанції?

1) один суддя

2) три судді

3) сім судей

4) п’ять судей

5) всі судді Верховного суду України

 

9. У який термін суддя-доповідач після складення доповіді повинен призначити попередне судове засідання?

1) три дні

2) п’ять днів

3) десять днів

4) сім днів

5) два дні

 

10. Протягом скількох днів з моменту постановлення ухвали про прийняття касаційної скарги суддя-доповідач надсилає її копії та доданих до неї матеріалів особам, які беруть участь у справі, встановлює строк, протягом якого можуть бути подані заперечення на касаційну скаргу, та витребовує справу?

1) десяти

2) двох

3) п’яти

4) двадцяти

5) одного

1. Хто має право на звернення до суду з заявою про перегляд судових постанов у зв’язку з нововиявленими та винятковими обставинами?

1) тільки сторони, інші особи, які беруть участь у справі та прокурор

2) тільки юридичні особи

3) тільки позивач

4) тільки відповідач

5) тільки прокурор

 

2. Що є об’єктом перегляду у зв’язку з нововиявленими та винятковими обставинами?

1) судове рішення, ухвала, постанова суду, що набрала законної сили

2) постанова суду, що не набрала законної сили

3) позовна заява

4) скарга заявника

5) подання прокурора

 

4. В який орган подається заява про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами?

1) тільки в суд, який постановив рішення, що підлягає перегляду

2) тільки в господарський суд

3) в будь який суд першої інстанції

4) тільки в Верховний Суд України

5) тільки в районну прокуратуру

 

5. В який орган подається заява про перегляд у зв’язку з винятковими обставинами?

1) тільки в суд, який постановив рішення, що підлягає перегляду

2) тільки в господарський суд

3) в будь який суд першої інстанції

4) тільки в Верховний Суд України

5) тільки в районну прокуратуру

 

6. В який термін сторони та інші особи, які приймають участь в справі, можуть подати до суду заяву про перегляд рішень, ухвал та постанов у зв’язку з нововиявленими та винятковими обставинами?

1) на протязі 1 місяця з дня, коли були встановлені обставини, які є підставою для перегляду рішення, ухвали чи постанови

2) на протязі 3 років з дня, коли були встановлені обставини, які є підставою для перегляду рішення, ухвали чи постанови

3) на протязі 3 місяців з дня, коли були встановлені обставини, які є підставою для перегляду рішення, ухвали чи постанови

4) на протязі 1 року з дня, коли були встановлені обставини, які є підставою для перегляду рішення, ухвали чи постанови

5) на протязі 6 місяців з дня, коли були встановлені обставини, які є підставою для перегляду рішення, ухвали чи постанови

7. Які органи та посадові особи здійснюють примусове виконання рішень?

1) Державна виконавча служба

2) державні виконавці

3) опіки та піклування, РАГСи

4) установи Ощадного банку

5) нотаріуси

6) опіки та піклування, РАГСи, установи Ощадного банку, нотаріуси

 

8. Як називаються сторони в стадії судового виконання?

1) позивач

2) боржник

3) стягувач

4) державний виконавець

5) заявник

6) заінтересована особа

 

9. Чи є підставою для судового виконання рішення комісій по трудових спорах?

1) ні

2) так

3) коли воно підтверджене згодою однієї сторони

4) коли воно завірене нотаріусом

5) за згодою сторін

 

10. Чи є підставою для судового виконання рішення іноземних судів і арбітражів у передбачених законом випадках?

1) ні

2) так

3) коли воно підтверджене згодою однієї сторони

4) коли воно завірене нотаріусом

5) за згодою сторін

 

11. Хто є учасниками виконавчого провадження?

1) державні виконавці,

2) прокурор,

3) стягувач,

4) боржник,

5) позивач,

6) відповідач,

7) треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору,

8) треті особи, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору

 

12. В який термін можуть бути пред’явлені до виконання накази господарчих судів?

1) протягом трьох років

2) протягом трьох місяців

3) протягом одного року

4) протягом шести місяців

5) протягом усього періоду, на який присуджені платежі

 

13 В який термін можуть бути пред’явлені до виконання рішення про стягнення періодичних платежів (у справах про стягнення аліментів, про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я, втратою годувальника тощо)?

1) протягом трьох років

2) протягом трьох місяців

3) протягом одного року

4) протягом шести місяців

5) протягом усього періоду, на який присуджені платежі

 

14. В який термін державний виконавець повинен провести виконавчі дії та виконати рішення, не пов’язані з реалізацією майна боржника?

1) не пізніше ніж у двомісячний строк з дня надходження документів

2) не пізніше наступного дня після одержання документів

3) негайно

4) не пізніше одного року з дня надходження документів

5) не встановлений

 

15. Який розмір відрахування із заробітної плати при відбуванні виправних робіт і при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей?

1) не більше як 70 %

2) не більше як 50 %

3) не більше 20 %

4) всі 100 %, але боржникові оставляються кошти на користування “ларьком”

5) на кожну дитину 25% та за всіма іншими видами стягнень – 20 %

 

16. Який розмір відрахувань із заробітної плати боржника у разі стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також втратою годувальника, та збитків, заподіяних злочином?

1) не більше як 70 %

2) 50 %

3) не менше 20 %

4) всі 100 %, але боржникові оставляються кошти на користування “ларьком”

5) на кожну дитину 25% та за всіма іншими видами стягнень – 20 %

 

17. Яку суму не може перевищувати загальний розмір усіх відрахувань при кожній виплаті заробітної плати, яка належить до виплати працівникові, в тому числі при відрахуванні за кількома виконавчими документами?

1) не більше як 70 %

2) не більше 50 %

3) не більше 20 %

4) всі 100 %

5) на кожну дитину 25% та за всіма іншими видами стягнень – 20 %

 

18. В який термін може бути пред’явлене до примусового виконання рішення іноземного суду чи господарчого суду?

1) протягом 1 року

2) протягом 5 років

3) протягом 6 місяців з моменту набрання ним законної сили

4) протягом 3 років з моменту набрання ним законної сили

5) рішення виконується негайно

 

Завдання ІІ рівню.

Включають в себе поняття, на які потрібно надати визначення.

 

Що таке судовий розгляд справи?

Що таке відкладення розгляду справи?

Що таке залишення заяви без розгляду?

Що таке зупинення провадження в справі?

Що таке закриття провадження по справі?

Що таке протокол?

Що таке журнал судового засідання?

Що таке заочний розгляд справи?

Що таке заява про перегляд заочного рішення?

Що таке рішення суду?

Що таке ухвала суду?

Що таке рішення про присудження?

Що таке рішення про визнання?

Що таке конститутивні рішення?

Що таке імперативні рішення?

Що таке альтернативні рішення?

Що таке факультативні рішення?

Що таке наказне провадження?

Що таке судовий наказ?

Що таке заява про видачу судового наказу?

Що таке окреме провадження?

Що таке апеляційне провадження?

Що таке апеляційна скарга?

Що таке строк на апеляційне оскарження?

Що таке касаційне провадження?

Що таке касаційна скарга?

Що таке провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами?

Що таке перегляд судових рішень Верховним Судом України?

Що таке виконання судових рішень?

Що таке поворот виконання?

Що таке виконавчий лист?

Хто такий боржник?

Хто такий стягувач?

Що таке виконавче провадження?

 

Завдання ІІІ рівню.

 

Громадянин Панов звернувся до Київського районного суду з заявою про видачу судового наказу. Заява була подана на підставі того, що раніш Панов за договором позики передав грошову суму у розмірі 500 грн. Петренко на 3 місяці, але після спливу встановленого терміну Петренко відмовився повернути гроші. Суд відмовив у прийнятті заяви про видачу судового наказу?

Чи правильно діяв суд? З яких причин у прийнятті заяви може бути відмовлено? Чи повертається заявникові сплачений судовий збір? Чи має заявник право на повторне звернення до суду?

 

10 січня 2005 року рішенням суду першої інстанції з Зубової, яка працює завідувачем магазину, було стягнуто 5000 грн. у відшкодування шкоди від псуття та недостачі товарно-матеріальних цінностей. В обґрунтування рішення судом було вказано, що з Зубовою був укладений договір про повну матеріальну відповідальність. Матеріали по факту недостачі були передані до ОВС. Постановою слідчих органів в порушенні кримінальної справи стосовно дій Зубової було відмовлено, але в її діях були встановлені ознаки злочину. Проте ця постанова слідчих органів була відмінена і винесена нова постанова якою в порушенні кримінальної справи стосовно дій Зубової було відмовлено, але вже за відсутності в її діях складу злочину. В зв’язку з цим Зубова звернулася до суду першої інстанції про перегляд рішення за ново виявленими обставинами. Складіть заяву про перегляд рішення у зв’язку з ново виявленими обставинами. Чи є в даному випадку підстави для перегляду рішення за ново виявленими обставинами? Яке рішення повинен винести суд?

 

Зубова звернулася до місцевого суду Київського району м. Донецька з позовною заявою про виселення з квартири свого колишнього чоловіка Зубова у зв’язку з тим, що він не проживає в кваритирі більше 6 місяців. Суд неодноразово відкладав розгляд справи за таких підстав: перший раз у зв'язку з неврученням відповідачеві судової повістки; другий - через неявку відповідача, якого своєчасно було повідомлено про явку до суду; третій - внаслідок письмової заяви відповідача про хворобу; четвертий - у зв'язку із задоволенням клопотання відповідача про відвід судді. Складіть позовну заяву. Чи в усіх випадках було достатньо підстав для відкладення розгляду справи? Назвіть підстави для відводу судді?

 

Зубова звернулася до суду з позовом на свого чоловіка про поділ майна. Позивачка зазначила, що автомобіль, який відповідач придбав до реєстрації шлюбу, був старий. На його ремонт, зроблений чоловіком вже після реєстрації шлюбу, було витрачено коштів значно більше, ніж він коштував на час придбання. У зв’язки з цим вона вважає, що автомобіль слід визнати спільною власністю подружжя і залучити до розподілу. Відмовивши в позові, суд виходив з того, що автомобіль належав відповідачеві до одруження, а тому був його особистою власністю та поділу не підлягав. Складіть проект апеляційної скарги. Яке повноваження з перелічених у ст. 305 ЦПК України має бути реалізоване апеляційним судом?

 

Місцевий суд Київського району м. Донецька 20 травня 2005 року розглянув справу за по­зовом Зубової до своїх дітей про стягнення коштів на своє утримання внаслідок похилого віку. Син та дочка були повідомлені судом про день та час розгляду справи. Але син позивачки Зубов, який мешкає на Камчатці в судовому розгляді участі не приймав. Дізнавшись від сестри про рішення суду першої інстанції про присудження аліментів, він надіслав до судової палати з цивільних справ Апеляційного суду Донецької області телеграму, датовану 20 червня 2003 року, такого змісту: «Рішенням про стягнення аліментів не згоден. Розмір аліментів перевищено. Прошу переглянути справу за моєю участю. Подробиці листом. Зубов». Складіть проект апеляційної скарги. Чи може телеграма Зубова розглядатися як апеляційна скарга? Яким вимогам повинна відповідати апеляційна скарга?

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...