Главная Обратная связь

Дисциплины:


ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 4 страница 

Дубов звернувся до суду з позовом на Горобця про стягнення 5 000 грн. вартості будівельних матеріалів, які він вклав у будівництво будинку, що належить відповідачеві на праві приватної власності. Заслухавши пояснення позивача, відповідача, показання свідків, суд вийошов до нарадчої кімнати для винесення рішення. Під час наради у судді виникло питання про вартість пиломатеріалів. Суд послав відповідний запит до лісоторгової бази та виніс рішення, в якому позов Дубова було задоволено, але вказав, що остаточне рішення ним буде винесено після отримання відповіді на зипит, тобто як додаткове. Після отримання відповіді суддя виніс рішення в якому частково незадовольнив вимоги Дубова. Складіть позовну заяву. Яких помилок було допущено судом?

 

Місцевий суд Київскього району м. Донецька виніс рішення, в якому постановив поновити Зубову на роботі на заводі «Точмаш» на посаді контролера та стягнути на її користь з заводу заробітну плату за 20 днів вимушеного прогулу в сумі 1570 грн. На другий день після одержання виконавчого листа позивачка Зубова заявила, що судом було допущено помилку: її місячна заробітна плата до звільнення складала 1860 грн., а тому суд стягнув на її користь меншу суму, ніж мав стягнути. Яких недоліків у судовому рішенні було допущені судом і як їх мож­на усунути? Який документ повинен прийняти суду? Складість додаткове судове рішення.

 

Якімова звернулась до юридичної фірми по допомогу з наступним: вона працює на підприємстві з 2003 року, але вирішила звільнитись. Дізнавшись про це, керівник підприємства Колбов відмовився видати їй нараховану заробітну платню, аргументуючи свої дії тим, що ці гроші він використає для сплати кадровій агенції, яка знайде на її місце іншого працівника.

Чи порушено право Якімової? В якому провадженні буде розглядатись справа? Складить відповідний процесуальний документ від імені Якімової до суду? В якому документі втілється рішення суду, складить його.

 

До місцевого районного суду звернулась Зубова з проханням оголосити її чоловіка померлим. В заяві Зубова повідомила, що з часу проходження її чоловіком військової служби під час бойових дій в Афганістані вона не мала і не має про ньо­го ніяких повідомлень. Ніяких документів, крім показань свідків нею представлено не було. Суд вініс ухвалу про залишення заяви Зубової без розгляду до отримання нею повідомлення про її чоловіка від Міністерства оборони України. Чи була ухвала суду правильною? Складі відповідну скаргу.

 

Місцевий суд Київського району м. Донецька 20 травня 2005 року розглянув справу за по­зовом Зубової до своїх дітей про стягнення коштів на своє утримання внаслідок похилого віку. Син та дочка були повідомлені судом про день та час розгляду справи. Але син позивачки Зубов, який мешкає на Камчатці в судовому розгляді участі не приймав. Дізнавшись від сестри про рішення суду першої інстанції про присудження аліментів, він надіслав до судової палати з цивільних справ Апеляційного суду Донецької області телеграму, датовану 20 червня 2003 року, такого змісту: «Рішенням про стягнення аліментів не згоден. Розмір аліментів перевищено. Прошу переглянути справу за моєю участю. Подробиці листом. Зубов». Складіть проект апеляційної скарги. Чи може телеграма Зубова розглядатися як апеляційна скарга? Яким вимогам повинна відповідати апеляційна скарга? 

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.

3. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №№ 40-42. – Ст. 492 (З останніми змінами, внесеними згідно із Законом № 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010)

4. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07 липня 2010 року № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-45. – Ст. 529.

5. Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. — 1999.– № 24.– Ст. 207 {В редакції Закону N 2677-VI (2677-17) від 04.11.2010, ВВР, 2011, N 19-20, ст.142}

6. Про адвокатуру: Закон України від 19 грудня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 9. – Ст. 92.

7. Про органи реєстрації актів громадського стану: Закон України від 24 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №14. – Ст.77

8. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24 березня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №36-37. – Ст.243.

9. Про третейські суди: Закон України від 11 травня 2004 року N 1701-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 35, ст.412 Із змінами, внесеними згідно з Кодексом та Законами України N2983-VI (2983-17) від 03.02.2011; N3205-VI (3205-17) від 07.04.2011

10. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства : [Монографія] / [В.В. Комаров, В.І. Тертишніков, В.В. Баранкова та ін.] ; за заг. ред. професора В.В. Комарова. – Х. : Харків юридичний, 2008. – 928 с.

11. Васильев С.В. Цивільний процес : [навчальний посібник] / Васильев С.В. – Х. : Одісей, 2007. – 480 с.

12. Цивільне процесуальне право України : [підручник] / [Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. та інші] ; за ред. С.С. Бичкової. – К. : Атіка, 2009. – 760 с.

13. Фурса С.Я. Цивільний процес України : [академічний курс: підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / С.Я. Фурса. – К., Фурса С.Я. : КНТ, 2009. – 848 с.

14. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України : [академічний курс: підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / М.Й. Штефан – К. : Ін Юре, 2005. – 624 с.

15. Цивільний процес : [навч. посібник] / [Бородін М.М., Бортнік О.Г., Колісник О.В., Кузьменко С.Г. та інші]; за заг. ред. Кройтора В.А. – Х. : Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2009. – 278 с.

16. Зейкан Я.П. Коментар Цивільного процесуального кодексу України / Я.П. Зейкан. – [ 2-ге вид., доп. ]. – К. : Юридична практика, 2007. – 592 с.

17. Цивільно-процесуальне право України : [навчальний посібник] / С.С. Бичкова та ін.– К. : Атіка, 2006. – 384 с.

18. Гражданский процесс Украины / Ю.С. Червоный. – К. : Истина, 2006. – 400 с.

19. Цивільний процес : [навч. посіб] / [А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов, Р.О. Стефанчук, О.І. Угриновська та ін] ; за ред. Ю.В. Білоусова. – К : Прецедент, 2005. – 293 с.

20. Аветисян Р.М., Кройтор В.А., Суперфін Л.М. 100 зразків заяв до суду за цивільними справами. Практичниц посібник. Серія «Практтика і закон». – Харків: Юрсвіт, 2007. – 304 с.

21. Зразки процесуальних документів (заяви, позовні заяви, скарги, клопотання, що подаються до суду)/ Укладачі: Лядецький М.М., Хавронюк М.І.

22 Кравчук В.М. Стратегія і практика цивільного процесу. Практичний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 352с.

23. Курс цивільного процесу : підручник / В.В. Комаров, В.А. Бігун, В.В. Баранкова та ін. : за ред. В.В. Комарова. – Х. : Право, 2011. – 1352 с.

24. Цивільний процес України : академічний курс : [підручник для студ. юрид. спец. навч. закл.]; [за ред. д.ю.н., професора М.М. Ясинка]. – Суми : видавець Сумський НАУ. 2013. – 561 с.

25. Цивільний процес України : [підручник] / Є.О. Харітонов, Н.Ю. Голубєва, О.І. Харітонова. – О. : Істина, 2012. – 536 с.

26. Курс цивільного процесу : [підручник] / В.В. Комаров, В.А. Бігун, В.В. Баранкова. – Х. : Право, 2011. – 1352 с.

27. Фурса С.Я. Цивільний процес України : [академічний курс: підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / С.Я. Фурса. – К., Фурса С.Я. : КНТ, 2009. – 848 с.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...