Главная Обратная связь

Дисциплины:


Противибуховий та протипожежний захист об’єкта господарювання 

Пожежна безпека об’єкта –стан об’єкта, за яким з регламентованою імовірністю виключається можливість виникнення і розвитку пожежі та впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.

ЇЇ метою є попередження виникнення пожежі на визначеному чинними нормативами рівні, а у випадку виникнення пожежі – обмеження її розповсюдження, своєчасне виявлення, гасіння пожежі, захист людей і матеріальних цінностей.

Забезпечити високий рівень ПБОГ можна запровадженням та використанням комплексу організаційних заходів та технічних засобів.

Основними вихідними даними при розробці комплексу технічних і організаційних рішень щодо забезпечення потрібного рівня ПБ в кожному конкретному випадку є чинна законодавча і нормативно-технічна база з питань ПБ, вибухопожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин, що застосовуються у виробничому циклі, кількість вибухопожежонебезпечних матеріалів і речовин і особливості виробництва.

На основі цих вихідних даних визначаються такі критерії вибухопожежонебезпечності об’єкта, як категорії приміщень і будівель за вибуховою і пожежною небезпекою, а також класи вибухонебезпечних зон.

Саме залежно від категорії приміщень і будівель та класу зон за вибухопожежною небезпекою, відповідно до вимог чинних нормативів, розробляються технічні та організаційні заходи і засоби забезпечення вибухоПБ об’єкта.

Законодавча і нормативно-правова база ПБ складається з:

Правовою основою діяльності в галузі ПБ є Конституція, Закон України "Про пожежну безпеку" та інші закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, декрети, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення органів державної виконавчої влади, місцевого та регіонального самоврядування, прийняті в межах їх компетенції.

Державний реєстр нормативних актів з питань ПБ, до якого включено біля 360 найменувань документів різних рівнів та видів. За рівнем прийняття і дії реєстр виділяє 8 груп таких актів:

1. Загальнодержавні акти

2. Міжгалузеві акти (42 нормативні акти)

3. Галузеві нормативні акти (109 таких нормативних актів)

4. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (102 документи)

5. Міждержавні стандарти з питань ПБ(46 стандартів)

6. Державні стандарти України (ДСТУ) з питань ПБ (біля 20 стандартів)

7. Галузеві стандарти з питань ПБ (22 стандарти).

 


 

 

 


sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...