Главная Обратная связь

Дисциплины:


Система попередження пожежі 

Системи пожежного захисту мають виконувати такі завдання:

· виключати виникнення пожежі;

· забезпечити безпеку людей у разі пожежі;

· забезпечити пожежну безпеку матеріальних цінностей;

· забезпечити пожежну безпеку людей і матеріальних цінностей одночасно.

 

1 Попередження утворення горючого середовища

 

Попередження утворення горючого середовища всередині технологічного устаткування при його нормальній роботі, а також у випадках виникнення позаштатних ситуацій забезпечується спеціальними технічними рішеннями (див. табл. ...).

 

Табл. .. Способи запобігання утворення горючого середовища

Мінімізаційний Максимально можливе використання негорючих та важкогорючих матеріалів замість горючих
Максимально можливе за умови технології та будівництва обмеження маси та об’єму горючих речовин, матеріалів та найбільш безпечні способи їх розміщення
Ізоляційний Ізоляція горючого середовища (використання ізольованих відсіків, камер, кабін тощо)
Концентраційний Підтримання безпечної концентрації середовища відповідно до норм і правил безпеки
Достатня концентрація флегматизатора в повітрі захищуваного середовища
Параметричний Підтримання відповідних значень температур та тиску середовища, за яких поширення полум’я виключається
Автоматизаційний Максимальна механізація та автоматизація технологічних процесів, пов’язаних з обертанням та використанням горючих речовин
Планувальний Установка та розміщення пожежонебезпечного устаткування в ізольованих приміщеннях або на відкритих площадках
Захисний Застосування пристроїв захисту устаткування з горючими речовинами від пошкоджень та аварій, встановлення пристроїв, що відключають, відсікають тощо

 

2 Обмеження маси, об’єму горючих матеріалів

 

Є однією із складових системи попередження утворення пожежі, що доповнюється різними способами їх безпечного розміщення, і досягається:

· зменшенням маси, об’єму горючих речовин та матеріалів, що знаходяться одночасно в приміщенні або на відкритих майданчиках;

· улаштуванням аварійного зливання пожежонебезпечних рідин та аварійного викиду горючих газів з апаратів;

· систематичним очищенням території, на якій розташований об’єкт, приміщень, комунікацій, апаратури від горючих відходів, відкладення пилу, пуху, тощо;

· видаленням пожежонебезпечних відходів виробництва;

· заміною легкозаймистих та горючих рідин на пожежобезпечні технічні миючі засоби.

 

3 Забезпечення попередження утворювання в горючому середовищі джерел запалювання

 Досягається одним або комбінацією із таких способів:

· усунення контакту з повітрям пірофорних речовин;

· виконання вимог чинних стандартів, норм та правил ПБ;

· використання машин, механізмів, устаткування, пристроїв, при експлуатації яких не утворюються джерела запалювання;

· використання електроустаткування, що відповідає за своїм виконанням пожежонебезпечним та вибухонебезпечним зонам, групам та категоріям вибухонебезпечних сумішей;

· використання засобів захисного відключення можливих джерел запалювання;

· улаштування блискавкозахисту і захисного заземлення будівель, споруд та устаткування;

· зменшення розміру горючого середовища, яке є визначальним, нижче гранично допустимого із горючості;

· ліквідація умов для теплового, хімічного, мікробіологічного самозаймання речовин та матеріалів, що обертаються, виробів і конструкцій, виключення їх контакту з відкритим полум’ям;

· використання інструменту, при роботі якого не виникає іскор;

· виключення можливості появлення іскрового розряду в горючому середовищі з енергією, яка дорівнює або вище мінімальної енергії запалювання;

· підтримання температури нагріву поверхні машин, устаткування, пристроїв, речовин і матеріалів, які можуть увійти в контакт з горючим середовищем, нижче гранично допустимої, що складає 80%, найменшої температури самозаймання пального;

· використання технологічних процесів і устаткування, що задовольняє вимогам статичної іскробезпеки.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...