Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 1. Предмет, метод, принципи, система та джерела земельного праваІсторія розвитку земельного права в Україні. Поняття земельного права як галузі права, як науки та навчальної дисципліни. Предмет земельного права: поняття, загальна характеристика. Джерела земельного права: поняття, види та загальна характеристика. Методи регулювання земельних відносин. Диспозитивний та імперативний методи земельного права. Загальні (конституційні), міжгалузеві та галузеві принципи земельного права. Функції земельного права. Земельно-правові норми: правовий механізм реалізації. Поняття, зміст і види земельних правовідносин. Суб’єкти та об’єкти земельних правовідносин. Співвідношення земельного права з суміжними галузями права. Система земельного права.

Тема 2. Право власності на землю

 

Поняття та зміст права власності на землю. Об’єктивне та суб’єктивне розуміння права власності на землю. Земля як об’єкт права власності на землю. Суб’єкти права власності на землю (держава, територіальна громада, громадянин як суб’єкти права власності на землю). Форми права власності на землю (державна, комунальна, приватна форми власності на землю). Підстави та порядок виникнення права власності на землю. Рішення органу влади про передачу земельної ділянки громадянинові у приватну власність; цивільно-правова угода; успадкування земельної ділянки - юридичні факти, що є підставою виникнення права власності на землю. Поняття, загальна характеристика приватизації земель. Порядок приватизації земельної ділянки в межах норм безоплатної приватизації. Порядок приватизації земельної ділянки в розмірі земельної частки (паю). Порядок приватизації земельної ділянки за плату. Порядок придбання земельної ділянки за давністю користування (набувальна давність). Порядок набуття земельних ділянок у власність юридичними особами. Підстави та порядок виникнення права комунальної власності на землю. Підстави та порядок виникнення права державної власності на землю. Особливості приватизації земель різних категорій. Підстави та порядок припинення права власності на землю. Приватизація земель, які перебували у власності держава як підстава припинення права державної власності на землю. Розмежування земель державної та комунальної власності. Передача земельної ділянки державної власності у комунальну власність. Укладання цивільно-правових угод як підстава припинення права державної та комунальної власності. Підстави припинення права приватної власності. Права та обов’язки власників земельних ділянок. Право власника земельної ділянки щодо володіння нею.

Право користування земельною ділянкою. Право розпорядження земельною ділянкою. Поняття гарантій прав на землю. Способи захисту прав на землю. Суб’єкти, об’єкти та форми приватизації земель. Земельно-процесуальне забезпечення гарантій права на землю. Відшкодування збитків власникам земельних ділянок. Процедура вирішення, земельних спорів. Поняття механізму реалізації прав на землю.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...