Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 12. Правове регулювання використання земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначенняПоняття і загальна характеристика земель промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та іншого несільськогосподарського призначення. Правове регулювання у галузі використання, відтворення та охорони земель промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та іншого несільськогосподарського призначення. Особливості правового режиму земель промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та іншого несільськогосподарського призначення.

Управління в галузі використання, відтворення та охорони земель промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та іншого несільськогосподарського призначення. Організаційно-функціональне забезпечення використання, відновлення та охорони земель промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та іншого несільськогосподарського призначення. Правовий режим земель промисловості. Склад і призначення земель промисловості та особливості їх правової регламентації. Особливості права промислового землекористування. Підстави виникнення права промислового землекористування. Суб’єкти права промислового землекористування. Об’єкти права промислового землекористування. Підстави зміни і припинення промислового землекористування.

Правовий режим земель транспорту. Склад і призначення земель транспорту та особливості їх правової регламентації. Право транспортного землекористування. Особливості користування землями залізничного, автомобільного, річкового, морського, авіаційного та трубопровідного транспорту. Суб’єкти, об’єкти, зміст права транспортного землекористування. Підстави виникнення, зміни та припинення права транспортного землекористування.

Правовий режим використання земель зв'язку, ліній електропередач та іншого комунікаційного призначення. Склад і призначення земель зв’язку, ліній електропередач та іншого комунікаційного призначення та особливості їх правової регламентації. Право користування землями зв’язку, ліній електропередач та іншого комунікаційного призначення. Суб’єкти, об’єкти, зміст та підстави виникнення, зміни та припинення права користування землями зв’язку, ліній електропередач та іншого комунікаційного призначення.

Правовий режим земель оборони. Склад і призначення земель оборони та особливості їх правової регламентації. Специфічні ознаки правового режиму земель оборони. Право оборонного землекористування. Суб’єкти, об’єкти, зміст і підстави виникнення, зміни та припинення права оборонного землекористування.

Форми і методи захисту правового режиму земель промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та іншого призначення.

Тема 13. Правове регулювання контролю за використанням і охороною земель та моніторингу земельних ресурсів.

Організація державного контролю. Органи, що здійснюють державний контроль за використанням і охороною земель. Повноваження державного агентства по земельних ресурсах, щодо здійснення контролю за використанням і охороною земель. Повноваження Мінекоресурсів за використанням і охороною земель. Інші спеціально уповноважені державні органи, що здійснюють земельний контроль.Види контролю за використанням і охороною земель. Державний контроль використанням і охороною земель. Самоврядний контроль контролю за використанням і охороною земель. Громадський контроль за використанням і охороною земель. Правові форми земельного контролю.

Моніторинг земельних ресурсів та його значення. Види моніторингу земель. Державні органи, які забезпечують порядок здійснення моніторингу земель. Інформаціне забезпечення моніторингу земель.

 

 


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з дисципліни «Земельне право»

кафедри цивільно-правових дисциплін

студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

№ з/п Назва тем Нормативний обсяг годин В тому числі:
   
Всього годин з викладачем Лекцій Семінарських занят Практичних занять Самостійна та індивідуальна робота
Змістовний модуль І
1. Тема 1. Предмет, метод, принципи, система та джерела земельного права -
2. Тема 2. Право власності на землю -
3. Тема 3. Право землекористування та його види «+»
Змістовний модуль ІІ
4. Тема 4.Правовий режим земель сільськогосподарського призначення.
5. Тема 5.Правовий режим земель житлової та громадської забудови. -
6. Тема 6.Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення -
7. Тема 7.Правовий режим земель оздоровчого призначення. -
8. Тема 8.Правовий режим земель рекреаційного призначення. «+» -
Змістовний модуль ІІІ
9. Тема 9.Правовий режим земель історико-культурного призначення -
Тема 10.Правовий режим земель лісогосподарського призначення. -
11. Тема 11.Правовий режим земель водного фонду. -
12. Тема 12.Правове регулювання використання земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. -
13. Тема 13.Правове регулювання контролю за використанням і охороною земель та моніторингу земельних ресурсів. - «+» -
Всього годин:

Підсумковий контроль залік

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...