Главная Обратная связь

Дисциплины:


Лекція 3: Право землекористування та його види– 2 годиниЗагальна характеристика права землекористування (об’єктивне та суб’єктивне розуміння). Суб’єкти та об’єкти права землекористування. Окремі титули права землекористування, їхній зміст та загальна характеристика. Види права землекористування. Права та обов’язки землекористувачів. Особливості права постійного землекористування. Суб’єкти та об’єкти права постійного землекористування. Підстави виникнення та припинення права землекористування. Права та обов’язки землекористувачів. Поняття оренди землі. Договір оренди земельної ділянки. Істотні умови договору оренди земельної ділянки. Правове регулювання оренди земель сільськогосподарського та іншого призначення.

Семінарське заняття 3: Право землекористування та його види– 2 години

План

1. Поняття і принципи права землекористування.

2. Право постійного землекористування.

3. Право орендного землекористування.

4. Право концесійного землекористування.

5. Поняття та види земельних сервітутів.

6. Поняття і зміст добросусідства в земельному праві.

7. Поняття і види обмежень прав на землю.

Питання для самоконтролю:

1. Що таке право постійного користування?

2. Хто є суб’єктами права постійного землекористування?

3. Чи можуть надаватися релігійним установам у постійне землекористування земельні ділянки?

4. З яких земель надаються земельні ділянки у право постійного користування землею?

5. З якою метою ці землі можуть надаватись для юридичних осіб?

6. В чому полягає різниця між тимчасовим короткостроковим та тимчасовим довгостроковим землекористуванням?

7. Чи можна вважати оренду землі одним із видів тимчасового користування землею?

8. Хто є орендодавцями земельних ділянок приватної форми власності?

9. Хто є орендодавцями земельних ділянок які перебувають у комунальній формі власності?

10. Хто є орендодавцями земельних ділянок які перебувають у державній формі власності?

11. Хто може бути орендарями земельних ділянок?

12. Які права мають землекористувачі?

13. Чи є правомірним припинення права землекористування у зв’язку з вилученням земельної ділянки для суспільних потреб? Чи можна цей факт оспорювати в судовому порядку?

14. Які обмеження стосуються оренди земель сільськогосподарського призначення?

15. Які обов’язки мають землекористувачі?

16. Як здійснюється порядок надання земельних ділянок у постійне землекористування юридичним особам?

17. В чому суть поняття оренди землі?

18. Що є об’єктами оренди землі?

19. Що таке договір оренди землі?

20. Які терміни оренди земельних ділянок передбачені?

21. Що таке суборенда?

22. Які істотні умови договору оренди землі?23. Як здійснюється механізм здійснення договору оренди?

24. Які права має орендодавець?

25. Які права має орендар?

26. Які обов’язки має орендодавець?

27. Які обов’язки має орендар?

28. В яких випадках припиняється договір оренди земельної ділянки?

29. Що таке концесія?

31. Назвіть суб’єктів концесії?

32. Що є об’єктом концесії?

Теми рефератів, доповідей:

1. Право землекористування як різновид права природокористування.

2. Особливості права орендного землекористування.

3. Правові форми права землекористування.

4. Юридичні засоби захисту права землекористування.

5. Правовий режим зон, що підлягають спеціальній охороні.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...