Главная Обратная связь

Дисциплины:


Практичне заняття 3: Право землекористування та його види – 2 годиниЗадача 1

Громадянин Іван Костін звернувся із скаргою до сільської Ради на свого сусіда Петра Козуба.

У своїй скарзі Іван Костін зазначив, що Петро Козуб на межі їх земельних ділянок насадив плодові дерева, які заважають проникненню сонця до його теплиці, що призвело до загибелі рідкісної колекції троянд.

Крім цього, цілу осінь Петро Козуб систематично спалює на своїй земельній ділянці опале листя і повністю задимлює двір Івана Костіна, у якого троє неповнолітніх дітей.

На всі проханням Івана Костіна щодо ліквідації незручностей Петро Козуб відповідає, що це його земельна ділянка і він буде робити на ній “все, що вважатиме за потрібне”.

З врахуванням зазначеного Іван Костін просить термінового “вжити заходів” до його сусіда.

Визначте коло правовідносин.

Які права та обов’язки власників та користувачів сусідніх земельних ділянок?

Чи порушує вимоги чинного законодавства Петро Козуб, здійснюючи зазначену діяльність на власній земельній ділянці?

Яке рішення має прийняти сільська Рада?

Яким чином Іван Костін може захисти свої права?

Задача 2.

До Ужгородського міськрайонного суду надійшла позовна заява від гр-ки М. до сусіда гр. П. В позові зазначалось, що гр. П не отримавши згоди власників суміжних земельних ділянок, в порушення правил добросусідства, почав будівництво п’ятиповерхового приватного готелю. На переконання гр-ки М. така будова буде порушувати режим інсоляції її земельної ділянки, що зробить неможливим продовжувати вирощування овочів в парникових умовах. А це її єдине джерело для існування.

Серед позовних вимог гр-ка М. просила заборонити продовжувати будівельні роботи, компенсувати їй моральну шкоду та позбавити права власності на земельну ділянку гр. П як злісного хулігана.

У відповіді на позов гр. П зазначив, що чинний Земельний кодекс України в ст.90 закріплює його право на спорудження будівель і споруд. А жоден правовий акт не встановлює кореспондуючого обов’язку, зокрема, такого як отримання згоди сусідів на будь-які дії, тому він як власник має право господарювати на свої землі на власний розсуд.

Крім того, було подано зустрічний позов на гр-ку М. про зловживання нею своїм суб’єктивним правом та перешкоджанні у реалізації права власності на земельну ділянку.

Визначити коло суспільних правовідносин.

Яке рішення має бути прийнято судом?

Визначити чи були порушені гр. П будь-які земельні обов’язки.

Чи підлягає задоволенню зустрічний позов гр. П до гр-ки М.?

Задача 3.

Фермер Москаленко К. використовує на праві власності земельну ділянку в розмірі 45 га сільськогосподарських угідь. Перед проведенням весняно-польових робіт він звернувся до районної Ради народних депутатів із заявою про надання йому у користування ще 60 га з метою організації літніх відгінних пасовищ.Районна Рада розглянула подану заяву і відмовила Москаленку в наданні додаткової земельної ділянки для цієї мети, мотивуючи відсутністю ділянок земельного запасу.

Фермер Москаленко оскаржив це рішення районної Ради народних депутатів до арбітражного суду.

Визначити коло суспільних правовідносин.

Чи підлягає позов задоволенню?

Вирішити справу.

Задача 4.

Між господарями двох сусідніх земельних ділянок виник спір, відповідно до плодових дерев вишень і абрикосів, які росли на межі. Громадянин Климчук не дозволяв збирати врожай громадянину Маляренку, мотивуючи це тим що він власноручно саджав ці дерева НІ межі. Відповідно до цього громадянин Маляренко звернувся до сільської ради з проханням вирішити спір.

А саме чи має він право на збір врожаю з дерев що ростуть на межі.

Задача 5.

Між господарями сусідніх земельних ділянок виник спір, відносно дерев що розташовані на межі їх сусідніх ділянок, а саме: власник Конюх запропонував сусіду Яремі корчанути дерева що розташовані на межі, на що той відповів вони служать як межові знаки.

Як необхідно вирішити даний спір.

 

Задача 6.

Подружжя Коваленки збудували на присадибній земельній ділянці в сільській місцевості житловий будинок і необхідні для ведення підсобного господарства будівлі. Протягом 15 років вони перебували із сусідкою Василенко у злагоді. Після смерті сусідки її садибу придбала сім'я Власенка. Молода сім'я збудувала новий житловий будинок і господарські будівлі. Вбиральню вони розмістили проти вікон сусіда за 1,5 м від огорожі. На межі складали гній і бур'ян після прополювання городу. Час від часу цей бур'ян палили. Тут же виливали відходи. Запахи і їдкий дим, особливо коли вітер у напрямі сусіднього будинку, не дає можливості вийти з будинку. Неодноразові звернення до Василенків із цього приводу не дали результату. Крім того, Василенки посадили горіх на відстані один метр від межі сусіда, який затінює город, що значно впливає на урожайність вирощуваної картоплі.

Які права мають землекористувачі і які покладаються на них обов'язки?

Який орган державної влади контролює додержання права землекористування?

Дайте визначення поняття добросусідства.

Як розв'язати спір між сусідами землекористувачами?

Задача 7.

Громадянин Сівальов запропонував своєму сусіду Ляшку зрізати гілки з дерев, які звисають на земельну ділянку Сівальова, мотивуючи це тим що дерева затіняють частину його земельної ділянки. Той відмовився це зробити, після чого Сівальов сам зрізав звисаючи гілки дерев. Ляшко звернувся до суду на неправомірні дії Сівальова.

Класифікуйте зазначені дії і як повинна бути вирішена ця справа.

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відом. Вер-хов. Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. (із змінами та доповненнями) за № 2768-ІІІ // Офіц. вісн. України. -2001. - № 46.- Ст. 2038.

3. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 р. (із змінами та доповненнями) // Відом. Верхов. Ради УРСР. -1991. - № 41. - Ст. 546.

4. Про оренду землі: Закон України від 6.10.1998 р. в редакції від 5.11. 2003 р. № 1211-ІУ// Офіц. вісн. України. -2003. - № 44. - Ст. 2288. Про захист конституційних прав громадян на землю: Закон України від 20.01. 2005 р. за № 2375-ІУ // Офіц. вісн. України. - 2005. - № 4. - Ст. 195.

5. Про оцінку земель: Закон України від 11.12.2003 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 1378-ІУ // Відом. Верхов. Ради. - 2004. - № 15. - Ст. 229.

6. Про плату за землю: Закон України від 03.07.1992 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 2535-ХІІ // Відом. Верхов. Ради. - 1992. - № 38. - Ст. 560.

7. Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19.06. 2003 р. за № 963-ІУ// Офіц. вісн. України. - 2003. - № 29. - Ст. 1432.

8. Про охорону земель: Закон України від 19.06.2003 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 962-ІУ // Офіц. вісн. України. -2003.-№ 29. - Ст. 1431.

9. Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 р. за № 284 із змінами і доповненнями від 14.01.2004 р. за № 21-2004-п // Зібрання постанов Уряду України. - 1993. - № 10. - Ст. 193.

10. Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 р. № 7// Вісник Верховного Суду України. - 2004. - № 6. - С. 22.

11. Бахуринська М.М. Деякі проблеми правового регулювання процедури виникнення права на землю в концесійних правовідносинах за законодавством України // Земельне право України. – 2006. - № 9. –С. 15-18.

12. Бахуринська М.М. Концесія як перспективна правова форма землекористування // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 31. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – С. 380-388.

13. Бусуйок Д.В. До питання про співвідношення обмежень прав на землю в інтересах сусідів із земельними сервітутами // Стан та перспективи розвитку аграрного права: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяченої 80-річчю д. ю. н., проф., акад. АПрН України В. З. Янчука, Київ, 26-27 травня 2005 р. / Під ред. В. М. Єрмоленка, В. І. Курила. – К.: Магістр – ХХІ сторіччя, 2005. - С. 133-136.

14. Бусуйок Д.В. Обмеження прав на землю за законодавством України: Монографія. – К.: ТОВ "Видавництво "Юридична думка", 2006. – 144 с.

15. Земельне право України: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В.І.Семчик, П.Ф.Кулинич, М.В.Шульга. - К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2008. - 600с.

16. Земельний кодекс України з постатейними матеріалами: Збірник нормативно-правових актів та матеріалів судової практики: За станом нормативно-правових актів та актів органів судової влади на 1 лютого 2006 року / Упорядник А.М. Мірошниченко. Науковий редактор В.В. Носік. – К.: Фізична особа – суб’єкт видавничої справи Романчук Р. С., 2006. – 720.

17. Ільницька Н. Оренда земель сільськогосподарського призначення: історико-правові аспекти // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2001. – Вип. 36. – С. 419-422.

18. Ільницька Н. Оренда як правова форма використання земель у сучасний період: поняття, особливості, юридична природа // Право України. – 2000. - № 8. – С. 60-64.

19. Земельне право: Підручник М.В. Шульга, В.У. Гордєєв за ред. Шульги М.В. – Х.; «Право»,2013 – 520с.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...