Главная Обратная связь

Дисциплины:


Лекція 4: «Правовий режим земель сільськогосподарського призначення– 2 годиниПоняття та склад земель сільськогосподарського призначення. Визначення понять «угіддя», «рілля», «ґрунти». Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення. Суб’єкти права сільськогосподарського землекористування та загальна характеристика їх правового статусу. Громадяни України, юридичні особи України (фермерські господарства, сільськогосподарські кооперативи, аграрні акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, агрофірми, сільськогосподарські підприємства, сільськогосподарські науково-дослідні установи та навчальні заклади, сільськогосподарські професійно-технічні училища, несільськогосподарські підприємства, установи та організації, релігійні організації, об’єднання громадян) - як суб’єкти права сільськогосподарського землекористування.

Семінарське заняття 4: Правовий режим земель сільськогосподарського призначення– 2 години

План

1. Поняття і склад земель сільськогосподарського призначення.

2. Землі сільськогосподарського призначення як об’єкт правового регулювання.

3. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення.

4. Права й обов’язки сільськогосподарських землекористувачів.

5. Суб’єкти права сільськогосподарського землекористування та загальна характеристика їх правового статусу.

Питання для самоконтролю:

1. Які землі належать до земель сільськогосподарського призначення?

2. Кому і з якою метою передаються у власність і користування землі сільськогосподарського призначення?

3. На якій підставі відбувається визначення земель придатних для сільського господарства?

4. В чому полягає пріоритетність земель сільськогосподарського призначення?

5. Який правовий режим земельних ділянок державних і комунальних сільськогосподарських підприємств?

6. Який порядок приватизації земельних ділянок державних і комунальних сільськогосподарських підприємств?

7. З чого можуть складатися землі фермерського господарства?

8. Які особливості використання земельних ділянок для садівництва?

9. Які особливості використання земельних ділянок для городництва?

10. Хто є суб’єктами прав на землі сільськогосподарського призначення?

Теми рефератів, доповідей:

1. Правові форми використання земель сільськогосподарського призначення.

2. Пріоритети права сільськогосподарського землекористування.

3. Види сільськогосподарського землекористування.

4. Гарантії реалізації та захисту прав суб’єктів сільськогосподарського землекористування.

5. Об’єкти сільськогосподарського землекористування.

 

 

Практичне заняття 4: Правовий режим земель сільськогосподарського призначення– 2 годиниЗадача 1

Фермер Цибульський П. на належній йому на праві власності земельній ділянці збудував штучну водойму-копань з метою відпочинку та ведення рибного господарства для задоволення власних потреб, реалізації лишків рибної продукції на місцевому ринку.

Голова селищної Ради народних депутатів надіслав фермеру письмове повідомлення-застереження з вимогою привести земельну ділянку у відповідність з нормами чинного законодавства. При цьому вказувалось, що Земельний кодекс України не допускає можливості громадянам бути суб’єктами права спеціального землекористування на землях водного фонду.

Фермер Цибульський П. звернувся до юридичної фірми “Юрконсалтинг” дати йому обгрунтоване роз’яснення з приводу правомірності його дій як власника земель та в разі порушення його земельних прав з боку голови селищної Ради народних депутатів надати юридичну допомогу щодо захисту його земельного права і правосуб’єктності.

Обґрунтувати характер правовідносин, що склалися у цій ситуації

Якими правами та обов’язками наділяються власники земель фермерських господарств? чи є дії фермера правомірними? дати всебічне і обґрунтоване роз’яснення по справі.

 

Задача 2

У процесі здійснення державного контролю за додержанням земельного законодавства державний інспектор з використання та охорони земель встановив порушення правил використання земель і приховування даних земельного кадастру керівництвом сільськогосподарського акціонерного товариства “Україна”.

Державний інспектор виніс постанову про притягнення голови правління товариства до адміністративної відповідальності шляхом накладання адміністративного штрафу в розмірі двадцяти п’яти мінімальних розмірів заробітної плати за сукупністю санкцій, передбачених за вказані правопорушення.

Голова правління звернувся зі скаргою до органів прокуратури про опротестування цієї постанови, оскільки вона винесена, на його погляд, з порушенням вимог чинного законодавства.

Визначити коло суспільних правовідносин.

Чи підлягає постанова державного інспектора опротестуванню?

Вирішити справу.

Задача 3.

Чоловічий монастир який розташований на околиці міста Золочева, в особі наставника звернувся до органів місцевого самоврядування виділити їм 2 га земель сільськогосподарського призначення у власність для ведення підсобного сільського господарства. Органи відмовили в цьому.

Чи правомірні дії органів?

Задача 4.

За рішенням голови сільської ради у фермерів Чорваня і Білоуса було вилучено по 5,0 га орних земель, а у сільгоспкооперативу «Слава Україні» - 10 га орних земель для будівництва лікарняного комплексу. Із зазначеними фізичними і юридичними особами вилучення земель попередньо не було узгоджено, а також не розв'язано питання щодо відшкодування збитків.

Чи відповідають дії голови сільської ради нормам земельного законодавства?

Які особи, в якому порядку і в якому обсязі зобов'язані відшкодувати шкоду фермерам і сільгоспкооперативу?

Назвіть суб’єктів права на землі сільськогосподарського призначення.

 

 

Задача 5.

Громадянин Семененко звернувся до сільської ради із заявою, у якій просив виділити йому 30 га сільськогосподарських угідь для створення фермерського господарства.

За рішенням сільської ради йому було виділено 15 га землі. Семененко не погодився з цим. Він вважає, що для ведення фермерського господарства необхідно мати мінімум 50 га землі. Сільська рада має у своєму розпорядженні значну площу земель резервного фонду.

Який порядок надання земель для ведення фермерського господарства?

У якому розмірі надаються земельні ділянки фермерським господарствам?

За рахунок яких земель може бути надана земельна ділянка для ведення фермерського господарства?

 

Задача 6.

Гром. М. Федоров, зареєстрований в смт. Ярмолинці Хмельницької області, звернувся до Великодимерської сільської ради Броварського району Київської області із заявою, в якій зазначав про своє бажання вести фермерське господарство, для чого просив надати йому в порядку безоплатної приватизації земельну ділянку із земель сільськогосподарського призначення площею 3,5 га.

У відповіді сільської ради за підписом її голови було вказано, що рада не має можливості задовольнити прохання грм. Федорова з наступних підстав. Так, надання земельних ділянок для ведення фермерського господарства здійснюється відповідно до спеціальної процедури, для чого попередньо необхідно отримати висновок про придатність для ведення такого господарства. Крім того, земельні ділянки для ведення фермерського господарства можуть бути надані лише особам, які проживають на території Броварського району, і тільки за межами населених пунктів, а тому питання щодо такого надання має право вирішувати лише обласна рада.

Не погоджуючись із такою відмовою, М. Федоров оскаржив її до суду.

Визначте види правовідносин, що виникли.

Який порядок надання земельних ділянок для ведення фермерського господарства?

Надайте правову оцінку вимогам М. Федорова.

Надайте правову оцінку позиції ради.

Вирішіть справу.

 

Задача 7.

Державним інспектором з контролю за використанням і охороною земель проведено перевірку дотримання чинного земельного законодавства гром. Філатовою, яка використовує на праві приватної власності земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства в м. Бердичеві Житомирської області. Під час перевірки виявлено забруднення ґрунту пестицидами понад встановлений гранично допустимий рівень, що створює небезпеку отруєння людей овочами, які вирощуються на земельній ділянці.

Враховуючи встановлені факти, інспектор звернувся до суду із позовом про примусове припинення права власності гром. Філатової на земельну ділянку через недотримання нею законодавства про охорону земель.

В судовому засіданні представник Філатової адвокат Шевчук проти позовних вимог заперечував та просив суд відмовити у їх задоволенні через: (1) відсутність у інспектора права на звернення до суду із подібними позовами, (2) відсутність вини гром. Філатової у забрудненні земельної ділянки пестицидами, адже інспектором не доведено зворотного, (3) відсутність правових підстав для примусового припинення права власності гром. Філатової на земельну ділянку.

Визначте види правовідносин, що виникли.

Якою є компетенція державного інспектора з контролю за використанням і охороною земель?

Які підстави та порядок примусового припинення права приватної власності на земельні ділянки?

Проаналізуйте правову позицію адвоката Шевчука.

Вирішіть справу.

Задача 8.

У квітні 2004 року громадянин Росії Іванов І.В. отримав у спадщину на території України житловий будинок та земельну ділянку для ведення садівництва.

У травні 2004 року громадянин Іванов І.В. звернувся в структурний підрозділ Центру державного земельного кадастру при Держкомземі України, за місцем знаходження земельної ділянки, з заявою щодо виготовлення Державного акту на право власності на земельну ділянку та його державної реєстрації, а у листопаді 2004 року громадянин Іванов одержав правопосвідчуючий документ.

У грудні 2005 року громадянин Іванов І.В. вирішив продати житловий будинок і земельну ділянку. Приватний нотаріус погодився посвідчити договір купівлі-продажу житлового будинку та відмовився від посвідчення договору купівлі продажу земельної ділянки для ведення садівництва, оскільки вважав, що відповідно до п.4 ст.81 ЗК України громадянин Іванов втратив право власності на земельну ділянку сільсогосподарського призначення.

Визначити коло суспільних правовідносин.

Які особливості набуття та реалізації права приватної власності на землі сільськогосподарського призначення іноземцями та особами без громадянства ?

Проаналізуйте відповідь нотаріуса.

 

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відом. Вер-хов. Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. (із змінами та доповненнями) за № 2768-ІІІ // Офіц. вісн. України. -2001. - № 46.- Ст. 2038.

3. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 р. (із змінами та доповненнями) // Відом. Верхов. Ради УРСР. -1991. - № 41. - Ст. 546.

4. Про екологічну мережу України: Закон України від 24.06.2004 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 2004.- № 45. -Ст. 502.

5. Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки (з додатками 1-8): Закон України від 21.09.2000 р. за № 1989-ІІІ // Відом. Верхов. Ради України. - 2000. - № 47. - Ст. 405.

6. Водний кодекс України від 6.06.1995 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 213/95-ВР // Відом. Верхов. Ради України. -1995. - № 24. - Ст. 214.

7. Про оренду землі: Закон України від 6.10.1998 р. в редакції від 5.11. 2003 р. № 1211-ІУ// Офіц. вісн. України. -2003. - № 44. - Ст. 2288. Про захист конституційних прав громадян на землю: Закон України від 20.01. 2005 р. за № 2375-ІУ // Офіц. вісн. України. - 2005. - № 4. - Ст. 195.

8. Про оцінку земель: Закон України від 11.12.2003 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 1378-ІУ // Відом. Верхов. Ради. - 2004. - № 15. - Ст. 229.

9. Про плату за землю: Закон України від 03.07.1992 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 2535-ХІІ // Відом. Верхов. Ради. - 1992. - № 38. - Ст. 560.

10. Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв): Закон України від 05.06. 2003 р. за № 899-ІУ // Відом. Верхов. Ради України. - 2003. - № 38. - Ст. 314.

11. Про особисте селянське господарство: Закон України від 15.05. 2003 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 742-ІУ // Офіц. вісн. України. - 2003. - № 23. - Ст. 1014.

12. Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 973-ІУ // Офіц. вісн. України. - 2003. - № 29. - Ст. 1430

13. Про охорону земель: Закон України від 19.06.2003 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 962-ІУ // Офіц. вісн. України. -2003.-№ 29. - Ст. 1431.

14. Про землеустрій: Закон України від 22.05.2003 р. за № 858-ІУ // Офіц. вісн. України . - 2003. - № 25. - Ст. 1178.

15. Цивільний кодекс України від 16.01. 2003 р. № 435-ІУ (в редакції від 9 січня 2009 року) // Відом. Верхов. Ради України. - 2003. - №№ 40-44. - Ст. 356.

16. Про затвердження Положення про Державне агентство земельних ресурсів Указом Президента України України: від 8 квітня 2011 року № 445

17. Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства: Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 27.10.1997 р. № 171 // Офіц. вісн. України. - 1998. - № 18. - Ст. 110

18. Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 р. за № 502 // Офіц. вісн. України. - 2002. - № 15.- Ст. 818.

19. Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 р. за № 284 із змінами і доповненнями від 14.01.2004 р. за № 21-2004-п // Зібрання постанов Уряду України. - 1993. - № 10. - Ст. 193.

20. Про розміри і Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 1279 // Офіц. вісн. України. - 1997. - № 47. - С. 40-45.

21. Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства: Наказ Мінекобезпеки від 27.10.1997 р. за № 171 у н/редакції від 04.04.2007 р. за № 149 // Офіц. вісн. України. - 2007. - № 31. - Ст. 1265.

22. Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного заняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 р. за № 963 // Офіц. вісн. України. -2007. - № 55. - Ст. 221.

23. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов‘язаних із захистом права власності на землю і землекористування: Роз‘ яснення Вищого арбітражного суду України від 27.06.2001 № 02-5/743 (зі змінами, внесеними від 31.05.2002р). //Вісник господарського судочинства. - 2001. -№ 3. - С. 80

24. Андрейцев В.І. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні: Навч.-практ. посіб.- К.: Істина, 1999.- 320 с.

25. Балюк Г.І. Правові аспекти приватизації земель на радіоактивно забруднених територіях / Матеріали науково-практичної конференції молодих юристів "Право власності в Україні в умовах ринкових відносин", Одеса, 22-24 вересня 1995 р.

26. Бусуйок Д.В. Обмеження прав на землю за законодавством України: Монографія. – К.: ТОВ "Видавництво "Юридична думка", 2006. – 144 с.

27. Земельне право України: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В.І.Семчик, П.Ф.Кулинич, М.В.Шульга. - К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2008. - 600с.

28. Земельне право: Підручник / За ред. В.І. Семчика і П.Ф. Кулинича. – К.: Вид. Дім "Ін Юре", 2001. – 424 с.

29. Земельне право: Підручник М.В. Шульга, В.У. Гордєєв за ред. Шульги М.В. – Х.; «Право»,2013 – 520с.

30. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України. Науково-навчальний посібник // За ред. докт. юрид. наук, проф. Н.І. Титової. – Львів: ПАІС, 2005. – 368 с.

31. Ибрагимов К.Х., Ибрагимов А.К. Земли сельскохозяйственного назначения: понятие, сущность и особенности правовой охраны // Право и политика. – 2004. - № 4. – С. 82-85.

32. Ільницька Н. Оренда земель сільськогосподарського призначення: історико-правові аспекти // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2001. – Вип. 36. – С. 419-422.

33. Ільницька Н. Оренда як правова форма використання земель у сучасний період: поняття, особливості, юридична природа // Право України. – 2000. - № 8. – С. 60-64.

34. Кулинич П. Правові питання створення та діяльності фермерських господарств // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2003. - № 2. – С. 20-27.

35. Носік В.В. Право власності на землю Українського народу: Монографія. - Юрінком Інтер, 2006. - 544 с.

36. Носік В., Коваленко Т. Щодо правової природи земельної частки (паю) // Право України. – 2000. - № 3. – Ст. 48-53.

37. Носік В.В. Правові питання ринкового обігу земельних ділянок // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. Відп. ред. член-кореспондент НАН України академік АПрН України В. І. Семчик. – К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – С. 51-56.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...