Главная Обратная связь

Дисциплины:


Лекція 5: «Правовий режим земель житлової та громадської забудови – 2 години 

Поняття і склад земель житлової та громадської забудови, особливості правового режиму.

Законодавство, що визначає правовий режим земель житлової та громадської забудови. Особливості правового режим}' земель сільських та міських поселень.

Управління в галузі використання та охорони житлової та громадської забудови. Особливості функцій управління в галузі використання, відтворення та охорони земель житлової та громадської забудови. Правові форми планування і забудови земель. Юридична природа плану земельно-господарського устрою території. Правове забезпечення розподілу і перерозподілу земель житлової та громадської забудови. Функціональний поділ земель житлової та громадської забудови, особливості їх правового режиму.

Семінарське заняття 5: Правовий режим земель житлової та громадської забудови– 2 години

План

1. Визначення та склад земель житлової та громадської забудови.

2. Правове забезпечення використання земель житлової та громадської забудови.

3. Правове регулювання використання земельних ділянок для індивідуального житлового, господарського і гаражного будівництва.

4. Використання земель громадянами в населених пунктах.

5. Особливості права власності на землю та права землекористування в межах населених пунктів

Питання для самоконтролю:

1. Які землі входять у межі населених пунктів?

2. Особливості здійснення права власності та права користування землями забудови.

3. Склад земель забудови.

4. Яким є порядок використання земель у межах населенні пунктів для містобудівних потреб?

5. Основні функції державного управління землями в межах населених пунктів.

6. Особливості правової охорони земель у межах населені пунктів.

7. У чому полягає специфіка правового режиму земель у межах населених пунктів, які використовуються громадянами?

Теми рефератів, доповідей:

1. Особливості правового режиму земель сільських та міських поселень.

2. Правові форми планування і забудови земель.

3. Управління в галузі використання та охорони земель житлової та громадської забудови.

 

 

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відом. Вер-хов. Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. (із змінами та доповненнями) за № 2768-ІІІ // Офіц. вісн. України. -2001. - № 46.- Ст. 2038.

3. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 р. (із змінами та доповненнями) // Відом. Верхов. Ради УРСР. -1991. - № 41. - Ст. 546.

4. Про екологічну мережу України: Закон України від 24.06.2004 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 2004.- № 45. -Ст. 502.5. Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки (з додатками 1-8): Закон України від 21.09.2000 р. за № 1989-ІІІ // Відом. Верхов. Ради України. - 2000. - № 47. - Ст. 405.

6. Водний кодекс України від 6.06.1995 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 213/95-ВР // Відом. Верхов. Ради України. -1995. - № 24. - Ст. 214.

7. Кодекс України про надра (з наступними змінами та доповненнями) за № 132/94-ВР // Відом. Верхов. Ради України. - 1994. - № 36. - Ст. 340.

8. Лісовий кодекс України від 21.01.94 р. (з наступними змінами та доповненнями) у н/редакції від 08.02.2006 р. за № 3852-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. - 1994. - № 17. - Ст.99.

9. Про оцінку земель: Закон України від 11.12.2003 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 1378-ІУ // Відом. Верхов. Ради. - 2004. - № 15. - Ст. 229.

10. Про плату за землю: Закон України від 03.07.1992 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 2535-ХІІ // Відом. Верхов. Ради. - 1992. - № 38. - Ст. 560.

11. Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19.06. 2003 р. за № 963-ІУ// Офіц. вісн. України. - 2003. - № 29. - Ст. 1432.

12. Про охорону земель: Закон України від 19.06.2003 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 962-ІУ // Офіц. вісн. України. -2003.-№ 29. - Ст. 1431.

13. Про планування і забудову територій: Закон України від 20.04.2000 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № № 1699-ІІІ // Офіц. вісн. України. - 2000. - № 20. - Ст. 813.

14. Про благоустрій населених пунктів: Закон України від 06.09.2005 р. № 2807-ІУ // Офіц. вісн. України. - 2005. - № 40.- Ст. 2528.

15. Про основи містобудування: Закон України від 16.11.1992 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 2781-ХІІ // Відом. Верх. Ради України. - 1992. - № 52. - Ст. 683.

16. Про Генеральну схему планування території України: Закон України від 07.02.2002 р. № 3059-ІІІ // Офіц. вісн. України. - 2002. - № 10. - Ст. 466.

17. Про об‘єднання співвласників багатоквартирного будинку: Закон України від 29.11.2001р. (з наступними змінами та доповненнями) за 2866-ІІІ // Відом. Верхов. Ради України.- 2002. - № 10. - Ст. 78.

18. Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства: Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 27.10.1997 р. № 171 // Офіц. вісн. України. - 1998. - № 18. - Ст. 110

19. Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 р. за № 502 // Офіц. вісн. України. - 2002. - № 15.- Ст. 818.

20. Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10.12.2004 р. № 17// Вісник Верховного Суду України. - 2005.- № 1 (53). - С. 9.

21. Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 р. № 7// Вісник Верховного Суду України. - 2004. - № 6. - С. 22.

22. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про охорону навколишнього природного середовища: Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 27.06.2001 р. № 02-05/744 // Вісник господарського судочинства. - 2001. - № 4. - С. 92.

23. Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії. - 2-е вид., випр. - К. : Знання, 2007. - 445 с.

24. Земельне право України: Підручник / За ред. О.О.Погрібного та І.І.Каракаша. - Вид. 2, перероб. і доп. - К.: Істина, 2009. - 600 с.

25. Земельний кодекс України з постатейними матеріалами: Збірник нормативно-правових актів та матеріалів судової практики: За станом нормативно-правових актів та актів органів судової влади на 1 лютого 2006 року / Упорядник А.М. Мірошниченко. Науковий редактор В.В. Носік. – К.: Фізична особа – суб’єкт видавничої справи Романчук Р. С., 2006. – 720.

26. Земельне право: Підручник М.В. Шульга, В.У. Гордєєв за ред. Шульги М.В. – Х.; «Право»,2013 – 520с.

27. Іванова Є.О. Правові підстави використання земель житлової і громадської забудови у містах // Земельне право України. – 2006. - № 4. – С. 18-27.

28. Ільїна Н.Л. Правові аспекти екологічних ризиків при плануванні та забудові міст України // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 31. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – С. 362-367.

29. Ковальчук Т.Г. Правові аспекти юридичних засобів охорони земель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2004. – Випуск 60. – С. 68-72.

30. Краснова М.В. Правові аспекти гарантій прав на землю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. - Випуск 58. – С. 99-107; Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. - Випуск 59. – С. 144-148.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...