Главная Обратная связь

Дисциплины:


Лекція 6: Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення – 2 годиниПоняття склад земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. Диференціація видів правового режиму земель природоохоронного законодавства.

Право природоохоронного землевикористання та його види. Суб'єкти права природоохоронного землевикористання. Об'єкти природоохоронного землевикористання. Зміст права природоохоронного землевикористання. Підстави виникнення, зміни та припинення природоохоронного землевикористання.

Правовий режим земель водно-болотних угідь міжнародного значення. Правовий режим земельних ділянок, у межах яких наявні природні об’єкти, що мають особливу наукову цінність.

 

Семінарське заняття 6: Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення– 2 години

План

1. Поняття складу земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення.

2. Суб’єкти права природоохоронного землекористування.

3. Правовий режим земель природно-заповідного фонду.

4. Правовий режим земель водно-болотних угідь міжнародного значення.

5. Правовий режим земельних ділянок, у межах яких наявні природні об’єкти, що мають особливу наукову цінність

Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення земель природно-заповідного фонду.

2. Що являють собою землі природно-заповідного фонду?

3. У чому полягають особливості використання земель природно-заповідного фонду?

4. Що являють собою землі іншого природоохоронного призначення?

Теми рефератів, доповідей:

1. Порядок відведення земельних ділянок природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення.

2. Використання земель природно-заповідного фонду.

3. Правові форми і методи охорони земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення.

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відом. Вер-хов. Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. (із змінами та доповненнями) за № 2768-ІІІ // Офіц. вісн. України. -2001. - № 46.- Ст. 2038.

3. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 р. (із змінами та доповненнями) // Відом. Верхов. Ради УРСР. -1991. - № 41. - Ст. 546.

4. Про екологічну мережу України: Закон України від 24.06.2004 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 2004.- № 45. -Ст. 502.

5. Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки (з додатками 1-8): Закон України від 21.09.2000 р. за № 1989-ІІІ // Відом. Верхов. Ради України. - 2000. - № 47. - Ст. 405.

6. Водний кодекс України від 6.06.1995 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 213/95-ВР // Відом. Верхов. Ради України. -1995. - № 24. - Ст. 214.7. Кодекс України про надра (з наступними змінами та доповненнями) за № 132/94-ВР // Відом. Верхов. Ради України. - 1994. - № 36. - Ст. 340.

8. Лісовий кодекс України від 21.01.94 р. (з наступними змінами та доповненнями) у н/редакції від 08.02.2006 р. за № 3852-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. - 1994. - № 17. - Ст.99.

9. Про природно-заповідний фонд України: Закон України від 16.06.1992 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 2456-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. - 1992. - № 34.- Ст. 502.

10. Про оцінку земель: Закон України від 11.12.2003 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 1378-ІУ // Відом. Верхов. Ради. - 2004. - № 15. - Ст. 229.

11. Про плату за землю: Закон України від 03.07.1992 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 2535-ХІІ // Відом. Верхов. Ради. - 1992. - № 38. - Ст. 560.

12. Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19.06. 2003 р. за № 963-ІУ// Офіц. вісн. України. - 2003. - № 29. - Ст. 1432.

13. Про охорону земель: Закон України від 19.06.2003 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 962-ІУ // Офіц. вісн. України. -2003.-№ 29. - Ст. 1431.

14. Про курорти: Закон України від 05.10.2000 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 1908-ІІІ // Офіц. Вісн. України. - 2000. - № 44. - Ст. 1884.

15. Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства: Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 27.10.1997 р. № 171 // Офіц. вісн. України. - 1998. - № 18. - Ст. 110

16. Порядок обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища: Постанова Верховної Ради України від 29.10.1992 р. за № 2751-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. - 1992. - № 46. - Ст. 637 .

17. Порядок розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення: Постанова КМУ від 25.08.2004р. № 1094

18. Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 р. за № 502 // Офіц. вісн. України. - 2002. - № 15.- Ст. 818.

19. Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10.12.2004 р. № 17// Вісник Верховного Суду України. - 2005.- № 1 (53). - С. 9.

20. Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 р. № 7// Вісник Верховного Суду України. - 2004. - № 6. - С. 22.

21. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про охорону навколишнього природного середовища: Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 27.06.2001 р. № 02-05/744 // Вісник господарського судочинства. - 2001. - № 4. - С. 92.

22. Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії. - 2-е вид., випр. - К. : Знання, 2007. - 445 с.

23. Земельне право України: Підручник / За ред. О.О.Погрібного та І.І.Каракаша. - Вид. 2, перероб. і доп. - К.: Істина, 2009. - 600 с.

24. Земельний кодекс України з постатейними матеріалами: Збірник нормативно-правових актів та матеріалів судової практики: За станом нормативно-правових актів та актів органів судової влади на 1 лютого 2006 року / Упорядник А.М. Мірошниченко. Науковий редактор В.В. Носік. – К.: Фізична особа – суб’єкт видавничої справи Романчук Р. С., 2006. – 720.

25. Земельне право: Підручник М.В. Шульга, В.У. Гордєєв за ред. Шульги М.В. – Х.; «Право»,2013 – 520с.

26. Іванова Є.О. Правові підстави використання земель житлової і громадської забудови у містах // Земельне право України. – 2006. - № 4. – С. 18-27.

27. Ільїна Н.Л. Правові аспекти екологічних ризиків при плануванні та забудові міст України // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 31. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – С. 362-367.

28. Ковальчук Т.Г. Правові аспекти юридичних засобів охорони земель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2004. – Випуск 60. – С. 68-72.

29. Краснова М.В. Правові аспекти гарантій прав на землю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. - Випуск 58. – С. 99-107; Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. - Випуск 59. – С. 144-148.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...