Главная Обратная связь

Дисциплины:


Лекція 9: Правовий режим земель історико-культурного призначення – 2 годиниПоняття і склад земель історико-культурного призначення.

Правовий режим земель історико-культурного призначення. Законодавство, що визначає правовий режим земець історико-культурного призначення. Правові форми використання, відтворення та охорони земель історико-культурного призначення. Структурно-функціональне забезпечення правового режиму земель історико-культурного призначення.

Право історико-культурного землекористування. Суб’єкти, об’єкти, зміст, підстави виникнення, зміни та припинення права історико-культурного землекористування. Правові форми і методи охорони земель історико-культурного призначення.

Семінарське заняття 9: Правовий режим земель історико-культурного призначення– 2 години

План

1. Поняття і склад, земель історико-культурного призначення.

2. Загальний правовий режим земель історико-культурного призначення.

3. Спеціальні правові режими земель історико-культурного призначення.

4. Правовий режим охоронних зон пам'яток культури.

5.Правові форми і методи охорони земель історико-культурного призначення.

Питання для самоконтролю:

 

1. Дайте визначення земель історико-культурного призначення.

2. У чому полягають особливості використання земель історико-культурного призначення?

3. Право історико-культурного землекористування.

4. Суб’єкти права історико-культурного землекористування.

Теми рефератів, доповідей:

 

1. Особливості правового режиму земель історико-культурного призначення.

2. Правові форми і методи охорони земель історико-культурного призначення.

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відом. Вер-хов. Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. (із змінами та доповненнями) за № 2768-ІІІ // Офіц. вісн. України. -2001. - № 46.- Ст. 2038.

3. Про охорону культурної спадщини : Закон України від 08.06.200р. № 1805- 3

4. Про приватизацію державного майна : Закон України в ред.. від 12.02.1997р.

5. Про приватизацію державного житлового фонду : Закон України від 19.06.1992р.

6. Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність : Закон України від 23.12.1998р.

7. Про нафту і газ : Закон України від 12.07.2001р. №2665-3

8. Про відходи : Закон України від 05.03.1998р.

9. Про музеї і музейну справу : Закон України від 29.06.1995р.

10. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 р. (із змінами та доповненнями) // Відом. Верхов. Ради УРСР. -1991. - № 41. - Ст. 546.

11. Про екологічну мережу України: Закон України від 24.06.2004 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 2004.- № 45. -Ст. 502.12. Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки (з додатками 1-8): Закон України від 21.09.2000 р. за № 1989-ІІІ // Відом. Верхов. Ради України. - 2000. - № 47. - Ст. 405.

13. Про плату за землю: Закон України від 03.07.1992 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 2535-ХІІ // Відом. Верхов. Ради. - 1992. - № 38. - Ст. 560.

14. Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19.06. 2003 р. за № 963-ІУ// Офіц. вісн. України. - 2003. - № 29. - Ст. 1432.

15. Про землеустрій: Закон України від 22.05.2003 р. за № 858-ІУ // Офіц. вісн. України . - 2003. - № 25. - Ст. 1178.

16. Земельне право України: Підручник / М.В.Шульга, Г.В.Анісімова, Н.О.Багай, А.П.Гетьман та ін.; за ред. М.В.Шульги. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 368 с.

17. Земельне право: Підручник М.В. Шульга, В.У. Гордєєв за ред. Шульги М.В. – Х.; «Право»,2013 – 520с.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...