Главная Обратная связь

Дисциплины:


Лекція 10: Правовий режим земель лісогосподарського призначення – 2 годиниПоняття, склад та загальна характеристика правового режиму земель лісового фонду. Законодавство, що визначає режим земель лісового фонду. Особливості правового режиму земель лісового фонду.

Правові форми використання, відтворення та охорони земель лісового фонду. Порядок використання земель лісового фонду. Управління в галузі використання, відтворення та охорони земель лісового фонду. Функціональне забезпечення ефективного використання, відтворення та охорони земель лісового фонду. Право лісового землекористування.

Семінарське заняття 10: Правовий режим земель лісогосподарського призначення – 2 години

План

1. Поняття і загальна характеристика правового режиму земель лісового фонду.

2. Управління в галузі використання, відтворення та охорони земель лісового фонду

3. Умови і порядок надання земель лісового фонду.

4. Правове регулювання використання земель лісового фонду.

5. Особливості використання земель для загального і спеціального лісокористування на землях лісового фонду.

Питання для самоконтролю:

1. У чому полягають особливості земель лісогосподарського призначення як об’єкта правового регулювання?

2. Назвіть особливості правового режиму земель лісогосподарського призначення.

3. Співвідношення поняття «землі лісогосподарського призначення» із поняттям «ліс».

4. Назвіть основні види використання земель лісогосподарського призначення.

5. Особливості права постійного користування земельними ділянками лісогосподарського призначення.

Теми рефератів, доповідей:

 

1. Функціональне забезпечення ефективного використання, відтворення та охорони земель лісового фонду.

2. Гарантії захисту прав суб’єктів щодо використання, відтворення та охорони земель лісового фонду.

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відом. Вер-хов. Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. (із змінами та доповненнями) за № 2768-ІІІ // Офіц. вісн. України. -2001. - № 46.- Ст. 2038.

3. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 р. (із змінами та доповненнями) // Відом. Верхов. Ради УРСР. -1991. - № 41. - Ст. 546.

4. Про екологічну мережу України: Закон України від 24.06.2004 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 2004.- № 45. -Ст. 502.

5. Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки (з додатками 1-8): Закон України від 21.09.2000 р. за № 1989-ІІІ // Відом. Верхов. Ради України. - 2000. - № 47. - Ст. 405.

6. Лісовий кодекс України від 21.01.94 р. (з наступними змінами та доповненнями) у н/редакції від 08.02.2006 р. за № 3852-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. - 1994. - № 17. - Ст.99.7. Про природно-заповідний фонд України: Закон України від 16.06.1992 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 2456-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. - 1992. - № 34.- Ст. 502.

8. Про плату за землю: Закон України від 03.07.1992 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 2535-ХІІ // Відом. Верхов. Ради. - 1992. - № 38. - Ст. 560.

9. Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19.06. 2003 р. за № 963-ІУ// Офіц. вісн. України. - 2003. - № 29. - Ст. 1432.

10. Про землеустрій: Закон України від 22.05.2003 р. за № 858-ІУ // Офіц. вісн. України . - 2003. - № 25. - Ст. 1178.

11. Цивільний кодекс України від 16.01. 2003 р. № 435-ІУ (в редакції від 9 січня 2009 року) // Відом. Верхов. Ради України. - 2003. - №№ 40-44. - Ст. 356.

12. Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства: Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 27.10.1997 р. № 171 // Офіц. вісн. України. - 1998. - № 18. - Ст. 110

13. Порядок обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища: Постанова Верховної Ради України від 29.10.1992 р. за № 2751-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. - 1992. - № 46. - Ст. 637 .

14. Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 р. за № 733 // Офіц. вісн. України. - 2007. - № 37 . - Ст. 1483.

15. Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. за № 761 // Офіц. вісн. України. - 2007. -№ 39 . - Ст. 1550.

16. Про затвердження Правила відтворення лісів: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2007 р. за № 303 // Офіц. вісн. України. - 2007. - № 16 . - Ст. 589.

17. Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель: наказ Держ. комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2012р. № 548.

18. Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 р. за № 284 із змінами і доповненнями від 14.01.2004 р. за № 21-2004-п // Зібрання постанов Уряду України. - 1993. - № 10. - Ст. 193.

19. Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів зелених насаджень: Указ Президента України від 04.11.2008р. №995/2008.

20. Про затвердження показників регіональних нормативів оптимальної лісистості території України: наказ Держ. Комітету лісового господарства України від 29.12.2008 №371.

21. Земельне право України: Підручник / М.В.Шульга, Г.В.Анісімова, Н.О.Багай, А.П.Гетьман та ін.; за ред. М.В.Шульги. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 368 с.

22. Земельне право: Підручник М.В. Шульга, В.У. Гордєєв за ред. Шульги М.В. – Х.; «Право»,2013 – 520с.

23. Ковальчук Т. Право постійного і тимчасового користування лісами: юридичні ознаки та особливості змісту ./ Т. Ковальчук//Право України – 2011. - №2 – С 148- 155.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...