Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

На самостійне письмове опитування виносяться питання, що викладені нижче та по яких студенту необхідно мати конспект. Контроль здійснюється шляхом письмового опитування на 10-15 хв.

Література для виконання самостійних робіт студента обирається зі списку літератури, поданої до відповідної теми в навчальній програмі дисципліни «Земельне право».

Тема 1. Предмет, метод, принципи, система та джерела земельного права – 4 години

 

 

1.Історія розвитку земельного права України.

2.Особливості розвитку правового регулювання земельних відносин у Галичині,Буковині та Закарпатті.

3.Поняття земельної реформи у правовій доктрині України.

 

 

Тема 2. Право власності на землю - 4 години

 

1.Поняття, основні риси та юридична природа приватизації земель.

2.Розмежування земель державної і комунальної власності.

3.Поняття гарантії прав на землю.

4.Способи захисту прав на землю.

 

 

Тема 3. Право землекористування та його види - 4 години

1.Поняття та класифікація обмежень прав на землю.

2.Окремі титули права землекористування, їхній зміст та загально характеристика.

3.Договір оренди земельної ділянки.

4.Правове регулювання оренди земель сільськогосподарського призначення.

5.Право на користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) або для забудови (суперфіцій).

 

Тема 4. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення. - 4 години

1.Визначення поняття «угіддя, рілля, ґрунти».

2.Землекористування сільськогосподарських кооперативів.

3.Земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства.

4.Відшкодування витрат сільськогосподарського виробництва.

5.Особливості правової охорони земель сільськогосподарського призначення.

 

 

Тема 5. Правовий режим земель житлової та громадської забудови. - 4 години

1.Законодавство, що визначає правовий режим земель житлової та громадської забудови.

2.Особливості функцій управління в галузі використання, відтворення та охорони земель житлової та громадської забудови.

3.Правові форми використання земель житлової та громадської забудови.

4.Суб’єкти, об’єкти та зміст права землекористування на землях житлової та громадської забудови.

5.Особливості правової охорони земель житлової та громадської забудови.

Тема 6. Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення - 4 години

1.Диференціація видів правового режиму земель природоохоронного призначення.

2.Право природоохоронного землекористування та його види.3.Об’єкти природоохоронного землекористування.

Тема 7. Правовий режим земель оздоровчого призначення. - 4 години

1.Особливості використання земель оздоровчого призначення.

2.Порядок створення курорту.

3.Порядок ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів.

Тема 8. Правовий режим земель рекреаційного призначення –

Години

1.Законодавство, що визначає правовий режим земель рекреаційного призначення.

2.Особливості правового режиму земель рекреаційного призначення у межах населених пунктів.

3.Особливості правового режиму земель вільних економічних зон туристсько- рекреаційного режиму.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...