Главная Обратная связь

Дисциплины:


ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУЗ дисципліни

«Земельне право»

1. Предмет і метод земельного права.

2. Принципи земельного права.

3. Система та структура земельного права.

4. Співвідношення та взаємодія земельного права з суміжними галузями правової системи України.

5. Правове забезпечення земельної реформи.

6. Поняття та класифікація земельних правовідносин.

7. Суб’єкти та об’єкти земельних правовідносин.

8. Зміст земельних правовідносин.

9. Підстави виникнення, зміни та припинення земельних правовідносин.

10. Функції земельного права.

11. Розвиток науки земельного права.

12. Поняття та класифікація джерел земельного права.

13. Конституція України - головне джерело земельного права.

14. Особливості структури Земельного кодексу України.

15. Підзаконні акти в системі джерел земельного права: класифікація, особливості.

16. Особливості та форми права власності на землю.

17. Право власності на землю Українського народу.

18. Право державної власності на землю: об’єкти і суб’єкти..

19. Право комунальної власності на землю: об’єкти і суб’єкти.

20. Право приватної власності на землю: об’єкти і суб’єкти.

21. Загальні правові підстави та порядок виникнення права власності на землю.

22. Права та обов’язки власників земельних ділянок.

23. Підстави та порядок припинення права власності на землю.

24. Поняття, основні риси та юридична природа приватизації земель.

25. Суб’єкти, об’єкти та форми приватизації земель.

26. Особливості приватизації земель сільськогосподарського призначення та інших категорій земель.

27. Юридичні гарантії здійснення приватизації земель.

28. Загальна характеристика права землекористування та його класифікація.

29. Право постійного землекористування: суб’єкти і об’єкти.

30. Підстави та порядок виникнення та припинення права землекористування.

31. Право обмеженого землекористування: суперфіцій та емфітевзис.

32. Права та обов’язки землекористувачів.

33. Поняття та юридичні ознаки оренди землі.

34. Особливості виникнення права землекористування на умовах оренди.

35. Правове регулювання оренди земель сільськогосподарського та іншого призначення.

36. Об’єкти та суб’єкти оренди землі.

37. Права та обов’язки орендаря земельної ділянки.

38. Поняття та особливості договору оренди земельної ділянки.

39. Специфіка припинення права оренди земельної ділянки.

40. Поняття та класифікація обмежень прав на землю.

41. Обмеження прав на землю, які випливають із права добросусідства.

42. Земельні сервітути.

43. Особливості державної реєстрації прав на землю.

44. Поняття та класифікація гарантій прав на землю.45. Форми та способи захисту прав на землю.

46. Відшкодування збитків власникам земельних ділянок і землекористувачам.

47. Земельні спори: поняття і класифікація.

48. Система і компетенція органів, що вирішують земельні спори.

49. Поняття та стадії механізму реалізації прав на землю.

50. Правове забезпечення набуття прав на землю.

51. Правове забезпечення реалізації прав на землю.

52. Процедура припинення прав на землю.

53. Економіко-правовий механізм у сфері земельних відносин.

54. Загальна характеристика та правові форми плати за землю.

55. Суб’єкти та об’єкти плати за землю та пільги.

56. Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

57. Поняття, зміст та суб’єкти управління у галузі використання та охорони земель.

58. Система і повноваження органів управління у галузі використання та охорони земель.

59. Повноваження Державного агентства по земельним ресурсам у галузі земельних відносин.

60. Правове забезпечення землеустрою в Україні.

61. Контроль за використанням та охороною земель.

62. Державний земельний кадастр.

63. Юридична природа ринкового обігу земельних ділянок.

64. Правова природа земельних аукціонів.

65. Правочини (угоди) із земельними ділянками.

66. Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах.

67. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб.

68. Примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності.

69. Правові засади мораторію на відчуження земель згідно з Перехідними положеннями ЗК України.

70. Поняття і зміст правової охорони земель.

71. Суб’єкти та об’єкти правової охорони земель.

72. Нормування і стандартизація у галузі охорони земель.

73. Рекультивація земель.

74. Консервація земель.

75. Особливості правової охорони ґрунтів.

76. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства.

77. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності.

78. Види юридичної відповідальності в земельному праві України.

79. Особливості юридичної відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки.

80. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення.

81. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення.

82. Суб’єкти права сільськогосподарського землевикористання та загальна характеристика їх правового статусу.

83. Фермерське землевикористання. Закон України “Про фермерське господарство”.

84. Землевикористання сільськогосподарських кооперативів.

85. Громадяни як суб’єкти сільськогосподарського земле використання.

86. Особливості правового режиму земель у межах населених пунктів.

87. Поняття і склад земель житлової та громадської забудови.

88. Виникнення права використання земель для забудови.

89. Основні етапи процедури забудови земельних ділянок.

90. Використання земель громадянами у межах населених пунктів.

91. Особливості переходу права власності на землю та права землевикористання на забудовані земельні ділянки.

92. Поняття, склад та специфіка використання земель, що особливо охороняються.

93. Поняття, склад та загальна характеристика земель лісогосподарського призначення.

94. Правові форми використання земель лісогосподарського призначення.

95. Загальна характеристика земель водного фонду.

96. Правові форми використання земель водного фонду.

97. Обмеження права користування землями водного фонду.

98. Загальна характеристика земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

99. Особливості використання земель оборони.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...