Главная Обратная связь

Дисциплины:


РОЗДІЛ 3.Закріплення навичок і ознайомлення з основними етапами здійснення процедури оцінкиПроходячи практику в Тернопільському експертно-консультаційному бюро я ознайомилася з процесом роботи оцінювачів , а також набула практичних навичок . Мені дуже сподобалася робота всіх працівників підприємства ,тому що вони сумлінно працюють над своєю роботою і дотримуються всіх законів нормативних актів ,якими регулюється робота оцінювача. Роботу Підприємства я вражаю відмінною , працівники в повному обсязі справлялися з своєю роботу оцінка нерухомості оцінювалася справно по законах, не було ніяких проблем щодо неправильно оцінювання чи недотримання законів . Мені було цікаво спостерігати за їхньою роботою. Цікаво було спостерігати за робою експертів .

 

Права власності неабияк впливають на вартість об’єкта оцінки , тому оцінювач має зважити на форму власності:

- Приватна

- Державна

Також можлива невизначена форма власності. В такому випадку оцінювач не має право оцінити такий об’єкт.

Можливі дві підстави для оцінки об’єкта- це договір укладений в односторонньому порядку із замовником або замовлення від Фонду державного майна, що є представником інтересів держави, а тобто об’єкт оцінки з таких підстав може бути лише державним.

Ліценція оцінювача має троьохрічний термін та опісля нього кожен суб’єкт оціночної діяльності, що бажає нею займатися в майбутні протягом наступних 3 років має підвищити свою кваліфікацію, щоб отримати ліцензію оцінювача.

Згідно з ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність» розділу VI, ст. 30 суб’єкт оціночної діяльності має право:

- доступу до майна, яке оцінюється, документації та іншої інформації, яка є необхідною або має суттєве значення для оцінки;

- отримувати роз'яснення та додаткові відомості, необхідні для проведення оцінки майна та складання звіту про оцінку майна, від замовника оцінки та інших осіб щодо інформації, яка містить державну або комерційну таємницю, за наявності у оцінювача відповідного дозволу або угоди про конфіденційність інформації;

- відмовитися від проведення оцінки майна у разі виникнення обставин, які перешкоджають проведенню об'єктивної оцінки, у тому числі будь-яких форм примусу;

- страхувати свою цивільну відповідальність, пов'язану з професійною оціночною діяльністю;

- бути безпосередньо присутніми на засіданні Екзаменаційної комісії під час розгляду питання щодо позбавлення оцінювача кваліфікаційного свідоцтва;

- оскаржувати дії посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, рішення Екзаменаційної комісії, Наглядової ради в судовому порядку.

- залучати додатково у разі необхідності до участі у проведенні оцінки майна інших оцінювачів або інших фахівців, а також суб'єктів підприємницької діяльності;- забезпечувати присутність своїх представників на засіданні Наглядової ради під час розгляду питання про анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності;

Згідно з ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність» розділу VI, ст. 31 суб’єкт оціночної діяльності зобов’язується:

- дотримуватися під час здійснення оціночної діяльності вимог цього Закону та нормативно-правових актів з оцінки майна;

- неможливість проведення об'єктивної оцінки у зв'язку з виникненням обставин, які цьому перешкоджають;

- забезпечувати збереження документів, які отримані під час проведення оцінки від замовника та інших осіб;

- забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої під час виконання оцінки майна, відповідно до закону;виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством.


 

ВИСНОВОК

Оцінка майна та майнових прав є важливою передумовою функціонування та розвитку цивілізованих ринкових відносин. Вітчизняна практика показує, що з розвитком ринкової системи країни поступово почала зростати потреба в професійній оцінці, яка б забезпечувала існування різних ринкових сегментів. У всьому світі процедура оцінки передує прийняттю будь-якого рішення, пов’язаного з майном. Вітчизняні науковці стверджують, що без належної системи оцінки майна, майнових прав та бізнесу підприємств виконання функцій сучасного менеджменту в ринкових умовах господарювання неможливе.

Оцінка вартості нерухомості – невід'ємний і важливий аспект придбання, продажу або оренди об'єктів власності. Проведення незалежної ринкової оцінки нерухомості має на сьогодні ряд безперечних переваг: визначення реальної (ринкової) вартості об'єктів нерухомості для оформлення договору застави, страхування, купівлі-продажу нерухомості, дарчої, приватизації об'єктів нерухомості, прийняття управлінських рішень, постановці на бухгалтерський облік тощо.

Як і будь-який професійний вид діяльності, порядок здійснення оцінки нерухомого майна регулюється цілим рядом законодавчих та нормативних актів. Аналіз вивчення оцінки нерухомості в Україні, орієнтація її на Міжнародні, Європейські стандарти оцінки дозволяє зробити висновок про те, що в Україні сформувалася цілісна система методичних і практичних основ оцінки майна та майнових прав як самостійної дисципліни. У розробці і поширенні нормативних документів з оцінки активну роль відіграє українське товариство оцінювачів, яке за весь час свого існування перетворилося на саморегульовану організацію.

На сьогодні серед основних нормативних документів, на які спираються оцінка та оцінювачі при визначенні вартості майна та майнових прав, можна виділити Національні стандарти оцінки, методики оцінки майна, міжнародні, європейські стандарти оцінки нерухомості.

В подальшому необхідним є удосконалення законодавчої бази та підвищення вимог до якості оціночної діяльності.

Сучасна оцінка нерухомості повинна сприяти підвищенню довіри з боку іноземних інвесторів, вільному входженню України до світової спільноти.

Під час проходження практики я закріпила свої теоретичні знання та набула практичних навичок професійного експерта-оцінювача. Ознайомившись із підприємством та працівниками зрозуміла як потрібно працювати з громадянами, детальніше розглянула нормативні акти,закони та положення які використовуються в роботі із документами, які подає людина оцінювачу для проведення оцінки нерухомості.

 


 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1.Оцінка майна і майнових прав в Україні. Монографія / Н. Лебідь, А. Мендрул, В. Ларцев, С. Скрынько, Н. Жиленко, В. Пашков; За ред. Н. Лебідь. — К.: ООО "Інформаційно-видавнича фірма "Прінт-Експрес", 2007. — 688 с.

2. Оцінка майна в Україні. Том 1. Нерухоме майно: Монографія / Л.І. Воротіна, В.Є. Воротін, В.Г ., Поліщук. – К.: Вид-во Європ. ун-ту , 2004. – 217 с.

3. Національний стандарт №1 « Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440.

4.Національний стандарт №2 «Оцінка нерухомого майна», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1442.

5. Конституція України. - К, 2012.

6.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...