Главная Обратная связь

Дисциплины:


In the end, finelly – нарештіfurther –далі

on the contrary –навпаки

worst of all –гірш за все

in short –коротко говорячи

besides –крім того

consequently –отже

onthe other hand– з іншого боку

luckily ,fortunately –на щастя

However, there may be a few exceptions. - Однак можуть бути виключення.

5. Виділення звернення, як і в українській мові. Наприклад:

Good morning, children! - Доброго ранку , діти!

6. Перед підписом в кінці листа після заключних формул ввічливості, таких, як:

sincerely yours –щиро Ваш

yours faithfully –відданий Вам

love –з привітом

7. Іноді при написанні багатозначних чисел та дат:

а) При позначенні кількісних числівників за допомогою цифр кожні три розряди ( cправа наліво) відокремлюються комою:3,734; 2, 720,000

б) При написанні дат можливо вживання коми для відокремлення числа від року:тобто

5th June, 1978

Кома не ставиться при написанні дати, якщо вже інша кома:

We went to Japan on Saturday, 5th June 1978.

8. В складносурядному реченні кома за звичай ставиться між реченнями, які входять до його складу, перед сурядним сполучником.

I opened the box, and Michael took out a cigar. - Я відкрив коробку, і Майкл взяв сигару.

9. Кома ставиться в складнопідрядних реченнях тільки в деяких випадках:

- коли підрядне додаткове речення стоїть перед головним:

Where she had left her camera, Ruth could not remember. - Де вона залишила свою камеру, Рут не могла згадати.

- коли визначальне речення є описувальним, тобто містить додаткову інформацію про предмет.

We went to the lake, which was very stormy that day. - Мі пішли до озера, яке в той день було дуже бурхливим.

 

- коли підрядні речення обставини і умови стоять перед головним.

If I see him, I shall tell him about it. - Як що я його побачу, я скажу йому про це.

Ex.15 Using the rules put the comma into the sentences:

1. My father said that I could go out. 2. I shall tell him about it if I see him.3. The teacher told us that the lessons were over. 4. We’ll go home after the lessons over.5. After the lessons are over we’ll go home.6. If I see him I shall tell him about it. 7. He did not see the letters which were lying on the table. 8. The pen (which) I lost was a birthday present. 9. The day when I finish school will be my seventeenth birthday.10. I have lost my new pen, which was a present from my aunt.11. Paris which is so attractive in spring is too hot in summer. 12. What the stranger was trying to say I could not understand. 13. How this happened is not clear to anyone. 14. The trouble is that I’ve lost his address. 15. Ruth could not remember where she had left her camera. 16. I could not understand what the stranger was trying to say. 17. I’d like to become a doctor but I’m sick at the sight of blood. 18. Peter where is your notebook? 19. My best friend for instance has never ridden a bike. 20. Thus that is not the whole story. 21. In other words you refuse to help me.22. The weather being fine they went for a walk.23. My mother’s favourite film “ The Sound of Music” is being shown again at our local cinema. 24. We invited John Alice and Mary.Тире вживається

1. Тире ставиться перед або після однорідних членів , які перелічуються, якщо вони вживаються з узагальнюючим словом.

We bought some new crockery – cups, saucers, plates, dishes. - Ми купили новий посуд: чашки, блюдця, тарілки, миски.

2. Тире ставиться для виділення в реченні вставного пояснення або визначення. В цьому випадку також можлива кома.

Susan had left all the lights on – another example of her carelessness. - Сьюзен залишила всюди включене світло – ще один приклад її неуважності.

3. Тире вживається для позначення на письмі подовженої паузи з метою скласти неочікуваний ефект. Roger Toynbee was sitting upright in his leather chair – dead. - Роджер Той ніби сидів прямо в своєму шкіряному кріслі – мертвий.

4. В англійській мові тире не вживається для передачі реплік в діалозі співрозмовників або між словами автора і прямою мовою, як в українській мові.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...