Главная Обратная связь

Дисциплины:


на 2015-2016 навчальний рікПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ

з курсу “Кримінальний процес”

Для студентів V курсу заочної форми навчання

(спеціальність 6.030401 “Правознавство”)

на 2015-2016 навчальний рік

1. Історичні форми кримінального процесу.

2. Поняття та задачі кримінального провадження. Загальна характеристика стадій кримінального провадження.

3. Зв’язок кримінального провадження з іншими галузями права та суміжними юридичними дисциплінами. Моральні засади кримінального провадження.

4. Кримінально-процесуальне законодавство. Дія закону у просторі, часі та за колом осіб.

5. Кримінально-процесуальна форма. Документи кримінального провадження.

6. Кримінально-процесуальні функції.

7. Повідомлення у кримінальному провадженні та його зміст.

8. Процесуальні строки та порядок їх обчислення.

9. Процесуальні витрати.

10. Поняття, ознаки та значення принципів кримінального провадження.

11. Принципи верховенства права, законності і публічності у кримінальному провадженні.

12. Принципи невтручання у приватне життя, забезпечення недоторканості особи, її житла, охорони честі та гідності особи.

13. Принцип презумпції невинуватості.

14. Гласність, змагальність, диспозитивність судового розгляду.

15. Принципи необхідності дотримання розумних строків кримінального провадження і визначення мови, якою здійснюється провадження.

16. Суд як суб’єкт кримінального провадження.

17. Повноваження прокурора у кримінальному провадженні.

18. Органи досудового розслідування, слідчий органу досудового розслідування. Повноваження керівника органу досудового розслідування.

19. Оперативні підрозділи та їх участь у кримінальному провадженні.

20. Підозрюваний, обвинувачений, виправданий та засуджений у кримінальному провадженні.

21. Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні.

22. Права та обов'язки захисника.

23. Потерпілий і його представник у кримінальному провадженні. Законний представник потерпілого.

24. Цивільний позивач і цивільний відповідач у кримінальному провадженні. Законний представник цивільного позивача.

25. Свідок як суб’єкт кримінального провадження. Права, обов’язки і відповідальність свідка.

26. Експерт і спеціаліст як суб’єкти кримінального провадження.

27. Заявник, перекладач, секретар судового засідання, судовий розпорядник як суб’єкти кримінального провадження.

28. Підстави для відводу суб’єктів кримінального провадження та порядок його здійснення.

29. Філософське підґрунтя теорії судових доказів у кримінальному провадженні.30. Процес доказування і його етапи.

31. Предмет та межі доказування.

32. Докази та їх класифікація у кримінальному провадженні.

33. Критерії допустимості і недопустимості доказів у кримінальному провадженні.

34. Суб'єкти доказування. Обов’язок доказування.

35. Показання як джерело доказів та їх достовірність.

36. Висновок експерта. Кримінально-процесуальні види експертиз.

37. Речові докази і документи як джерела доказів.

38. Протокол, журнал судового засідання, реєстр матеріалів досудового розслідування як форми фіксування кримінального провадження.

39. Предмет, підстави цивільного позову у кримінальному провадженні.

40. Вирішення цивільного позову у кримінальному провадженні.

41. Поняття, види та загальні умови застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

42. Виклик, судовий виклик і привід як види заходів забезпечення.

43. Загальні умови, порядок накладення та скасування грошового стягнення в процесі забезпечення кримінального провадження.

44. Порядок застосування тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом.

45. Відсторонення особи від посади.

46. Тимчасовий доступ до речей і документів.

47. Тимчасове вилучення майна як вид заходу забезпечення кримінального провадження.

48. Накладення арешту на майно і порядок його здійснення.

49. Поняття та ознаки запобіжних заходів. Загальні умови застосування запобіжних заходів.

50. Порядок обрання і скасування запобіжних заходів.

51. Особисте зобов’язання, особиста порука і домашній арешт як види запобіжних заходів.

52. Застава як запобіжний захід у кримінальному процесі.

53. Умови, порядок, строк тримання під варту.

54. Затримання особи на підставі ухвали слідчого судді, суду.

55. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду.

56. Загальні умови досудового розслідування.

57. Поняття та значення слідчих (розшукових) дій. Вимоги, які до них пред’являються.

58. Допити як види слідчих (розшукових) дій.

59. Огляд і освідування: поняття, порядок проведення.

60. Пред’явлення особи, речей трупа для впізнання.

61. Обшук як вид слідчої (розшукової) дії.

62. Слідчий експеримент.

63. Призначення і проведення експертизи під час досудового розслідування.

64. Загальні умови проведення негласних слідчих (розшукових) дій: підстави, суб’єкти, строки. Порядок проведення негласної слідчої дії до постановлення ухвали слідчого судді.

65. Негласні слідчі дії, проведення яких пов’язане з втручанням у приватне спілкування особи.

66. Інші види негласних слідчих дій.

67. Порядок повідомлення про підозру.

68. Поняття, підстави, порядок зупинення досудового розслідування.

69. Форми закінчення досудового розслідування.

70. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків.

71. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.

72. Підсудність та її види.

73. Загальні умови судового розгляду.

74. Підготовче провадження в суді першої інстанції.

75. Процедура судового розгляду. Особливості проведення слідчих дій в межах судового слідства.

76. Процесуальна характеристика судових дебатів і останнього слова підсудного.

77. Поняття та вимоги, які пред’являються до вироку.

78. Види вироків.

79. Порядок постановлення вироку та його проголошення.

80. Кримінальне провадження в суді присяжних.

81. Предмет та загальні умови апеляційного провадження.

82. Рішення, які приймаються на стадії апеляційного провадження.

83. Предмет та загальні умови касаційного провадження.

84. Рішення, які можуть бути прийняті на стадії касаційного провадження.

85. Поняття, значення, характеристика стадії виконання вироку.

86. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

87. Перегляд судових рішень Верховним Судом України.

88. Кримінальне провадження на підставі угод.

89. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб.

90. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

91. Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх.

92. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження та його форми.

93. Провадження у формі приватного обвинувачення.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...