Главная Обратная связь

Дисциплины:


Організація діяльності Адміністрації Президента УкраїниДля більш повного забезпечення реалізації Президентом України своїх конституційних повноважень та підвищення ефективності діяльності Адміністрації Президента України Указом Президента України «Питання Адміністрації Президента України» від 29 грудня 1999 р. № 1625/99 встановлено структуру Адміністрації. До її складу входять:

• Глава Адміністрації Президента України;

• Перший заступник та заступники Глави Адміністрації Президента України;

• Прес-секретар Президента України;

;?? Постійний Представник Президента України у Верховній >•;>;•( Раді України;

,.І Постійний Представник Президента України у Конституційному Суді України;

• Постійний Представник Президента України у Кабінеті Міністрів України;

• Апарат Президентської ради;

• Служба Президента України;

Секретаріат Адміністрації Президента України;

• Головне управління організаційної і кадрової роботи та взаємодії з регіонами;

• Головне контрольне управління;

• Головне управління з питань внутрішньої політики;

• Головне управління з питань економічної політики;

• Головне управління з питань зовнішньої політики;

• Головне державно-правове управління;

• Управління з питань забезпечення зв'язків з Верховною Радою України, Конституційним Судом України та Кабінетом Міністрів України;

• Управління документального забезпечення;

• Управління справами;і т д…..

Основними завданнями Адміністрації Президента України є: а) організаційне, правове, консультативне, інформаційне та аналітичне забезпечення діяльності Президента України щодо реалізації ним повноважень гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, здійснення інших конституційних повноважень як глави держави; б) сприяння Президентові України у забезпеченні узгодженого функціонування і взаємодії Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також у розв'язанні кадрових та інших питань, віднесених до повноважень Президента України; в) забезпечення взаємодії Президента України з Верховною Радою України, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування та об'єднаннями громадян; г) організація підготовки та опрацювання проектів указів і розпоряджень Президента України, а також проектів законів, які вносить Президент України на розгляд Верховної Ради України у порядку законодавчої ініціативи; д) проведення експертизи законів, що передаються Верховною Радою України на підпис і оприлюднення Президентові України; е) аналіз соціально-економічних, політичних і правових процесів у державі та внесення відповідних пропозицій Президентові України; є) здійснення за дорученням Президента України та на виконання його повноважень як гаранта додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина контролю за додержанням актів законодавства України; ж) організація протокольних заходів, а також здійснення матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності Президента України.Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Адміністрації Президента України здійснюється у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України.

Крім Адміністрації Президента України, до органів, що забезпечують діяльність Президента України належать такі організації: а) Контрольна служба; б) Рада національної безпеки і оборони; в) Рада з питань розвідки; г) Національний комітет України з питань роззброєння; д) Національний інститут стратегічних досліджень; е) Рада по роботі з кадрами; є) Координаційна рада з питань місцевого самоврядування; ж) Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України; з) Вища економічна рада; й) Національна Рада соціального партнерства; і) Рада регіонів; ї) Координаційний комітет з питань здійснення ринкових реформ та подолання економічної кризи; й) Комісія з розробки Концепції державної промислової політики на 1996—2000 роки та інші.

Створено систему організацій стосовно: а) зовнішньоекономічної та інвестиційної політики; б) науково-технічної політики та інформатизації; в) ядерної політики та екологічної безпеки; г) окремих напрямів внутрішньої політики (соціальна сфера, культура, права національних меншин); д) питань права і законності, а також органи виконавчої влади та деякі інші державні органи, що підпорядковані Президентові України.

Отже, порядок організації, утворення та діяльності такого одноособового органа держави, як Президент України охоплює значну систему державних і недержавних органів, організацій і служб, що забезпечують реалізацію його повноважень як гаранта Конституції, реалізацію інших його функцій і підпорядковані йому у своїй діяльності. Порядок утворення і функціонування вищезгаданих організацій регулюється законами, положеннями та іншими нормативними актами, що встановлюються чи затверджуються указами Президента України. Значна частина названих нормативних актів застаріла і потребує вдосконалення.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...