Главная Обратная связь

Дисциплины:


Парламентська більшість 

Парламентська більшість - це добровільне об'єднання народних депутатів України, сформоване на основі узгодження їх політичних позицій та у кількості, що становить більшість від конституційного складу Верховної Ради України, для забезпечення реалізації її повноважень.

Парламентська більшість у Верховній Раді України має бути постійно діючою відповідно до вимог цього Закону.

Народні депутати України, які не належать до парламентської більшості, становлять парламентську меншість. Вони можуть утворити парламентську опозицію в порядку, визначеному цим Законом.

Утворення у Верховній Раді України парламентської більшості, парламентської опозиції не позбавляє депутатські фракції (групи), народних депутатів України їх прав, що передбачені законодавством України.

Стаття 2. Порядок формування парламентської більшостіПарламентська більшість формується на першій сесії новообраної Верховної Ради України після сформування депутатських фракцій (груп), але до обрання керівництва Верховної Ради України і створення її органів.

Депутатські фракції (групи), народні депутати України, які не входять до їх складу, проводять консультації щодо формування парламентської більшості. За результатами консультацій укладається Угода про парламентську більшість. В Угоді визначаються мета, політична спрямованість і принципи діяльності парламентської більшості, порядок вирішення організаційних питань її діяльності.

Парламентська більшість вважається сформованою з моменту офіційного оголошення про це на пленарному засіданні Верховної Ради України, за умови підписання Угоди про парламентську більшість більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

Народні депутати України, які виявили бажання ввійти до складу парламентської більшості, особисто ставлять підпис під Угодою про парламентську більшість. Народний депутат України може поставити підпис під однією Угодою про парламентську більшість.

Після офіційного оголошення на пленарному засіданні Верховної Ради України про сформування парламентської більшості народний депутат України, який не увійшов до її складу, може увійти до складу парламентської більшості шляхом підписання Угоди про парламентську більшість, про що оголошується головуючим на наступному після дня підписання народним депутатом України Угоди про парламентську більшість пленарному засіданні Верховної Ради України.

Текст Угоди про парламентську більшість та персональний склад парламентської більшості підлягають опублікування в газеті “Голос України” не пізніш як на четвертий день після офіційного оголошення про її сформування.Народний депутат України не може одночасно входити до складу парламентської більшості та до складу парламентської опозиції.

У разі припинення діяльності парламентської більшості нова парламентська більшість може бути сформована у порядку, встановленому цією статтею.

Стаття 3. Порядок обчислення строків

 

Парламентська більшість формується у місячний строк.

Місячний строк формування парламентської більшості визначається у календарних днях і починається з дня відкриття першого пленарного засідання новообраної Верховної Ради України або з іншого дня будь-якої чергової чи позачергової сесії Верховної Ради України, з якого відповідно до цього Закону діяльність парламентської більшості визнається припиненою, і закінчується на тридцять перший календарний день.

Останній день строку закінчується о 24-й годині.

Якщо кінець такого строку припадає на святковий, вихідний або неробочий день, то останнім днем строку вважається наступний після нього робочий день.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...