Главная Обратная связь

Дисциплины:


ВПЛИВ НАСАДЖЕНЬ НА ТЕПЛОВИЙ РЕЖИМДекоративні насадження у містах і селищах виконують різноманітну роль. Вони поліпшують їхній архітектурний вигляд, сприяють кращій організації культурного обслугову­вання населення, знижують швидкість вітру, регулюють тепло­вий режим, очищають і зволожують повітря, поглинають шум. З декоративними насадженнями тісно пов’язане функціональ­не зонування міських територій, система транспортних і пішо­хідних магістралей, прокладання інженерних комунікацій. Крім того, насадження впливають па формування забудови території та художню виразність архітектурних ансамблів. Парки, сади, бульвари, сквери входять до планування струк­тури міста і є обов’язковими елементами культурного ланд­шафту.

Насадження деревних рослин у населених пунктах та на прилеглих до них територіях — найкраще середовище для відпочинку мешканців міст і селищ. Декоративні насаджен­ня є одним з основних засобів докорінної зміни природних умов цілих районів та ефективного поліпшення умов життя міських жителів.

Клімат будь-якої території характеризується кількістю опадів, температурою повітря, світловим і вітровим режима­ми, інтенсивністю й тривалістю сонячної радіації, атмосфер­ним тиском. Кліматичні фактори прямо чи опосередковано впливають на умови життя, санітарно-гігієнічну ситуацію та побут людей. Організм людини дуже чутливо реагує навіть на незначні мікрокліматичні зміни. Першою реакцією на зміну мікроклімату є тепловідчуття людини, яке тісно пов’язане з тепловим режимом, вологістю та рухом повітря. Людина відчу­ває навіть невеликі коливання цих факторів. Її самопочуття поліпшується або вона відчуває дискомфорт.

Спостереженнями встановлено, що в зоні декоративних насаджень улітку температура повітря на 10—12% нижча, а взимку дещо вища, ніж на неозеленених територіях. Зелені насадження впливають і на прилеглі території. Зона цього

впливу залежить від розмірів зеленого масиву та від складу рослин у цьому масиві. Вплив зелених насаджень на тем­пературу повітря навколишнього середовища зумовлюєть­ся тим, що крони рослин, поглинаючи і відбиваючи в атмо­сферу частину сонячної енергії, зменшують нагрівання по­верхні Грунту. Крім того, вони самі влітку менше нагріва­ються і швидше охолоджуються, ніж асфальт, бетон, цегла, а взимку — менше охолоджуються і виділяють певну частку енергії.

Здатність листя дерев і кущів пропускати, поглинати та відбивати (альбедо) сонячну енергію наведено в табл. 1.

Як випливає з наведених даних, ефективність впливу зеле­них насаджень на температуру навколишнього середовища значною мірою залежить від видового складу деревних рос­лин та від площі насаджень, які вони утворюють. Найефек­тивніше захищають від теплової енергії деревні рослини з великими листками й високими показниками альбедо листків. При цьому велике значення має також характер розміщення листя в кроні. Наприклад, мозаїчне розміщення листя в кроні бука забезпечує майже повне поглинання та відбиття соняч­ної енергії.

Слід зазначити, що площа, яку затінюють різні види дерев, залежить від площі проекції їхніх крон та висоти рослин. \ Широкі, низько розташовані крони краще затінюють поверхню ґрунту, ніж вузькі крони та крони, що високо підняті над поверхнею грунту.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...