Главная Обратная связь

Дисциплины:


Зерттеу тапсырмаларыШымкент

Ж.

Магистранттың жеке жұмыс жоспары 6М110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша медициналық мамандықтар бойынша магистратураның мемлекеттік жалпыға

міндетті білім беру стандарты (бұйрық №647 31.07.2015ж) және №7 нұсқау хаты негізінде құрастырылды.

 

«№1 Қоғамдық денсаулық сақтау» кафедрасының отырысында талқыланды және бекітуге ұсынылды.

Хаттама № 2 07 қазан ”2015ж.

 

 

Кафедра меңгерушісі м.ғ.д., профессор Булешов М.А.

 

Магистрлік дайындықтың білім беру бағдарламасының мазмұны

 

Пәндердің аталуы Кредиттер- дің саны Аттестация- ның формалары Аттестация мерзімдері Жетекшінің ағымдық аттестация туралы белгілері
НП Негізгі пәндер (міндетті компонент)
Ғылым тарихы мен философиясы Емтихан 1 семестр  
Шетел тілі Емтихан 1 семестр  
Психология Емтихан 2 семестр  
Педагогика Емтихан 1 семестр  
Бистатистика Емтихан 2 семестр  
Биоэтика негіздері Емтихан 1 семестр  
ТК Негізгі пәндер (таңдау компонент)
Қоғамдық денсаулық сақтаудағы ақпараттық технологиялар Емтихан 1 семестр  
Ұйымдағы тәртіп Емтихан 1 семестр  
Қоғамдық денсаулық сақтаудағы статистикалық талдау Емтихан 2 семестр  
БП Бейіндік пәндер (міндетті компонент)
Денсаулық сақтауды ұйымдастыру және басқару Емтихан 1 семестр  
Дәлелді медицина және клиникалық эпидемиология негіздері Емтихан 1 семестр  
Денсаулықты нығайту және аурулардың алдын алу Емтихан 1 семестр  
Қоғамдық денсаулық сақтаудағы оқыту және ғылыми зерттеулер негіздері Емтихан 2 семестр    
ТК Бейіндік пәндер (таңдау компоненті)
Қоғамдық денсаулық сақтаудағы маркетинг Емтихан 2 семестр  
Қоғамдық денсаулық сақтаудағы менеджмент Емтихан 2 семестр  
             

 Практика (өндірістік)

Практика өтетін база Кредит-тердің саны Аттестацияның формалары Өту мерзімдері Жетекшінің қолы
Педагогикалық «Қоғамдық денсаулық сақтау-1» кафедрасы Дифф.сынақ 2семестр  
Зерттеу Дифф.сынақ 3 семестр  

 

МАГИСТРЛІК ДИССЕРТАЦИЯНЫ ОРЫНДАУ ЖОСПАРЫ

 

1. Магистрлік диссертацияның тақырыбы: «Мегаполистегі жарақаттанудан туындаған өлім көрсеткішінің ерекшеліктерін бағалау(Шымкент қаласы мысалында)».

2. Қысқаша аннотация

Тақырыптың өзектілігі

Оңтүстік-Қазақстан облысы туылу деңгейі жоғары, тұрғындар тығыз орналасқан аймаққа жатады. 2007 - 2009 жж. тұрғындар 98,0 мың адамға немесе 4,2 % артқан және 2429,5 мың адамды құраған. Тұрғындар санының жыл сайынғы өсімі орта шамамен 2,0 % құрайды. Жалпы саннан қалалық тұрғындардың саны 37,5 % (912 мың адам), ауылдық – 62,5% (1517,5 мың адам). Қалалық жерлерде тұрғындардың 1000 адамына 30,2 туылу, ауылдық жерде – 29,9 туылу келеді.

Дүниежүзілік Денсаулық сақтау ұйымының мәліметтеріне сүйенсек, еңбек жасындағы тұрғындардың шығыны көп жағдайда қан айналымы жүйесінің органдары, қант диабеті сияқты жұқпалы емес аурулардан себебінен болуда. Осыған қарамастан, Оңтүстік Қазақстан облысы тұрғындарының өмір сүру деңгейі 2005 жылдағы 67,36-дан 2009 жылда 69,49-ға жетті, 2011-2013 жылдары 69,86–дан 70,69 - дейін жоғарлады, алайда, туберкулез, қатерлі ісік аурулары әлі де жоғары көрсеткіштерге жетуге мүмкіндік бермей отыр.

Демографиялық және миграциялық процестердің тұрғындар денсаулығына теріс әсері. Табиғи климаттық ерекшелігі, ауа ылғалдылығының төмен болуы. Қаланың әлеуметтік экономикалық инфрақұрылымының даму дәрежесінің төмендігің өлім көрсеткіштеріне әсерін тигізуі.

Зерттеу мақсаты. Қала тұрғындарының әлеуметтік- экономикалық және гигиеналық факторларына қолайлы әсер ету арқылы, өлім көрсеткіштерін төмендету.

Зерттеу тапсырмалары.

Шымкент қаласы тұрғындарының әлеуметтік–гигиеналық жағдайын, өлім көрсеткіштеріне әсер етуші факторлардың ерекшеліктерін зерттеу. Соңғы жылдардағы Шымкент қаласы өлім көрсеткіштерін динамикасын жасау.

Ғылыми жаңалық.

Қала тұрғындарының өлім көрсеткіші құрамының өзгерісіндегі негізгі себептер әлеуметтік-экономикалық жағдайының әсер етуі болып табылады. Әлеуметтік-экономикалық жағдайын көтеруге бағытталған шаралар өлім көрсеткішінің төмендеуіне қолайлы әсер етеді.

3. Магистранттың диссертацияны кафедра мәжілісінде талқылауға тапсыру мерзімі: сәуір 2017 жыл.

4. Мамандық бойынша емтихан тапсыру мерзімі: мамыр 2017 жыл.

5. МАК-қа тапсыру мерзімі: маусым 2017 ж

 

 

ДИССЕРТАЦИЯНЫ ЖАЗУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ЖОСПАРЫ

 

Жұмыстың көлемі мен қысқаша мазмұны Орындау мерзімі мен есеп беру формасы
I. Теориялық жұмыс  
– Тақырыпты бекіту Қазан - қараша, 2015ж
– Магистрлік диссертация тақырыбын локальді этикалық кеңесте қарастыру Қазан - қараша 2015ж.  
– Зерттеу тақырыбы бойынша ақпараттық-патенттік іздестіру жұмыстарын жасау. Қараша 2015ж.  
– Әдеби шолу Қыркүйек 2015ж. - Сәуір 2017ж.
II. Эксперименттік жұмыс  
– Шымкент қаласы тұрғындарының жарақаттанудан туындаған өлім көрсеткішінің әсерін бағалау. Қараша 2015ж -Сәуір 2016ж
– Алынған мәліметтерге сай жарақаттанудан туындаған өлім көрсеткішінің динамикасын құрастыру. Сәуір 2016ж
– Қала тұрғындарының жарақаттанудан туындаған өлім көрсеткіштерінің ерекшеліктерін анықтау Маусым - Шілде 2016ж
– Зерттеу нәтижелері бойынша ғылыми мақалаларды жариялау Қыркүйек - Желтоқсан 2016ж.  
– Мәліметтерді статистикалық өңдеу Наурыз - Мамыр 2017ж
– Шетелдік ғылыми тағылымдама Қараша 2016ж
III. Диссертацияныңрәсімделуі  
– Диссертациялық жұмысты «Антиплагиат» жүйесі бойынша плагиаттыққа тексеру Мамыр 2017ж

 

Магистр _______________________________________ «_____» ___________ 20__ ж.

Ғылыми жетекші _______________________________ «_____» ____________ 20__ ж.

Кафедрада диссертацияны алдын ала қорғау

______________________________________________________________

(кафедраның аталуы)

______________________________________________________________

(күні, айы, жылы)

 

Баға ______________________

Кафедра меңгерушісінің қолы __________________

Аттестаттау комиссиясының шешімі

 

Баға _____________________

«_____» ___________ 20__ ж.

Хаттаманың нөмері _________________

Кафедра меңгерушісінің қолы ___________________

Факультет деканының қолы _____________________

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...