Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема № 2: Основні вчення про здоров’я людини та його охорону. Тема № 1: Нормативно-правова база, щодо захисту життя та здоров’я населенняТема № 1: Нормативно-правова база, щодо захисту життя та здоров’я населення

Урок № 1: Основні документи нормативно-правової бази, щодо захисту життя та здоров’я населення

Стаття № 4 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

Права громадян:

Громадяни мають право на:

· безпечні для здоров'я і життя продукти харчування, питну воду, умови праці, навчання, виховання, побуту, відпочинку та навколишнє природне середовище;

  • участь у розробці, обговоренні та громадській експертизі проектів програм і планів забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, внесення пропозицій з цих питань до відповідних органів;
  • відшкодування шкоди, завданої їх здоров'ю внаслідок порушення підприємствами, установами, організаціями, громадянами санітарного законодавства;
  • достовірну і своєчасну інформацію про стан свого здоров'я, здоров'я населення, а також про наявні та можливі фактори ризику для здоров'я та їх ступінь.

Стаття № 19 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»

Особи, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями, мають право на:

· безоплатне лікування у державних і комунальних закладах охорони здоров'я та державних наукових установах;

· отримання достовірної інформації про результати медичного огляду, обстеження та лікування, а також на отримання рекомендацій щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб;

· звернення до суду з позовами про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю та (або) майну внаслідок порушення законодавства про захист населення від інфекційних хвороб.

· Іноземцям та особам без громадянства, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями, медична допомога надається в порядку, встановленому цим Законом та міжнародними договорами України.

Санітарія – втілення правил гігієни на практиці.

Епідемія – масове розповсюдження інфекційних захворювань серед населення.

Бактеріоносій – здорова особа, що є переносником інфекційних захворювань.

Тема № 2: Основні вчення про здоров’я людини та його охорону

Урок № 2: Визначення поняття «здоров’я людини»

Здоров’я – це стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороби.

Хвороба – це порушення нормальної життєдіяльності організму, внаслідок чого змінюються його пристосувальні можливості (адаптивні).

Причини виникнення хвороб у населення:

- недостатнє харчування;

- секс без засобів захисту;

- підвищення артеріального тиску;

- тютюнопаління;

- алкоголь;

- питна вода, що не відповідає санітарно-гігієнічним нормам;- антисанітарія;

- недостатній вміст заліза в крові;

- забруднення навколишнього середовища;

- ожиріння;

- надмірна маса тіла.

Показники здоров’я населення:

- Народжуваність;

- Смертність;

- Середня тривалість життя у населення;

- Інвалідність;

- Захворюваність.

Процеси, що визначають стан здоров’я людини та всього населення:

- відтворення здоров’я (у здорових батьків народжуються здорові діти);

- формування здоров’я (спосіб життя людини);

- споживання здоров’я (стан виробництва);

- відновлення здоров’я (лікування).

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...