Главная Обратная связь

Дисциплины:


Практичне заняття 1. Тема: Принципи та джерела права соціального забезпеченняЗавдання для самостійної роботи (___год.)

Підготовка аналітичної довідки за однією з наступних тем:

1. Економічна і соціальна основа принципів права соціального забезпечення.

2. Класифікація принципів права соціального забезпечення.

3. Міжгалузеві принципи права соціального забезпечення.

4. Галузеві принципи права соціального забезпечення.

5. Зміст одного з принципів права соціального забезпечення[1].

6. Джерело права соціального забезпечення та форма права соціального забезпечення: співвідношення понять.

7. Критерії класифікації джерел права соціального забезпечення.

8. Особливості системи джерел права соціального забезпечення.

9. Акти соціального партнерства як джерела права соціального забезпечення.

10. Сучасний стан системи законодавства в сфері соціального забезпечення в Україні та проблеми її розвитку.

11. Гармонізація законодавства України з міжнародним у галузі соціального забезпечення.

12. Роль та значення міжнародного законодавства в сфері соціального забезпечення.

13. Роль та значення актів органів судової влади в сфері соціального забезпечення (постанов Пленуму Верховного Суду України, рішень Конституційного Суду України, Європейського Суду).

14. Закон про державний бюджет України на відповідний рік та закони України в сфері соціального забезпечення: пріоритетність при усуненні законодавчих колізій.

15. Роль та значення листів-роз’яснень профільних міністерств та відомств в сфері соціального забезпечення.

ІІ. Зазначте у формі таблиці норми законодавства, в яких втілені принципи права соціального забезпечення:

Принцип Норми законодавства
   

ІІІ. Охарактеризуйте один з принципів та надайте власні пропозиції по удосконаленню законодавства (в формі проекту законодавчої норми).

IV. Проаналізуйте національне законодавство в сфері права соціального забезпечення та міжнародне законодавство і зазначте відмінності у формі таблиці*:

Стаття національного законодавства Стаття міжнародного законодавства Проект адаптованої до міжнародного законодавства статті національного законодавства
     

*для виконання цього завдання необхідно зазначити не менше 3 відмінностей.

 

 

Рекомендована література:

Основна література:

Джерела: 1-21.

Додаткова література:

Джерела: 34, 65, 92, 101, 123, 161, 166, 172, 177, 198, 227, 236, 237, 268, 273.

Нормативні акти:

1. Ст.ст. 24, 43–46, 53, 55, 56, 57, 60, 68 Конституції України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1972р. із змінами та доповненнями.3. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіц. видання. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002.

4. 3акон України від 5 жовтня 2000 року № 2017-III "Про державні соціальні стандарти та соціальні гарантії".

5. Закон України від 15 липня 1999 року № 966-ХІУ "Про прожитковий мінімум".

6. Основи законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Закон України від 14 січня 1998 року № 16/98-ВР.

7. Міжнародні акти – [ згідно списку нормативно-правових актів]

8. Закони України – [ згідно списку нормативно-правових актів]

9. Підзаконні акти – [згідно списку нормативно-правових актів]

10. Акти органів судової влади – [згідно списку нормативно-правових актів]

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...