Главная Обратная связь

Дисциплины:


ІІ. Проведіть порівняльний аналіз законодавства в сфері соціального забезпечення України та законодавства інших країн з питань темиРекомендована література:

Основна література:

Джерела: 1-21.

Додаткова література:

Джерела: 34, 65, 92, 101, 123, 161, 166, 172, 177, 198, 227, 236, 237, 268, 273.

Нормативні акти:

 

1. Робочий зошит для підготовки до практичних занять з права соціального забезпечення: частина 2.

Завдання для самостійної роботи (___год.)

І. Підготуйте наукове повідомлення за однією з наступних тем:

1. Передумови реформування пенсійної системи в Україні.

2. Структура системи пенсійного забезпечення в Україні.

3. Поняття та ознаки солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

4. Накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування: поняття, умови запровадження в Україні.

5. Система недержавного пенсійного забезпечення як складова системи пенсійного забезпечення в Україні.

6. Страхувальники як суб’єкти солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

7. Права та обов’язки осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.

8. Добровільна участь в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування трудових мігрантів.

9. Мінімальний страховий внесок: поняття, порядок обчислення, значення.

 

ІІ. Підготуйте аналітичну довідку за однією з наступних тем:

1. Зобов’язання платників єдиного податку по сплаті внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

 

Підготовка аналітичної довідки за однією з наступних тем:

Рекомендована література:

Основна література:

Джерела: 1-21.

Додаткова література:

Джерела: 34, 65, 92, 101, 123, 161, 166, 172, 177, 198, 227, 236, 237, 268, 273.

Нормативні акти:

1. "Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 14 січня 1998 р. № 16/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 23. - Ст. 121.

2. Закон України від 9 липня 2003 р. № 1058-ІУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" // Офіційний вісник України. - 2003. - № 33. - Ст. 1770.

3. Закон України від 9 липня 2003 р. № 1057-ІУ "Про недержавне пенсійне забезпечення" // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 33. - Ст. 1769.

4. Закон України від 22.05.2003 №889-ІV «Про податок з доходів фізичних осіб» // Урядовий кур'єр. – 2003. - № 127.

5. Закон України від 5 листопада 1991 р. № 1788-ХІІ "Про пенсійне забезпечення" // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 3. - Ст. 10.

6. Закон України від 24.03.1995 р. №108/95 – ВР «Про оплату праці» // Голос України. -1995. - № 94.7. Закон України від 26.12.2008 р. №835-VІ «Про Державний бюджет України на 2009 рік» // Урядовий кур'єр. – 2008. - № 246[2].

8. Указ Президента України від 03.07.1998 р. №727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" // Урядовий кур'єр. – 1998. - № 128.

9. Закон України від 26 червня 1997 року №400 «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» // Відомості Верховної Ради України . – 1997. - №37. – ст. 237.

10. Закон України від 17 грудня 1998 року №320 «Про фіксований сільськогосподарський податок» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №5-6. – ст. 39.

11. Указ Президента України від 4 травня 1998 року №401 «Про заходи щодо впровадження персоніфікованого обліку відомостей у системі обов'язкового державного пенсійного страхування» // Урядовий кур’єр. – 1998. - №89-90.

12. Постанова Верховної Ради України від 24 квітня 2007 року №979 «Про прийняття за основу проекту Закону України про запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування» // www.liga.gov.ua

13. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок обчислення стажу державної служби" від 3 травня 1994 р. № 283 // Зібрання постанов Уряду України. - 1994. - №8. - Ст. 213.

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. № 637 "Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній" // Зібрання постанов Уряду України. - 1993. - № 12. - Ст. 273.

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 1998 р. №697 "Про затвердження Переліку видів оплати праці та інших виплат, на які не нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування та які не враховуються при обчисленні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій" // Офіційний вісник України. – 1998. -, №20. - ст. 741.

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 1998 року №794 «Про затвердження Положення про організацію персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування» // Офіційний вісник України. – 1998. - №22. – ст. 809.

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 року №832 «Про заходи щодо поетапного впровадження у Пенсійному фонді автоматизованого персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування» // www.liga.gov.ua

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. №100 „Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати” // Урядовий кур'єр. - 1995. - №27.

19. Постанова правління Пенсійного фонду України від 1 лютого 2008 року №4-4 «Про затвердження Порядку визначення показників середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії» // Офіційний вісник України. – 2008. - №16. – ст. 426.

20. Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 20 травня 2005 року №381 «Про затвердження Положення про порядок і умови виплати надбавки за вислугу років та порядок обчислення стажу державної служби (роботи) державним службовцям і службовцям Адміністрації та регіональних управлінь Державної прикордонної служби України» // Офіційний вісник України. – 2005. - №23. – ст. 1319.

21. Постанова правління Пенсійного фонду України від 19 жовтня 2001 року №16-6 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України» //Офіційний вісник України. – 2001. - №49. – ст. 2211.

22. Постанова Правління Пенсійного фонду України від 10 листопада 2006 року №18-1 «Про затвердження Порядку підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років» // Офіційний вісник України. – 2006. - №48. – ст. 3212.

23. Постанова Правління Пенсійного фонду України від 12 жовтня 2007 року №270/551/18-10 «Про затвердження Методики щодо зарахування (включення) до стажу державної служби періодів роботи (служби) колишніх працівників і осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ» // Офіційний вісник України, 2007, N 85. - ст. 3137.

24. Постанова правління Пенсійного фонду України від 19 грудня 2003 року №21-1 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України» // Офіційний вісник України. – 2004. - №3. – ст. 148.

25. Наказ Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 року № 5 «Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати» // Офіційний вісник України. – 2004. - № 4(частина 2). - ст. 200.

26. Лист Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві від 20.03.2006 р. №4651/03 // Адвокат Бухгалтера. – 2006. - № 11.

Практичне заняття 1. Тема: Поняття, ознаки, класифікація та умови призначення пенсій за законодавством України. (2 год.)

Робочий зошит для підготовки до практичних занять з права соціального забезпечення: частина 2.

Завдання для самостійної роботи (___год.)

Підготовка аналітичної довідки за однією з наступних тем:

1. Умови призначення пенсії по втраті годувальника.

2. Підстави відмови у призначенні пенсій.

3. Документи, що підтверджують страховий стаж. Підтвердження страхового стажу за відсутності документів.

4. Види відповідальності сторін правовідносин у сфері соціального забезпечення.

5. Обмеження розміру пенсії до виплати для деяких категорій пенсіонерів.

6. Значення страхового стажу для отримання надбавок і підвищення до пенсії за віком.

7. Пенсія за особливі заслуги перед Україною в понятійному апараті системи пенсійного забезпечення.

8. Група інвалідності – поняття, значення у пенсійних правовідносинах.

Рекомендована література:

Основна література:

Джерела: 1-21, 278-280.

Додаткова література:

Джерела: 22, 30, 52, 66, 67, 83, 92, 107, 109, 113-115, 118, 133, 139, 166, 179, 183, 191, 196, 201, 236, 239, 240, 267, 271, 276.

Нормативні акти:

1. Закон України від 1 червня 2000 р. № 1767-Ш "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 35. - Ст. 289.

2. Закон України від 5 листопада 1991 р. № 1789-ХП "Про прокуратуру" // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1996. - № 4: Законодавство України про пенсійне забезпечення. - С. 70-72.

3. Закон України від 28 лютого 1991 р. № 796-ХІІ "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (В редакції Закону України від 19.12.91 № 2001-XII, ВВРУ. - 1992. - № 13, ст.178) // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 16. - Ст. 200.

4. Закон України від 1 грудня 1998 р. № 284-ХІУ "Про наукову і науково-технічну діяльність" // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 2-3. - Ст. 20.

5. Закон України від 9 липня 2003 р. № 1058-ІУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" // Офіційний вісник України. - 2003. - № 33. - Ст. 1770.

6. Закон України від 5 листопада 1991 р. № 1788-ХІІ "Про пенсійне забезпечення" // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 3. - Ст. 10.

7. Закон України від 9 квітня 1992 р. № 2262-ХІІ "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 29. - Ст. 399.

8. Закон України від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХІІ "Про державну службу" // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 52. - Ст. 490.

9. Закон України від 11 липня 2002 року №93 –IV «Про статус депутатів місцевих рад» // Урядовий кур’єр. – 2002. - №140

10. Закон України від 15 грудня 1992 року №2862-ХІІ «Про статус суддів» // Голос України. - 10.02.93р. №25

11. Закон України від 7 червня 2001 року N 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» // Урядовий кур'єр. - 04.07.2001. - N 116

12. Закон України від 17 листопада 1992 року №2790 «Про статус народного депутата України» // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №3. – ст. 17

13. Закон України від 23 вересня 1997 року №540 «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - №50. – ст. 302

14. Указ Президента України від 16 квітня 1999 року №386/99 „Про розміри надбавок до посадових окладів працівників органів прокуратури за класні чини” // Офіційний вісник України. - №16. - 07.05.1999р. - ст. 637

15. Постанова Верховної Ради України від 6 листопада 1991 року №1795-XII «Про затвердження Положення про класні чини працівників органів прокуратури України» // Відомості Верховної Ради України. - №4. - 28.01.1992р. - ст. 14

16. Постанова Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року №379 «Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України» // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - №37. - ст. 283

17. Тимчасова угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про гарантії прав громадян, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях, які прирівнені до районів Крайньої Півночі, в галузі пенсійного забезпечення від 15 січня 1993 року // Офіційний вісник України. – 2004. - №42. – ст. 2813

18. Угода від 30 липня 2006 року про порядок переведення і виплати пенсій відповідно до Тимчасової угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про гарантії прав громадян, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, у галузі пенсійного забезпечення від 15 січня 1993 року // Офіційний вісник України. – 2006. - №16. – ст. 1240

19. Угода від 13.03.1992 р. «Про гарантії прав громадян держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі пенсійного забезпечення» // www.liga.gov.ua

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» // Офіційний вісник України. – 2006. - №10. – ст. 632

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року №36 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» // Офіційний вісник України. – 2003. - №4. – ст. 102

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року №257 «Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» // Офіційний вісник України. – 2004. - №10. – ст. 590

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 р. №1783 "Про заходи щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян" // Урядовий кур'єр. – 2003. - № 231.

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2005 року №865 "Про оплату праці та щомісячне грошове утримання суддів" // Офіційний вісник України. – 2005. - №36. - ст. 2195.

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. №393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей" // Урядовий кур'єр. – 1992. - № 30.

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 1998 р. №1716 "Про проходження служби особами начальницького складу податкової міліції та обчислення їм вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги" // Офіційний вісник України. – 1998. - №44. - ст. 1623.

27. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 р. №45 "Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393" // Урядовий кур'єр. – 2008. - №33.

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2005 р. №341 "Про заходи щодо реалізації частини другої статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" // Урядовий кур'єр. – 2005. - №92.

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. №198 "Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян" // Урядовий кур'єр. – 2009. - №47.

30. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 р. №523 "Про затвердження нового Порядку обчислення пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи" // Урядовий кур'єр. – 1997. - №109-110.

31. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 1998 р. №982 "Про доплати і компенсації особам, які працюють у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення після повного відселення жителів" // Урядовий кур'єр. – 1998. - №129-130.

32. Постанова правління Пенсійного фонду України від 7 серпня 1996 року №10-3 «Про затвердження Порядку переведення і виплати пенсій відповідно до Тимчасової угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про гарантії прав громадян, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях, які прирівняні до районів Крайньої Півночі, у галузі пенсійного забезпечення від 15 січня 1993 року» // www.liga.gov.ua

33. Наказ Державної судової адміністрації України від 24 липня 2009 р. №81 "Про затвердження Положення про призначення і виплату щомісячного грошового утримання працюючим суддям" // Офіційний вісник України. – 2009. - №9. - ст. 3056.

34. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 29 травня 2008 р. №250 "Про затвердження Переліку посад дільничних, старших дільничних інспекторів міліції та працівників підрозділів з керівництва дільничними інспекторами міліції (крім центрального апарату Міністерства внутрішніх справ), яким час проходження служби зараховується на пільгових умовах" // Офіційний вісник України. – 2008. - №50. - ст. 1641.

35. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 31 жовтня 2003 р. №1276 "Про затвердження Інструкції про організацію роботи з пенсійного забезпечення військовослужбовців внутрішніх військ та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України і членів їхніх сімей" // Офіційний вісник України. – 2003. - №51(частина 2). - ст. 2724.

36. Наказ Міністра оборони України від 24 березня 2003 р. №72 "Про затвердження Переліку посад і Умов проходження військової служби особовим складом дисциплінарних військових частин, вислуга років на пенсію якому зараховується на пільгових умовах" // Офіційний вісник України. – 2003. - №14. - ст. 647.

37. Наказ Міністра оборони України від 19 серпня 2008 р. № 407 "Про затвердження Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей" // Офіційний вісник України. – 2008. - №88. - ст. 2962.

38. Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 18 жовтня 2006 р. №201 "Про затвердження Переліку посад та порядку встановлення пільгового заліку вислуги років для призначення пенсій особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України" // Офіційний вісник України. – 2006. - №44. - ст. 2976.

39. Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 12 грудня 2006 р. №243 "Про затвердження Переліку посад службовців Державної кримінально-виконавчої служби України, які в подальшому були переведені в категорію посад, що заміщуються рядовим і начальницьким складом Державної кримінально-виконавчої служби України, та умови зарахування їм часу перебування на цих посадах для визначення стажу служби" // Офіційний вісник України. – 2007. - №32. - ст. 1317.

40. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22 вересня 2009 р. №641 "Про затвердження Переліку посад рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, військовослужбовців військ Цивільної оборони України, де виконання обов'язків пов'язано з роботами по знешкодженню вибухонебезпечних предметів, у період виконання робіт, вислуга років яким для призначення пенсій зараховується на пільгових умовах (один місяць служби за півтора місяця)" // Офіційний вісник України. – 2009. - №89. - ст. 3032.

41. Наказ Головного управління державної служби України, Міністерства праці та соціальної політики України від 12 жовтня 2007 р. №270/551 "Про затвердження Методики щодо зарахування (включення) до стажу державної служби періодів роботи (служби) колишніх працівників і осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ" // Офіційний вісник України. – 2007. - №85. - ст. 3137.

42. Наказ Міністерства освіти і науки України від 24 листопада 2008 р.№1064 "Про затвердження Порядку зарахування до наукового стажу, який дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", часу роботи наукових (науково-педагогічних) працівників у наукових установах, організаціях, вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації недержавної форми власності" // Офіційний вісник України. – 2009. - №28. - ст.957.

43. Постанова правління Пенсійного фонду України від 30 січня 2007 р. №3-1 "Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" // Офіційний вісник України. – 2007. - №13. - ст.486.

Судова практика:

1. Рішення Конституційного Суду України від 11 жовтня 2005 року "У справі за конституційними поданнями Верховного Суду України та 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців третього, четвертого пункту 13 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та офіційного тлумачення положення частини третьої статті 11 Закону України "Про статус суддів" (справа про рівень пенсії і щомісячного довічного грошового утримання)" // Офіційний вісник України. – 2005. - №42. - ст. 2662.

2. Рішення Конституційного Суду України від 25 жовтня 2007 року "У справі за конституційним зверненням громадянина Мнишенка Сергія Костянтиновича щодо офіційного тлумачення положень частини четвертої статті 50 Закону України "Про прокуратуру" // Офіційний вісник України. – 2007. - №83. - ст. 3090.

3. Рішення Конституційного Суду України від 18 червня 2007 року "У справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 36, пунктів 20, 33, 49, 50 статті 71, статей 97, 98, 104, 105 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік"(справа про гарантії незалежності суддів)" // Офіційний вісник України. – 2007. - №54. - ст. 2184.

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 квітня 2005 р. №4 "Про окремі питання застосування судами України законодавства про пенсійне забезпечення військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" // Вісник Верховного Суду України. – 2005. -№4.

5. Рішення Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року "У справі за конституційними поданнями Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 65 розділу I, пунктів 61, 62, 63, 66 розділу II, пункту 3 розділу III Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" і 101 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 67 розділу I, пунктів 1 - 4, 6 - 22, 24 - 100 розділу II Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (справа щодо предмета та змісту закону про Державний бюджет України)" // Офіційний вісник України. – 2008. - №38. - ст. 1272.

6. Рішення Конституційного Суду України від 9 липня 2007 р. "У справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 29, 36, частини другої статті 56, частини другої статті 62, частини першої статті 66, пунктів 7, 9, 12, 13, 14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 статті 71, статей 98, 101, 103, 111 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" (справа про соціальні гарантії громадян)" // Офіційний вісник України. – 2007. - №52. ст. 2132.

 

 

Нормативні акти:

1. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23 вересня 1999 року // Офіційний вісник України. – 1999. - №42. - ст. 2080.

2. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 року // Офіційний вісник України. - 2003. - № 33. - Ст. 1770.

3. Основи законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України від 14 січня 1998 року

4. Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування: Закон України від 11 січня 2001 року // Урядовий кур'єр. – 2001. - №34.

5. Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 22 лютого 2001 року // Урядовий кур'єр. – 2001. - №55.

6. Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992 року // Урядовий кур'єр. – 1992. - №56 – 57.

7. Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам: Закон України від 18 травня 2004 року // Голос України. – 2004. - №113.

8. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Перелік актів законодавства України та acquis Європейського Союзу у пріоритетних сферах адаптації. Розділи 2 – 7: Закон України від 18 березня 2004 року // Урядовий кур'єр. – 2004. - №74.

9. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням: Закон України від 18 січня 2001 року // Урядовий кур'єр. – 2001. - №38.

10. Про державну допомогу сім'ям з дітьми: Закон України від 21 листопада 1992 року // Урядовий кур'єр. – 1992. - №62.

11. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям: Закон України від 1 червня 2000 року // Голос України. – 2000. - №129.

12. Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги [затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. №558] // Урядовий кур'єр. – 2004. - №87.

13. Порядок відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю чи майну члена окружної, територіальної, дільничної виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад, сільських, селищних і міських голів, у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії [затв. постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. №662] // Урядовий кур'єр. – 2002. - №91.

14. Про питання загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності [затв. постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2000 р. №74] // Офіційний вісник України. – 2000. - №3. - ст.83.

15. Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд [затв. постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2005 р. №261] // Урядовий кур'єр. – 2005. - №73.

16. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів, пов'язаних з державним наглядом (контролем) у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності [затв. постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. №540] // Урядовий кур'єр. – 2009. - №104.

17. Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) [затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. №1417] // www.liga.gov.ua

18. Деякі питання загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття [затв. постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2006 р. №357] // Урядовий кур'єр. – 2006. - №57.

19. Про реалізацію статті 18-1 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні [затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. №1836] // Урядовий кур'єр. – 2007. - №13.

20. Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні [затв. постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. №70] // Урядовий кур'єр. – 2007. - №33.

21. Державна програма соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, що підлягають звільненню, та осіб, звільнених з військової служби, на період до 2011 року [затв. постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. №720] // Урядовий кур'єр. – 2007. - №89.

22. Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві [затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. №1112] // Офіційний вісник України. – 2004. - №35. - ст.2337.

23. Правила відшкодування власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків [затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 1993 р. №472] // Урядовий кур'єр. – 1993. - №105 – 106.

24. Порядок надання біженцям грошової допомоги та пенсії [затв. постановою Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 р. №1016] // Урядовий кур'єр. – 1998. - №134-135.

25. Порядок призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми [затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1751] // Офіційний вісник України. – 2001. - №52. - ст.2365.

26. Комплексна програма забезпечення реалізації Стратегії подолання бідності [затв. постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2001 р. №1712] // Офіційний вісник України. – 2001. - №52. - ст.2339.

27. Невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів [затв. постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 р. №1243] // Урядовий кур'єр. – 2002. - №159.

28. Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям [затв. постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. №250] // Урядовий кур'єр. – 2003. - №46.

29. Встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання у 2009 році пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам [затв. постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. N 73] // Урядовий кур'єр. – 2009. - №28.

30. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства [затв. наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21 березня 2007 р. №55] // Офіційний вісник України. – 2007. - №26. - ст. 1069.

31. Інструкція про встановлення причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом [затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 15 листопада 2005 р. №606] // Офіційний вісник України. – 2005. - №49. - ст. 3098.

32. Порядок встановлення медико-соціальними експертними комісіями ступеня втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров'я, пов'язане з виконанням трудових обов'язків [затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22 листопада 1995 р. №212] // www.liga.gov.ua

33. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу [затв. наказом Міністерства охорони здоров’я від 27 грудня 2001 р. №528] // Все про бухгалтерський облік. – 2004. - № 100.

34. Методичні рекомендації з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах [затв. наказом Міністерства економіки України від 1 серпня 2006 р. №265] // www.liga.gov.ua

35. Інструкція щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги [затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19 вересня 2006 р. №345] // Офіційний вісник України. – 2006 - №41. - ст.2761.

36. Форма Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги [затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2006 р. №215] // Офіційний вісник України. – 2006. - №26. - ст.1911.

37. Впровадження в місцевих органах праці та соціального захисту населення єдиної технології прийому громадян, які звертаються за призначенням усіх видів соціальної допомоги [затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 23 травня 2005 р. №183] // www.liga.gov.ua

38. Положення про порядок виплати одноразової державної допомоги сім'ям, що виховують дітей, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей, у яких видалено щитовидну залозу [затв. наказом Міністерства України у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС від 11 березня 1996 р. №36] // www.liga.gov.ua

39. Форми облікової документації щодо призначення державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, та інструкції щодо їх заповнення [затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 березня 2002 року №93] // Офіційний вісник України. – 2002 - №15. - ст.846.

40. Методика комплексної оцінки бідності [затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Державного комітету статистики України, Національної академії наук України від 5 квітня 2002 р. №171/238/100/149/2нд] // Офіційний вісник України. – 2002. - №18. - ст.952.

41. Порядок надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам [затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 30 квітня 2002 р. №226/293/169] // Офіційний вісник України. – 2002 - №24 (частина 2). - ст.1191.

42. Методика обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги [затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 15 листопада 2001 р. №486/202/524/455/3370] // Офіційний вісник України – 2002. - №6. ст.272.

43. Порядок надання матеріальної допомоги по безробіттю, одноразової матеріальної допомоги безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні, допомоги на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні [затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20 листопада 2000 р. №309] // Офіційний вісник України. – 2000. - №51. - ст.2239.

44. Методика надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива [затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, Міністерства енергетики України, Державної акціонерної холдингової компанії "Укргаз" від 15 квітня 1998 р. №58/45/91/73/51/23/10-538] // Офіційний вісник України. – 1998 - №24. ст.903.

45. Порядок повернення коштів, надміру виплачених за призначеними субсидіями [затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 29 грудня 1997 р. №39/283/90/5] // www.liga.gov.ua

46. Положення про порядок фінансування витрат потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання на зубопротезування [затв. постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27 березня 2003 р. №31] // www.liga.gov.ua

47. Положення про порядок забезпечення і фінансування витрат потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання на слухові апарати [затв. постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27 березня 2003 р. №25] // www.liga.gov.ua

48. Положення про порядок забезпечення потерпілих лікарськими засобами, виробами медичного призначення, постільною та натільною білизною, перуками [затв. постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27 березня 2003 р. №26] // Провізор. – 2003. - №15.

49. Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань [затв. постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 15 серпня 2001 р. №24] // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - №88.

50. Статут Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України [затв. постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 18 квітня 2000 року №4] // www.liga.gov.ua

51. Вдосконалення порядку фінансування Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаним умовами праці [затв. постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 25 жовтня 2005 р. №45] // // www.liga.gov.ua

52. Положення про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації потерпілих унаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання [затв. постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 25 березня 2008 р. №23] // Офіційний вісник України. – 2008. - №46. - ст. 1502.

53. Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування [затв. постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 31 жовтня 2007 р. №49] // Офіційний вісник України. – 2007. - №99. - ст. 3601.

54. Положення про забезпечення необхідними видами догляду інвалідів внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання [затв. постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 25 жовтня 2005 р. №66] // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2006. - №7.

55. Порядок призначення та здійснення страхових виплат застрахованим особам (членам їх сімей) [затв. постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 22 грудня 2005 р. №83] // Податки та бухгалтерський облік. – 2006. - №13.

56. Положення про обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності [затв. постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 14 вересня 2004 р. №66] // Все про бухгалтерський облік. – 2004. - №96.

57. Концепція основних засад забезпечення лікувально-профілактичною допомогою та реабілітацією осіб, інвалідизація яких пов'язана з професійною діяльністю [затв. постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 31 жовтня 2007 р. №50] // Соціальне страхування. – 2008. - №1.

58. Положення про забезпечення додатковим харчуванням інваліда внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та потерпілого з важкою травмою або професійним захворюванням під час лікування в лікувальному закладі [затв. постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 19 червня 2003 р. №54] // www.liga.gov.ua

59. Тимчасове положення про реєстр потерпілих від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань [затв. постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 31 січня 2002 р. №14] // www.liga.gov.ua

60. Порядок розроблення та затвердження заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що здійснюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України [затв. постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 25 квітня 2005 р. №10] // www.liga.gov.ua

61. Порядок призначення, перерахування та проведення страхових виплат [затв. постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27 квітня 2007 р. №24] // Офіційний вісник України. – 2007. - №47. - ст.1944.

62. Методичні рекомендації по складанню програми відновлення здоров'я застрахованих осіб та членів їх сімей [затв. постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 29 березня 2002 р. №8] // www.liga.gov.ua

63. Порядок надання роз'яснень з питань застосування законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням [затв. постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 6 липня 2006 р. №80] // Галицькі контракти – Дебет–Кредит. – 2006. - №43.

64. Порядок страхування осіб на добровільних засадах за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням [затв. постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 2 червня 2005 р. №62] // Податки та бухгалтерський облік. – 2005. - №51.

65. Положення про комісію при робочих органах (районних (міжрайонних) міських виконавчих дирекціях) відділень Фонду [затв. постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26 вересня 2002 р. №47] // www.liga.gov.ua

66. Порядок отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності [затв. постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25 лютого 2009 р. №12] // Офіційний вісник України. – 2009. - №30. - ст.1023.

 

Судова практика:

1. Рішення Конституційного Суду України від 8 жовтня 2008 р. "У справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень підпункту "б" підпункту 4 пункту 3 статті 7 Закону України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", пункту 1, абзацу третього пункту 5, пункту 9, абзаців другого, третього пункту 10, пункту 11 розділу I Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (справа про страхові виплати)" // Офіційний вісник України. – 2008. - №80. - (31.10.2008). - ст. 2698.

2. Рішення Конституційного Суду України від 27 січня 2004 р. "У справі за конституційним зверненням Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Кіровоградській області про офіційне тлумачення положення частини третьої статті 34 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (справа про відшкодування моральної шкоди Фондом соціального страхування)" // Офіційний вісник України. – 2004. - №5 (20.02.2004). - ст.250.

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 р. №6 "Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди" // Юридичний вісник України. – 2002. - №26.

4. Рішення Конституційного Суду України від 17 березня 2005 р. "У справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин першої, другої статті 2 Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" (справа про надання допомоги по тимчасовій непрацездатності)" // Офіційний вісник України. – 2005. - №13. - ст.673.

5. Рішення Конституційного Суду України від 28 квітня 2009 р. "У справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) підпункту 13 пункту 4 розділу I Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення" (справа про допомогу по безробіттю звільненим за угодою сторін)" // Офіційний вісник України. – 2009. - №35. - ст.1210.

6. Рішення Конституційного Суду України від 20 червня 2001 р. "У справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 11 Закону України "Про зв'язок" та окремих положень статті 4 Закону України "Про підприємництво" (справа про виплату і доставку пенсій та грошової допомоги) " // Офіційний вісник України. – 2001. - №26. - ст.1183.

 

 

Про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів: Конвенція МОП № 159 [ратифіковано Законом України від 06.03.2003] // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=993_065

Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 2 березня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 22. – Ст.171.

Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 року // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – №14. – Ст.170.

Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні: Закон України від 16 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України – 1994. - № 4. – Ст.18.

Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей: Закон України від 2 червня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 26. – Ст.354.

Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 21 березня 1991 року // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 21. - Ст.252.

Про попередження насильства в сім'ї: Закон України від 15 листопада 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002 – № 10. – Ст. 70.

Про поховання та похоронну справу: Закон України від 10 липня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 7. – Ст.47.

Про реабілітацію інвалідів в Україні: Закон України від 6 жовтня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 2–3. – Ст.36.

Про соціальні послуги: Закон України від 19 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003 – № 45. – Ст. 358.

Концепція соціального захисту бездомних громадян [схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 р. № 639–р] // Офіційний вісник України вiд 05.05.2008 – 2008. – № 31. – стор. 84. – Ст. 1006.

Необхідний мінімальний перелік вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення [затв. Наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 № 193] // Офіційний вісник України вiд 24.09.2004 - 2004. - № 36. - стор. 247. – Ст. 2444.

Необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг [затв. Наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 № 193] // Офіційний вісник України вiд 24.09.2004 - 2004. - № 36. - стор. 246. – Ст. 2444.

Про волонтерську діяльність у сфері надання соціальних послуг: Положення [затв. постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1895] // Офіційний вісник України вiд 02.01.2004 – 2003. – № 51. – том 1. – стор. 144. – Ст. 2673.

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції соціального захисту бездомних громадян до 2012 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 1402–р // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=1402–2008–%F0.

Порядок забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування відповідного державного замовлення [затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. № 1652 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2008 р. № 1015] // Офіційний вісник України вiд 11.12.2006 – 2006. - № 48. – стор. 50. – Ст. 3195.

Про індивідуальну програму реабілітації інваліда: положення [затв. постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 757] // Урядовий кур'єр вiд 06.06.2007 – № 98.

Порядок забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами [затв. постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1301]

Порядок взаємодії закладів соціального захисту для бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, із закладами охорони здоров'я щодо надання медичної допомоги бездомним громадянам та особам, звільненим з місць позбавлення волі [затв. Наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України 24.01.2007 № 28/26] // Офіційний вісник України вiд 02.03.2007 – 2007. – № 13. – стор. 77. – Ст. 490.

Порядок взаємодії суб'єктів, що надають соціальні послуги бездомним громадянам [затв. Наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету України у справах національностей та релігій, Державного департаменту України з питань виконання покарань від 19.02.2009 № 70/411/101/65/19/32] // Офіційний вісник України вiд 25.05.2009 – 2009. – № 36. – стор. 122. – Ст. 1236.

Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку: постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 12 // Урядовий кур'єр вiд 22.01.2004 – № 12.

Про організацію надання соціально-медичних послуг та проведення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів у закладах соціального захисту для бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі: Інструкція [затв. Наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 24.01.2007 № 28/26] // Офіційний вісник України вiд 02.03.2007 – 2007. – № 13. – стор. 65. – Ст. 490.

Про центр реінтеграції бездомних громадян: Типове положення [затв. Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14.02.2006 № 31] // Офіційний вісник України вiд 10.05.2006 – 2006. – № 17. – стор. 80. – Ст. 1277.

Про будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричний пансіонат, пансіонат для ветеранів війни і праці: Типове положення [затв. Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2001 № 549] // Офіційний вісник України вiд 15.02.2002 – 2002. - № 5. - стор. 153. – Ст. 212.

Про будинок нічного перебування: Типове положення [затв. Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14.02.2006 № 31] // Офіційний вісник України вiд 10.05.2006 – 2006. – № 17. – стор. 88. – Ст. 1277.

Про Державну соціальну службу для сім'ї, дітей та молоді: Положення [затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2004 р. № 1125] // Офіційний вісник України вiд 17.09.2004 – 2004. - № 35. - стор. 107. – Ст. 2339.

Про дитячий будинок-інтернат: Типове положення [затв. Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 02.04.2008 № 173] // Офіційний вісник України вiд 08.08.2008 - 2008. - № 56. - стор. 132. – Ст. 1893.

Про молодіжне відділення дитячого будинку-інтернату: Типове положення [затв. Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 02.04.2008 № 173] // Офіційний вісник України вiд 08.08.2008 - 2008. - № 56. - стор. 141. – Ст. 1893.

Про психоневрологічний інтернат: Типове положення [затв. Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2001 № 549] // Офіційний вісник України вiд 15.02.2002 – 2002. - № 5. – стор. 171. – Ст. 212.

Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності [затв. Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20.11.2000 № 307] // Офіційний вісник України вiд 05.01.2001 – 2000. – № 51. – стор. 215. – Ст. 2237.

Порядок надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого [затв. постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 99] // Урядовий кур'єр вiд 09.02.2007 - № 25.

Порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних [затв. постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 р. № 219] // Урядовий кур'єр вiд 07.03.2007 – № 43.

Про ритуальну службу в Україні [затв. Наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 № 193] // Офіційний вісник України вiд 24.09.2004 - 2004. - № 36. - стор. 241. – Ст. 2444.

Про центр соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі: Типове положення [затв. Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14.02.2006 № 31] // Офіційний вісник України вiд 10.05.2006 – 2006. – № 17. – стор. 93. – Ст. 1277.

Про центр соціально-психологічної допомоги: Типове положення [затв. постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. № 608] // Урядовий кур'єр вiд 02.06.2004 - № 101.

Про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді: Загальне положення [затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2004 р. № 1126] Урядовий кур'єр вiд 10.09.2004 - № 170.

Література:

Основна:

Сташків Б.І. Право соціального обслуговування: навчальний посібник / Б.І. Сташків. – Київ : Знання, 2007. – 567 с.

Литвиненко В.М. Щодо змісту терміна "соціальні послуги" в теорії та законодавстві // Держава і право: зб. наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім. Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 305-311.

 

Завдання для самостійної роботи:

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...