Главная Обратная связь

Дисциплины:


Акти Конституційного Суду України та Пленуму Верховного Суду України334. О практике применения судами законодательства, направленного на усиление борьбы с пьянством и алкоголизмом: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 1 ноября 1985 года № 15 // Сб. постановлений Пленума Верховного Суда СССР (1924–1986 г.г.) [под общ. ред. В.И. Теребилова]. – М.: Известия. – 1987. – 1039 с.

335. Про вивчення та узагальнення практики розгляду адміністративними судами спорів з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби: Аналітична довідка, Вищий Адміністративний Суд України від 01.02.2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zako№1.rada.gov.ua

336. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року № 9 // Кодекс законів про працю України з постатейно систематизованими матеріалами / [упоряд. і наук. ред. В. Вакуленко]. – К.: Істина, 2001. – С.293.

337. Про практику застосування судами законодавства про оплату праці: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 грудня 1999 року № 13 // Кодекс законів про працю України з постатейно систематизованими матеріалами / [упоряд. і наук. ред. В. Вакуленко]. – К.: Істина, 2001. – С.444–451.

338. Про практику розгляду судами корпоративних спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2008 року № 13 // Вісник Верховного суду України – 2008 р. – № 11.

339. Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 року № 9 // Постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах [3–є вид., змін. і доп.]. – К.: Видавничий дім “Скіф”, 2008. – С. 147–164.

340. Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29 грудня 1992 року № 14 // Постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах [3–є вид., змін. і доп.]. – К.: Видавничий дім “Скіф”, 2008. – С. 165–175.

341. Рішення Конституційного Суду України № 12–рп/98 від 9 липня 1998 року у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміну "законодавство") [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zako№1.rada.gov.ua

342. Рішення Конституційного Суду України № 19–рп від 01.12.2004 у справі за конституційним поданням Верховного Суду України про офіційне тлумачення положень частин першої, другої статті 126 Конституції України та частини другої статті 13 Закону України “Про статус суддів” (справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua.343. Рішення Конституційного Суду України № 15–рп від 02.11.2004 у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м'якого покарання) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua

344. Рішення Конституційного Суду України № 2–рп від 29.01.2008 у справі за конституційним поданням 52 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України “Про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності” та конституційним поданням 89 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень пункту 2 частини другої статті 90 Конституції України, статті 5 Закону України “Про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності” (справа про звільнення народних депутатів України з інших посад у разі суміщення) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua.

345. Рішення Конституційного Суду України № 9–рп/2009 від 28.04.2009 у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) підпункту 13 пункту 4 розділу I Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення" (справа про допомогу по безробіттю звільненим за угодою сторін) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua.

 

 


[1] За погодженням з викладачем.

[2] В подальшому Закон України про державний бюджет на відповідний рік.

[3] Країну, законодавство якої підлягатиме порівнянню, та вид соціальних пільг студент має право обрати самостійно, попередньо погодивши це питання з викладачем.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...