Главная Обратная связь

Дисциплины:






Нікопольське медичне училище



Нікопольське медичне училище

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Напрям підготовки: 1201 Медицина

Спеціальність: 5.12010101 Лікувальна справа

Семестр: ІІІ

Навчальна дисципліна: «Соціологія»

 

 

Білет № 1

1. Предмет і об'єкт соціології як науки.

 

2. Зародження та становлення соціології медицини.

 

3. Види соціологічних досліджень.

 

Затверджено на засіданні циклової комісії

соціально-економічних, гуманітарних дисциплін

та фізичного виховання

Протокол № ____від «___» ___________20 ____року

Голова циклової комісії ___________ І.С.Чорновіл

Викладач ___________________Сузанський Ф.В.

(підпис) ...

 

Нікопольське медичне училище

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Напрям підготовки: 1201 Медицина

Спеціальність: 5.12010101 Лікувальна справа

Семестр: ІІІ

Навчальна дисципліна: «Соціологія»

 

 

Білет № 2

 

1. Структура соціології.

 

 

2. Роль соціологічних досліджень у вирішенні проблем в системі охорони здоров’я та розвитку медичної науки.

 

3. Програма соціологічного дослідження.

Затверджено на засіданні циклової комісії

соціально-економічних, гуманітарних дисциплін

та фізичного виховання

Протокол № ____від «___» ___________20 ____року

Голова циклової комісії ___________ І.С.Чорновіл

Викладач ___________________Сузанський Ф.В.

(підпис) ...

 

Нікопольське медичне училище

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Напрям підготовки: 1201 Медицина

Спеціальність: 5.12010101 Лікувальна справа

Семестр: ІІІ

Навчальна дисципліна: «Соціологія»

 

 

Білет № 3

 

1. Значення соціології для розвитку медицини.

2. Соціальна стратифікація.

 

3.Тенденції розвитку системи охорони здоров’я в Україні.

Затверджено на засіданні циклової комісії

соціально-економічних, гуманітарних дисциплін

та фізичного виховання

Протокол № ____від «___» ___________20 ____року

Голова циклової комісії ___________ І.С.Чорновіл

Викладач ___________________Сузанський Ф.В.

(підпис) ...

 

Нікопольське медичне училище

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Напрям підготовки: 1201 Медицина

Спеціальність: 5.12010101 Лікувальна справа

Семестр: ІІІ

Навчальна дисципліна: «Соціологія»

 

 

Білет № 4

 

1. Передумови виникнення соціології.

 

2. Особистість як предмет вивчення медичної соціології.

3. Поняття про владу.

 

Затверджено на засіданні циклової комісії



соціально-економічних, гуманітарних дисциплін

та фізичного виховання

Протокол № ____від «___» ___________20 ____року

Голова циклової комісії ___________ І.С.Чорновіл

Викладач ___________________Сузанський Ф.В.

(підпис) ...

 

Нікопольське медичне училище

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Напрям підготовки: 1201 Медицина

Спеціальність: 5.12010101 Лікувальна справа

Семестр: ІІІ

Навчальна дисципліна: «Соціологія»

 

 

Білет № 5

 

1. Роль соціологічних досліджень у вирішенні проблем в системі охорони здоров’я та розвитку медичної науки.

 

2. Основні етапи процесу соціалізації.

 

 

3.Національне питання та націоналізм як соціальне явище.

Затверджено на засіданні циклової комісії

соціально-економічних, гуманітарних дисциплін

та фізичного виховання

Протокол № ____від «___» ___________20 ____року

Голова циклової комісії ___________ І.С.Чорновіл

Викладач ___________________Сузанський Ф.В.

(підпис) ...

Нікопольське медичне училище

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Напрям підготовки: 1201 Медицина

Спеціальність: 5.12010101 Лікувальна справа

Семестр: ІІІ

Навчальна дисципліна: «Соціологія»

 

 

Білет № 6

 

1. Види соціологічних досліджень.

2. Економічне життя. Функції економіки.

 

3.Релігія: структура, функції, класифікація.

Затверджено на засіданні циклової комісії

соціально-економічних, гуманітарних дисциплін

та фізичного виховання

Протокол № ____від «___» ___________20 ____року

Голова циклової комісії ___________ І.С.Чорновіл

Викладач ___________________Сузанський Ф.В.

(підпис) ...





sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...