Главная Обратная связь

Дисциплины:


Нікопольське медичне училище. Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціалістОсвітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Напрям підготовки: 1201 Медицина

Спеціальність: 5.12010101 Лікувальна справа

Семестр: ІІІ

Навчальна дисципліна: «Соціологія»

 

 

Білет № 7

 

1. Види соціологічних досліджень.

2. Економічні моделі організації системи охорони здоров’я.

 

3.Релігійні процеси в Україні.

Затверджено на засіданні циклової комісії

соціально-економічних, гуманітарних дисциплін

та фізичного виховання

Протокол № ____від «___» ___________20 ____року

Голова циклової комісії ___________ І.С.Чорновіл

Викладач ___________________Сузанський Ф.В.

(підпис) ...

 

Нікопольське медичне училище

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Напрям підготовки: 1201 Медицина

Спеціальність: 5.12010101 Лікувальна справа

Семестр: ІІІ

Навчальна дисципліна: «Соціологія»

 

 

Білет № 8

 

1. Програма соціологічного дослідження.

2. Праця як соціальний процес.

 

3.Взаємозв’язок релігії і медицини як соціальних інститутів.

Затверджено на засіданні циклової комісії

соціально-економічних, гуманітарних дисциплін

та фізичного виховання

Протокол № ____від «___» ___________20 ____року

Голова циклової комісії ___________ І.С.Чорновіл

Викладач ___________________Сузанський Ф.В.

(підпис) ...

 

Нікопольське медичне училище

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Напрям підготовки: 1201 Медицина

Спеціальність: 5.12010101 Лікувальна справа

Семестр: ІІІ

Навчальна дисципліна: «Соціологія»

 

 

Білет № 9

 

1. Вибіркове соціологічне дослідження. Методи формування вибірки.

2. Проблема пошуку шляхів підвищення продуктивності праці в соціології.

 

3.Сім’я як специфічна мала соціальна група і як важливий соціальний інститут.

 

Затверджено на засіданні циклової комісії

соціально-економічних, гуманітарних дисциплін

та фізичного виховання

Протокол № ____від «___» ___________20 ____року

Голова циклової комісії ___________ І.С.Чорновіл

Викладач ___________________Сузанський Ф.В.

(підпис) ...

Нікопольське медичне училище

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Напрям підготовки: 1201 Медицина

Спеціальність: 5.12010101 Лікувальна справа

Семестр: ІІІ

Навчальна дисципліна: «Соціологія»

 

 

Білет № 10

 

1. Анкети та опитувальні листи.

 

2. Трудовий колектив. Функції трудового колективу.

 

 

3.Поняття про шлюб. Історичні форми шлюбу.

Затверджено на засіданні циклової комісіїсоціально-економічних, гуманітарних дисциплін

та фізичного виховання

Протокол № ____від «___» ___________20 ____року

Голова циклової комісії ___________ І.С.Чорновіл

Викладач ___________________Сузанський Ф.В.

(підпис) ...

Нікопольське медичне училище

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Напрям підготовки: 1201 Медицина

Спеціальність: 5.12010101 Лікувальна справа

Семестр: ІІІ

Навчальна дисципліна: «Соціологія»

 

 

Білет № 11

 

1. Основні теорії походження суспільства.

2. Структура трудового колективу.

 

3.Класифікація сім’ї.

Затверджено на засіданні циклової комісії

соціально-економічних, гуманітарних дисциплін

та фізичного виховання

Протокол № ____від «___» ___________20 ____року

Голова циклової комісії ___________ І.С.Чорновіл

Викладач ___________________Сузанський Ф.В.

(підпис) ...

 

Нікопольське медичне училище

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Напрям підготовки: 1201 Медицина

Спеціальність: 5.12010101 Лікувальна справа

Семестр: ІІІ

Навчальна дисципліна: «Соціологія»

 

 

Білет № 12

 

1. Основні підходи до вирішення проблеми типологізації суспільства.

2 Соціально-психологічний клімат трудового колективу.

3.Сучасні тенденції розвитку шлюбних та сімейних відносин.

Затверджено на засіданні циклової комісії

соціально-економічних, гуманітарних дисциплін

та фізичного виховання

Протокол № ____від «___» ___________20 ____року

Голова циклової комісії ___________ І.С.Чорновіл

Викладач ___________________Сузанський Ф.В.

(підпис) ...

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...