Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема: Наслідки аварій на вибухо- та пожежо-небезпечних об’єктахВибухонебезпечними є об’єкти, які виробляють,використовують або зберігають вибухонебезпечні речовини: заводи і склади вибухонебезпечних речовин, нафто та газопереробні підприємства, підприємства лакофарбової промисловості, млини та елеватори, деревообробні підприємства т.д.

Вибухонебезпечні суміші – в дрібнодисперсному стані такому як пил, газ: суміш з повітрям: наприклад пари бензину, суміш з повітрям небезпечних речовин, метан, бутан.

Загальні характеристики вибуху:

1. Чітка кругла форма

2. Обмежується ОУ надмірним тиском

50 30 20 Δ Рф≥10кПа 10-20 кПа зона слабких руйнування 20-30 зона середній руйнувань 30-50 сильні ≥50 повні

1. Пряме ураження

2. Непрямий вплив – ураження за рахунок руйнації будівлі, обладнання, об’єктів

Від 20 до 40 кПа – ссадини, синці, травми.

Від 40 до 60 кПа – середні травми: легкі контузії, кровотечі, ламані пальці, носи, вуха.

Від 60 до 100 кПа – важкі: контузії, внутрішні ураження, складні перелами кісток.

Понад 100 кПа – летальні.

Основним вражаючим фактором вибуху є повітряна ударна хвиля УХ – зона різкого стиснення повітря, яка поширюється від центру вибуху у всі боки з надзвуковою швидкістю. Характеристиками вибуху є:

1. Фронт

2. Фаза стиснення та

3. Фаза розрядження

Надмірний тиск зменшується від центру вибуху

Під час вибуху газоповітряної суміші виникає осередок вибуху, які поділяють на 3 зони:

1 Зона – Зона детонаційної хвилі

Q – маса вуглеводневого продукту, який вибухає

2 Зона – Зона дії продуктів вибуху, обмежується радіусом RII.

R0 – відстань від центру вибуху до будь-якої точки в межах зони 2.

3 Зона – Зона дії повітряної ударної хвилі, не має обмеження радіусом. Надмірний тиск ΔРфIII

Якщо вибухає будь-яка тверда речовина:

Щоб знайти Q треба користуватись коефіцієнтом перерахунку вибухової речовини:

Кв.р. Речовина
Тротил
0,97 Пікринова кислота
1,08 Тетрил
1,28 Гексаген

Єдиний спосіб захисту людей, обладнання та техніки від надмірного тиску – укриттям їх в захисних спорудах.

На імовірність розповсюдження пожежі впливає насамперед:

1. характер виробництва

2. технологічний (виробничий) процес

3. властивості речовини

В залежності від цих показників існує 5 ймовірностей виникнення пожежі:

А, Б, В, Г, Д.

А, Б – найбільш пожежонебезпечні

На розвиток пожежі впливає:

1. Вогнестійкість будівель і споруд

2. Щільність забудови

3. Погодні умови

Існує 5 ступенів вогнестійкості:

I, II, III, IV, V

I, II – найстійкі до пожежі

I – з незгораємих матеріалів з границею вогнестійкості 3 годиниII – з незгораємих матеріалів з границею вогнестійкості 2,5 години

III – з незгораємих матеріалів з границею вогнестійкості 2 години

IV – з важкозгораємих матеріалів з границею вогнестійкості 0,5 години

V – з згораємих матеріалів

Щільність забудови:

Щ=площа забудови/ площу території*100%

Якщо Щ до 7% - лише окремі пожежі.

Якщо Щ від 10 до 30% - як окремі так і суцільні

Якщо Щ перевищує 30% - суцільна пожежа – через 1год туши/не туши горить 90-95% території об’єкту.

 

До хімічно-небезпечних об’єктів відносять такі, що виробляють, використовують або зберігають сильно-діючі отруйні речовини (СДОР).

Отруйні речовини використовуються в побуті, а сильно-діючі отруйні речовини в виробничому циклі.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...