Главная Обратная связь

Дисциплины:


ық негіздері 4 курс ФАРМ 3 страница№51
Қылмыстық іс жүргізудің барлық ережелерін қанша топқа бөлеміз?
2 топқа;
5 топқа;
3 топқа;
4 топқа;
6 топқа.

 

№52
Қылмыстық іс жүргізу құқығының қайнар көздері:
Конституция және Қылмыстық іс жүргізу кодексі;
Азаматтық жане Қылмыстық кодекс;
Азаматтық және Конституция;
басқа да заң актілері;
белгісіз қайнар көздер.

 

№53
Сот жүйесі қызмет көрсетпейтін бөлім:
қосылған;
бейнелеуші;
резолюдтік;
жанамалық;
мақсат.

 

№54
Іс жүргізу әрекеті, бұл-...
осы кодекспен қойылған өкілеттік органдардың сотқа дейінгі іс жүргізуі;
қылмыстық істі қозғаған сәттен бастап қылмыстық істі жүргізу;
қылмыстық қудалау органымен, сотпен бір немесе бірнеше қылмыс бойынша бөлек іс жүргізу;
сот ісін жүргізу барысында қылмыстық іс жүргізу кодексіне сәйкес туындайтын әрекет
қылмыстық заңға қайшы әрекетті анықтау мақсатында айыпталушы жағынан жасалынатын іс жүргізу процесі.

 

№55
Жемқорлыққа қарсы әрекетті қандай орган жүзеге асырады:
салық қызметі;
Прокуратура;
кедендік қызмет;
нотариус;
әскери полиция.

 

№56
ҚР-ның азаматтық іс- жүргізу заңнамасы нені реттейді:
қоғамдық қатынастарды;
азаматтың үдерістің кезеңдерін;
басты құқықтық қатынастарды;
мүліктік айтыс-таластың сотқа дейінігі ретелуін;
заңдыдылық құрамын.

 №57
Азаматтық іс- жүргізу құқығы неден тұрады:
қосымша және басты;
ортақ және ерекше;
қызмет-қосалқы;
сот(қазы);
сарапшы.

 

№58
Азаматтық iс жүргiзудiң жалпы бөлiмнің нормаларының мазмұны:
азаматтық iс жүргiзудiң кезеңдерi
процесстiң кезеңдері, аяқталғандығы
соттық тергеу
сот iсiн жүргiзудегi ортақ ережелер
басты құқықтық қатынастар

 

№59
Азаматтық iс жүргiзу құқығының жүйесi анықталады:
азаматтық iс жүргiзу нормаларының жиынтығымен;
нормативтiк - құқықтық акттерінің сатылығымен;
азаматтық iс жүргiзу құқығының барлық нормаларының дәл және ұдайы кезекпен жүруімен;
құқық нормаларымен;
азаматтық құқық нормаларымен.

 

№60
Азаматтық iс жүргiзудiң тараптарының сипатты белгiлерi болып табылмайды:
тараптардың өз атынан іс жүргiзуі;
Тараптардың атына соттық шешiм шығару;
сот шешiмі күшінің тараптарға әсер етуі;
ортақ ереже бойынша, сот шығындарын тараптарға жүктеу;
прокурордың рұқсатынсыз айыпталушыны қамау.

 

№61
Жеке мақсатқа жету бағытындағы іс жүргізу әрекеттерін біріктіретін, сот ісін жүргізудің кезеңі:
процесстiң кезеңi;
басты құқықтық қатынастар;
қосымша құқықтық қатынастар;
азаматтық iс жүргiзу;
қызметтiк - қосалқы құқықтық қатынастар.

 

№62
Процесстің дербес кезеңiн анықтаудағы негізгі мәселе:
оның бөлімдері;
оның аяқталғандығы;
процесстiң қатысушылары;
куәгер;
күдікті.

 

№63
Басты құқықтық қатынастар :
сот және талапкердiң арасында пайда болатын қатынастар;
сот - мемлекеттiк құрылым немесе жергiлiктi өзiн өзi басқару органы;
сот – келіспеушіліктер жөнiнде үшiншi арызданушы дербес талаптар ұсынатын үшінші тарап;
сот - үшiншi тарап, дербес талаптар ұсынбайды;
сот-прокурор, хатшы.

 

№64
Бір жағынан сот , екінші жақтан - куәгер, аудармашы, маман, сарапшылар қатынасатын құқықтық қатынастар:
басты құқықтық қатынастар;
қосымша құқықтық қатынастар;
қызметтiк - қосалқы құқықтық қатынастар;
заңдық құрам;
қадағалаушы коллегия;

 

№65
ҚР-ның Конституциясына сәйкес әділеттік жүзеге асады:
тек қана сотпен;
тек қана президентпен;
тек қана Конституциялық кеңеспен;
тек қана халықпен;
тек қана Үкіметпен.

 

№66
Азаматтық iс жүргiзу құқықтық қатынастарының субъекттері қаншаға жiктеледi?
5;
2;
4;
3;
6.

 

№67
Азаматтық iс жүргiзу құқығының субъектісі –бұл...
абстрактiлі ұғым;
Іс жүргiзу мүддесі;
нақты ұғым;
ескерiлген бап;
талаптың орындалуы.

 

№68
Еңбектің негізгі атқаратын қызметтеріне жатпайды:
әлеуметтік қызметі;
тәлімдік қызметі;
шаруашылық қызметі;
қорғаныстық қызметі;
императивті функция.

 

№69
ҚР ның азаматтық сот iсiн жүргiзуініңің 3 түрі:
талаптық; ерекше талап; ерекше бұйрықтық;
басты; қосымша; қызметтiк – қосалқы;
Прокурор; мемлекеттiк құрылымдар; судьялар;
Соттың төрағасы; сот қарарын орындаушы; сот приставы;
Прокурор; қадағалау коллегиясы; алқа билер.

 

№70
Іс жүргізу әрекеті бұл-...
осы кодекспен қойылған өкілеттік органдардың сотқа дейінгі іс жүргізуі;
қылмыстық істі қозғаған сәттен бастап қылмыстық істі жүргізу;
қылмыстық қудалау органымен, сотпен бір немесе бірнеше қылмыс бойынша бөлек іс жүргізу;
сот ісін жүргізу барысында қылмыстық іс жүргізу кодексіне сәйкес туындайтын әрекет
қылмыстық заңға қайшы әрекетті анықтау мақсатында айыпталушы жағынан жасалынатын іс жүргізу процесі.

 

№71
Ғылымға тұнғыш рет «экология » терминің енгізген ғалым:
Аристотель;
Жан-Жак Руссо;
Френсис Бэкон;
Геккель;
Монтескье.

 

№72
Мемлекеттің қалыптасу жолдары:
шығыстық, батыстық,аралас;
аралас;
қарама-қайшы топтардың шығуы;
батыстық ;
бір елдің екінші елдің басып алуының нәтижесінде.

 

№73
.Вексельмен бекітлетін несие түрі:
банктік несие;
мемлекеттік несие;
коммерциялық несие;
бизнестік несие;
пайызбен алынатын несие.

 

№74
Субъектінің заң құжаттары арқылы танылатын және қорғалатын өзіне тиесілі мүлікті өз қалауынша иелену,пайдалану және оған билік ету құқығы?
меншік құқығы;
азаматтық құқық;
әлеуметтік құқығы;
еңбек құқығы;
экологиялық құқық.

 

№75
Сайлауға қатысатын азамат жасы:
6;
8;
4;
;
3.

 

№76
Сот шешіміне апелляциялық шағым жасау құқығы кімдерге тиесілі?
іске қатысушы тараптарға;
прокурорға;
судьяға;
хатшыға;
куәгерге.

 

№77
ҚР-ң азаматтығы дегеніміз не?
тұлға мен мемлекет арасындағы жалпы құқықтық қатынас;
тұлғаның мемлекетке тиістілігі;
мемелекетпен мойындалған,тұлғаның мемлекетпен саяси – құқықтық байланысы,осы байланыстың нәтижесінде тұлғаға азаматтықтың барлық құқықтары,бостандықтары мен міндеттері таратылады
тұлғаның мемлекетке бағыныштылығы;
тұлғаның, мемлекеттің белсенді мүшесінің болуы.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...