Главная Обратная связь

Дисциплины:


ық негіздері 4 курс ФАРМ 5 страница№104
Мемлекет пен құқықтың шынайы пайда болу теориясы:
мемлекетті құдайдың жаратылысы ретінде қарау;
мемлекетті күштеу мен басып алу арқылы пайда болды деп қарастырады;
мемлекетті отбасының пайда болуы мен өркендеуінің нәтижесі деп қарастырады;
мемлекетті еркін келісім-шарт арқылы пайда болды деп қарастырады;
тайпалар арасындағы қақтығысты тоқтату нәтижесінде пайда болды деп
қарастырады.

 

№105
Құқықтың теологиялық теориясы құқықтың пайда болуын былайша түсіндіреді...
монарх пен оның жанындағылар қызметінің нәтижесі;
Құдай әсерінің нәтижесі;
адамдардың бірнеше ұрпақтарының талпынысы мен тәжірибесінің нәтижесі;
дау- жанжалды шешу нәтижесі;
мемлекет дамуының нәтижесі.

 

№106
Алғашқы құқықтық актілерге жатпайды:
Хаммурапи Заңдары- Вавилон б.э.д. XVIII ғ.;
Сали құқығы;
Ринуар құқығы;
Бургунд құқығы;
Конституция.

 

№107
Жеңіл құқық бұзушылық:
қылмыстық;
азаматтық;
әкімшілік;
қаржылық;
медициналық.

 

№108
Қазақстанда мемлекеттік билікті іске асырады:
ҚР- ң Президенті;
ҚР- ң Бас Прокуроры;
ҚР-ң Үкіметі;
ҚР-ң Премьер-министрі;
ҚР-ң сенат төрағасы.

 

№109
Қазақстан Республикасының Парламенті:
Заң шығарушылық функцияларды іске асыратын Жоғарғы атқарушы орган;
Құқықтық- шығармашылық функцияларды іске асыратын жергілікті заң шығарушы орган;
өкілеттілік функцияларды іске асыратын Жоғары өкілетті орган;
Жоғарғы Заң шығарушы және атқарушы орган;
Жоғарғы атқарушы орган.

 №110
«Унитарлы мемлекет»:
«Одақ» сөзі бар мемлекет;
мемлекетте бір дін мен ортақ дәстүрдің болуы;
мемлекет ішінде мемлекет тектес құрылымдардың болуы;
Автономиялық Республикалары бар мемлекет;
ортақ мақсатпен біріккен біртұтас мемлекет.

 

№111
Республика Президентінің өкілеттілік мерзімі:
екі рет қатарынан;
5жыл.
7жыл.
6 жыл.
8 жыл.

 

№112
Мемлекеттік аппарат бұл- ...
Мемлекет функцияларын іске асыратын шенеуніктер қызметі;
Мемлекеттік құрылыс элементі;
өкілетті мемлекеттік органдардың өз құзіреті шегінде алдына қойған мақсатқа сай
міндеттерді орындау жүйесі;
ерекше құқықтарға ие мемлекеттік қызметкерлер;
мемлекет аясында жұмыс жасайтын барлық шенеуніктер.

 

№113
Мемлекет функциялары түрлері:
ішкі, сыртқы;
қамтамасыз ететін;
құқықты басқарушы;
саяси;
әлеуметтік.

 

№114
ҚР- ң Конституциясы бойынша халықтың және мемлекет атынан сөйлеуге кімге
құқық берілген?
Парламентке;
Конституциялық кеңеске;
Үкіметке;
Жергілікті атқарушы органдарға;
Соттарға.

 

№115
ҚР-ң мемлекттік құрылысы:
Федерация;
Унитарлы мемлекет;
Ассоциация;
Концессия;
Автономиялық.

 

№116
Мемлекет функциясын жүзеге асырудың құқықтық формалары қандай?
құқықтық шығармашылық;
құқықтық қолдану;
құқық қорғау;
құқықтық іс- әрекет;
құқықтың өзара қарым- қатынасы.

 

№117
Мемлекет дамуының белгілі бір кезеңдерінде қоғам өміріндегі әлеуметтік мақсаты мен рөлін көрсететін мемлекет қызметінің жалпы бағыттары:
мемлекет функциялары;
мемлекет тетіктері;
мемлекет түрі;
мемлекет міндеті;
мемлекет дамуы.

 

№118
Мемлекеттің сыртқы функциялары:
әскери- саяси және басқа мемлекеттермен байланыс;
азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын, құқықтық тәртіпті қорғау;
экологиялық;
әлеуметтік;
экономикалық.

 

№119
Мемлекет функциясының жүзеге асырылуының негізгі формаларын атаңыз:
соттық;
бақылау- қадағалау;
құқықтық және ұйымдастырушылық;
құқық қорғаушылық;
құқық қолданушылық.

 

№120
Қоғамдық өмірдің құбылысы, олардың өзара байланысы мен өзара ықпалдасуы ретінде мемлекет пен құқықтың пайда болуы, дамуы және қызмет етуінің жалпы заңдылықтарының сипатын көрсетіңіз:
мемлекет және құқық теориясы пәні;
мемлекет және құқық теориясының ғылыми жүйесі;
мемлекет және құқық методологиясы;
мемлекет және құқық әдістері;
құқық жүйесін.

 

№121
Басқару формасы- бұл...
мемлекеттік билікті жүзеге асыру әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы;
елдегі жоғарғы билікті ұйымдастыру тәсілі;
мемлекеттің аумақтық құрылымы;
мемлекеттің аумақтық бөлінісі;
билікті қоғамдық өмірде қолдану.

 

№122
Мемлекеттік құрылымның қай формасы орталық пен аймақтарда өзінің билік органдарын йеленуге мүмкіндік береді?
унитарлық;
федерация;
конфедерации;
автономия;
монархия.

 

№123
Мемлекет дамуының белгілі бір кезеңдерінде қоғам өміріндегі әлеуметтік мақсаты мен рөлін көрсететін мемлекет қызметінің жалпы бағыттары:
мемлекет функциялары;
мемлекет тетіктері;
мемлекет түрі;
мемлекет міндеті;
мемлекет дамуы.

 

№124
Төменде көрсетілгендердің ішінен демократиялық саяси тәртіпті сипаттайтын белгілерді көрсетіңіз:
тұлға және оның құқықтары аяққа тапталады, билік бөлінісі мен тәуелсіз сот әділдігі жоқ;
түрлі саяси партиялардың, кәсіподақтардың, өзге де құрылымдардың іс-қимылының еркіндігі;
қоғамды басқару көпшіліктің мүддесін қолдамайтын бір тұлға немесе топтың жүзеге асырылуы;
түрлі саяси партиялардың іс-қимыл еркіндігі, билік бөлінісі жоқ және азаматтардың құқықтары мен бостандықтары шектеледі;
халықтың саяси өмірге белсенді қатысуы, формальды түрде оппазицияның қатысуы.

 

№125
Мемлекеттің функциялары - бұл:
мемлекет органдары қызметінің бағыттары;
мемлекеттің мақсаттары мен міндеттері;
мемлекет қызметінің негізгі бағыттары;
мемлекеттің жүйесі;
мемлекеттің әдістері мен жүйесі.

 

№126
Мемлекеттік органдарды билік бөлінісінің принциптері бойынша сыныптайды:
жоғарғы және жергілікті;
Заң шығарушы, атқарушы, сот;
құқықтық шығармашылық, құқық қорғау, құқықтық қолдану;
Заң шығарушы және атқарушы;
Заң шығарушы және сот.

 

№127
Әлеуметтік норма және құқық нормасы ұғымдарының арақатынасын анықтаңыз:
бұл бірегей ұқсас түсініктер;
әлеуметтік нормалар – бұл құқық нормаларының бөлігі;
құқық нормалары – бұл әлеуметтік нормалардың бөлігі;
құқық нормасы – бұл экономикалық нормалардың бөлігі;
құқық нормасы – бұл саяси нормалардың бөлігі,

 

№128
Заңдық нормалар гипотезасының мақсаты қандай:
құқықтық салдарды көрсетеді;
құқықтық қатынас субъектілерінің ортасын анықтайды;
норманың іс-қимылға енуінің фактілік жағдайын көрсетеді;
жазалау көлемін көрсетеді;
құқық бұзушылықтың жүзеге асу жағдайын көрсетеді.

 

№129
Заңды басқа нормативтік актілерден өзгешелейтін белгіні көрсетіңіз:
белгілі бір тәртіппен басылады;
жалпыға міндетті сипатқа ие;
жоғары заңдық күші бар;
ерекше қасиеттерге ие;
құқық қолдану сиапты бар.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...