Главная Обратная связь

Дисциплины:


ық негіздері 4 курс ФАРМ 6 страница№130
Қандай нормативтік-құқықтық актіде адам мен азаматтың негізгі құқықтары, бостандықтары мен міндеттері бекітілген?
халықаралық келісімде;
Конституцияда;
Конституциялық заңдарда;
«Азаматтылық туралы», «Соттар туралы» Заңдарда;
Еңбек кодексінде;

 

№131
Қазіргі қолданыстағы ҚР- ң Конституциясы қай жылы қабылданды?
993 ж.
995 ж.
998 ж.
2007 ж.
99 ж.

 

№132
ҚР Конституциясының мәні кімнің еркіндігі мен бостандығын білдіреді?
азаматтың және заңды тұлғалардың;
халықтың;
заңды тұлғалардың;
ҚР-ң азаматының және азаматтығы жоқ адамдардың;
элитаның.

 

№133
«ҚазКСР мемлекеттік егемендігі» туралы декларация қай жылы қабылданды?
1990 ж. 25 қазан;
1991 ж. 25 қазан;
1992 ж. 25 қазан;
1993 ж. 25 қазан;
1989 ж. 25 қазан.

 

№134
ҚР-ң тұнғыш Конституциясының қабылданған жыл:
1990 ж.
1995 ж.
1992 ж.
1993 ж.
1994 ж.

 

№135
Конституцияға сәйкес мемлекетімізде Жоғарғы Заң шығарушылық билікке кім йе?
ҚР-ң Үкіметі;
ҚР-ң Парламенті;
ҚР-ң Конституциялық соты;
ҚР-ң Конституциялық кеңесі;
ҚР-ң Жоғарғы соты.

 

№136
ҚР-ң қарулы күштерінің Жоғарғы қол басшысы болып кім табылады?
қорғаныс министрі;
Бас штабтың басшысы;
ҚР-ң Президенті;
ҚР-ң сенатының төрағасы;
Үкімет төрағасы.

 №137
Сенат қабылдаған заңды қайта қарауға жіберу құқығы кімнің құзіретіне жатады:
ҚР-ң Президентіне;
ҚР-ң премьер министріне;
ҚР-ң Бас прокурорына;
ҚР-ң Конституциялық сотының төрағасына;
мәжіліс төрағасына.

 

№138
Қазақстан Республикасының азаматы қанша жастан бастап өзінің құқықтары мен міндеттерін толық көлемде жүзеге асыра алады?
2 жастан;
4 жастан;
8 жастан;
7 жастан;
6 жастан.

 

№139
ҚР-сы мәжіліс депутаттарының өкілеттілік мерзімі:
4 жыл;
2 жыл ;
5 жыл;
3 жыл;
6 жыл..

 

№140
Латынның constitution сөзінің негізінде құрылған «Конституция» мағынасы:
келісім:
көзқарастар жүйесі;
бекітілу, құрылым;
ереже;
бұйрық.

 

№141
Конституцияға сәйкес әлеуметтік құқық – бұл...
мемлекеттен нақты материалдық және материалдық емес көмек алу мүмкіндігі;
мемлекеттен саяси комек алу мүмкіндігі;
мемлекеттен экономикалық көмек алу мүмкіндігі;
мемлекеттен мәдени құндылықтарды алу мүмкіндігі;
мемлекет тарапынан қорғанысқа ие болу мүмкіндігі.

 

№142
Депутат еңбек (кызмет) тәртібін бұзған жағдайда қарастырылады:
әкімшілік жауапқа тарту;
еңбектік жауапқа тарту;
тәртіптік жауапқа тарту;
азаматтық жауапқа тарту;
қылмыстық жауапқа тарту.

 

№143
Президент болып сайлана алады:
Қазақстан Республикасының 35 жастан асқан азаматы азаматы;
30 жастан асқан талаптарға сай келетін ҚР азаматы;
Қазақстанда кем дегенде 10 жыл тұратын , 40 жастан асқан;
Қазақстанда кем дегенде 5 жыл тұратын , 40 жастан асқан;
Қазақстанда соңғы 5 жыл тұратын.

 

№144
Президент мерзімінен бұрын босату немесе тақтан бас тарту не қайтыс болған жағдайда, қалған мерзімге Республика Президентінің құзыреті жүктеледі:
оның жанұясының мүшелеріне;
Премьер-министрге;
Парламент Сенатының төрағасына;
Мәжіліс Төрағасына;
Жоғарғы сотқа.

 

№145
Қазақстан Республикасы Президентін сайлау реті шешіледі:
Парламенттегі жарлықпен;
Премьер министрдің шешімімен;
Конституция және сайлау туралы заңмен;
Сайлау комиссиясының төрағасымен;
Министрліктермен.

 

№146
Үкімет отырысы шақырылады:
Сенат пен Мәжіліспен;
Премьер-министр және Президентпен;
Жоғарғы сот және Конституциялық кеңеспен;
тек президентпен;
Мәжіліспен.

 

№147
Шет мемлекеттердің Конституциялық құқығы бұл - ...
ұлттық мемлекеттік құқық дегенмен бірдей;
біртұтас конституциялық құқық ғылымының тармағы;
құқықтың жеке тармағы;
Конституциялық құқықтың ажырамас бөлігі;
щет мемлекеттердің құқығы.

 

№148
Конституциялық құқықта басым әдіс...
реттеудің диспозитивті әдісі|;
реттеудің императивті әдісі;
реттеудің сызықтық жүйесі;
реттеудің шығыстық әдісі;
реттеудің салыстырмалы әдісі.

 

№149
Экстрадиция – бұл...
әскери дау- жанжалдың нәтижесінде мемлекеттің бір бөлігінің бөлінуі;
сот және тергеу амалдарына байланысты тұлғаның бір мемлекеттен екінші
мемлекетке берілуі;
қолданыстан/ ұстанымнан шығып қалған дәстүр;
нашақорлыққа тәуелділерді емдейтін орган;
өте сирек қолданатын дәстүр.

 

№150
Сецессия – бұл…
монархтың кәмелетке жасы толғанға дейін оның мiндетiн жанұяның басқа мүшесi өз мойнына алатын мерзiм;
шұғыл сұрақтардың шешiмi үшiн Парламент сессиясының кезектен тыс шақырылуы;
федерацияның құрамынан субъектiнiң шығуы.;
объектiнiң қылмыс құрамынан шығуы;
субъектінің қылмыс құрамынан шығуы.

 

№151
Арнаулы құқықтан айыруды қолданады:
Судьялар;
Парламент депутаттары;
Сенат төрағасы;
Президент;
Әкімдер.

 

№152
Жазылмаған конституция қай мемлекеттерде кездеседі:
Финляндия, Ұлыбритания, Кувейт;
Ұлыбритания;
Ұлыбритания, Франция, Люксембург;
ҰлыбританияжәнеЖаңа Зеландия;
Ұлыбританияжәне Люксембург.

 

№153
Дүние жүзіндегі жазылған алғашқы Конституция:
Франция;
АҚШ;
Греция;
Ұлыбритания;
Италия.

 

№154
Кантондар - бұл федерацияның субъекттерi…
Үндістанда;
Швейцарияда;
Канадада;
Австрияда;
АҚШ- та.

 

№155
Белсендi сайлау құқығы - бұл…
белгілі бір кандидатқа дауыс беру немесе барлық ұсынған кандидатураларға
қарсы дауыс беру;
сайлана алу құқығы;
нақтыбір кандидатқа үгiттеу жүргізе алу;
шетелдiктердiң дауыс беру құқығы;
кез келген мемлекетте дауыс беру құқығы.

 

№156
Соттық преценденттер құқықтың қайнар көзі ретінде көрінеді:
мұсылман құқық жүйесінде;
англо-саксон құқық жүйесiнде;
романо-германдық құқық жүйесінде;
шығыс құқығында;
еуропалық құқықта.

 

№157
Кiрiспе - бұл…
Конституцияның кiрiспесі;
Конституцияның бiрiншi бабы;
өзгермелі Конституция ережелерi;
Конституцияның қорытынды бөлімі;
Конституцияныңекінші бабы.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...