Главная Обратная связь

Дисциплины:


ық негіздері 4 курс ЛАБ 8 страница№188
Құқық қорғау органдарының қызметкері құқылы емес:
мемлекеттік меншіктің сақталуын қамтамасыз етуге;
өкілеттік органның депутаты болуға;
қызметінде этикалық шамаларды сақтауға;
өзінің кәсіби деңгейін жоғарылатуға;
қызмет барысындағы кейбір мәліметтерді құпияда ұстауға.

 

№189
Тәуелділігі және тізбектілігініе байланысты арнаулы немесе жауынгерлік атақтар,сыныптық шендер бөліп қарастырылады:
бірінші,екінші,үшінші;
төменгі,орташа,жоғарғы;
бірінші, кезекті және кезектен тыс;
бірінші,екінші,арнаулы;
кезекті және кезектен тыс,арнаулы.

 

№190
Прокурор наразылықты қандай нормативті құқықтық актілерге сүйене отырып жасай алады?
Парламент шешімімен;
Конститутция,Үкіметтің заңдары мен қаулыларымен;
Конституция, Президенттің заңдары мен қаулыларымен;
Үкіметтің шешімімен;
мәжіліс шешімімен.

 

№191
Прокурор заң бұзушылықтың түріне байланысты шешім шығармайды:
қылмыстық іс қозғау туралы шешім;
тәртіптік өндірісініе байланысты шешім ;
әкімшілік құқықбұзушылық туралы шешім ;
Заңның қолданысының тексеруге байланысты шешім ;
қамауға алу туралы шешім.

 

№192
Прокурор өзінің құзыреттілігіне байланысты шешім шығарады
қылмыстық іс қозғау туралы;
Заң бұзушылықты жоюға;
құқық бұзушылық туралы;
Соттың санкциясы туралы;
қылмыстық істің жабылуы туралы.

 №193
Прокуратура органының қызметкерлері аттестацияға шақырылады:
2 жылда рет;
3жылда рет;
4 жылда рет;
6 айда рет;
жылына рет.

 

№194
Атқарушы билікті мемлекет тарапынан қандай құзіретті орган жүзеге асыра алады:
Үкіметжәнеоның жер- жердегі органдары;
Үкімет жәнесоттың жер- жердегі органдары;
парламент жәнежергілікті атқарушы органдар;
құқық қорғау органдары және соттар;
сот органдары.

 

№195
Үкімет жүзеге асырады:
жоғарғы саяси басшылықты және қоғам істерін ортақ басқару;
сыртқы саяси басшылықты;
Заң және заң тектес актлерді шығарады;
Республикада әділеттілікті орнатады;
азаматтардың қауіпсіздігіне жауап береді.

 

№196
Үкімет қамтамасыз етпейді:
орнатылған қоғамдық тәртіпті қорғау;
Республиканың сыртқы мүддесін қорғауға;
мемлекеттік басқаруда экономикалық,әлеуметтік жағдайларды жүзеге асыруға;
мемлекеттік басқаруда адами ресурспен жұмыс істеу;
білім және құқықтық тәрбие.

 

№197
Қазақстанда мемлекет басқару органдар жүйесіне жатпайды:
ҚР Үкіметі,министрліктер;
мемлекеттік комитеттер және республика ведомстволар;
жергілікті атқару органдары;
мемлекеттік мекемелердегі және кәсіпорындардағы әкімшілік;
жекеменшік заңгерлік компаниялар.

 

№198
Атқарушы билік органы жүзеге асырады:
Республикадағы негізгі әскери жоспарларды;
Соттық реформаны;
мемлекеттің негізгі әлеуметтік-экономикалық бағытын;
ішкі келісім шарттарды;
ішкі келісім- шарттарды.

 

№199
Атқарушы билік органдары қызметі:
заң шығарушылық және атқарушылық;
заң шығарушылық және реттеуші;
құқық қорғаушы және сот;
атқарушы және реттеуші;
құқық қорғаушы және заң шығарушылық.

 

№200
Орталық атқару билік органына қарайды:
салалық және салааралық органдар;
аудандық жәнеоблыстық органдары;
орталық және салалық органдар;
сыртқы және ішкі органдар;
сыртқы және орталық органдар.

 

№201
Орталық атқару билік органдарына жатпайды:
ҚР-ң министірлігі;
ҚР-ң мемлекеттік комиттеті;
комиссия, республиканың агенттігі;
департамент, агенттік;
ҚР-ң мемлекеттік қауіпсіздік комитеті.

 

№202
Жергілікті атқарушы органдарға жатады:
комитеттер;
жергілікті әкімшілік;
агенттік;
департамент;
құқық қорғау органдары.

 

№203
Үкіметті кім құрады:
ҚР Президенті;
ҚР Парламенті;
бүкіл халықтық сайлауда;
жасырын дауыс беру арқылы;
ҚР- ң маслихаты.

 

№204
Қай уақыт аралығында Премьер-министр Үкіметтің құрамы мен құрылымын ұсыну қажет:
сайланғаннан кейін 5 күн ішінде;
сайланғаннан кейін 0 күн ішінде;
сайланғаннан кейін 7 күн ішінде;
сайланғаннан кейін 6 күн ішінде.

 

№205
Мәслихат депутаты бола алады:
20 жасқа толған ҚР азаматы;
8 жасқа толған ҚР азаматы;
25 жасқа толған ҚР азаматы;
2 жасқа толған ҚР азаматы;
35 жасқа толған Қ Р азаматы.

 

№206
20 Облыстың,мемлекеттік маңызы бар қалалардың ,астана әкімдерін кім тағайындайды?
облыстың,мемлекеттік маңызы бар қалалардың және Астананың мәслихатының ұсынуымен Республика Президенті;
Премьер-министрдің ұсынуымен Республика Президенті;
жоғарғы палата депутаттарының ұсынуымен Республика Президенті;
облыс мәслихаттарының ұсынуымен Республика Премьер-министрі;
мәжіліс келісімімен Республика Үкіметі.

 

№207
Егер Мәслихат қабылдаған шешімдер Конститутцияға, ҚР-ң заң жүйесіне қайшы болса,оны қайта қарауға жібереді:
ҚР-ң Үкіметі;
Сот тәртібімен;
Конститутциялық сот;
ҚР-ң Президенті.

 

№208
Әкімдердің шешімі мен бұйрықтарын кім кері қайтара алады?
ҚР Президенті,Парламенті;
ҚР Президенті,Сот арқылы;
ҚР Президенті,Үкіметі;
Президент, Конституциалық Кеңес ;
Сот.

 

№209
Жергілікті өзін-өзі басқару жүзеге асырылады:
құқық қорғау органдары арқылы
агенттіктер арқылы
сот органдарыі арқылы
мәслихат арқылы;
халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы.

 

№210
« Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы »заң қай жылы қабылданды?
23 қаңтар 1998ж.
23 қаңтар 1999ж.
23 қаңтар 2000ж.
23 қаңтар 200ж.
23 қаңтар 2002ж.

 

№211
Мәслихаттың негізгі қызметінің түрі қандай формада жүреді:
коллегия;
сессия;
отырыс;
диспут;
пікір талас.

 

№212
Мәслихат депутаты кімнің еркін білдіреді:
алдына қойған міндетке сәйкес Үкімет еркін;
алдына қойған міндетке сәйкес Президент еркін;
жалпы мемлекеттік мүдделерге сай әкімшілік–аумақтық бірліктерге негізделген тұрғындар еркін;
әкімшілік–аумақтық бірліктерге негізделген мәслихат депутаттарының еркін;
алдына қойған міндетке сәйкес судья еркін .

 

№213
Депутат құқылы емес:
мәслихат сессиясында сұрақтар қарауға;
өз округінің сайлаушыларымен кездесулер және жиналыстар өткізуге;
өзі қарасты әкімшілік отырысы жұмысына қатысуға;
ҚР-ы аумағында кәсіпкерлік қызметпен айналысуға;
депутаттық топтар, фракция түрінде депутат бірлестіктерін құруға.

 

№214
Депутат міндетті емес:
мәслихат жұмысына қатысуға;
өзінің жеке қаржы жұмсаулары туралы баяндауға;
өз округі сайлаушыларымен байланыс ұстап тұруға;
сайлаушылардан түсетін өтініштерді қарауға және азаматтарды үнемі жеке қабылдау жүргізуге;
әкімшілік- аумақтық бірлікте тұруға.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...