Главная Обратная связь

Дисциплины:


леуметтану 2 курс МІ 3 страница№55
Ресейдегі органицизм бағытының авторлары:
Г. Плеханов және В. Ленин
П. Лавров және Н. Михайловский
Щапов және Л. Мечников
П. Лилиенфельд және А. Стронин
Н. Кареев және М. Ковалевский

 

№56
Де-Робертидің әлеуметтану бойынша жазған іргелі еңбегін атаңыз:
«Әлеуметтану»
«Әлеуметтанулық әдіс»
«Әлеуметтанудың жалпы негіздері»
«Әлеуметтанулық әдістің негіздері»
«Әлеуметтану ғылым ретінде»

 

№57
Ш. Уәлиханов өзі өмір сүрген қазақ қоғамының кұрылысын төмендегіше белгіледі:
дәстүрлі
патриархалды-феодалдық
индустриалдық
аграрлық
постиндустриалдық қоғам

 

№58
Ш. Уәлихановтың қазақ қоғамын саяси басқару туралы айтқан пікірі:
хандар басқарады
патша әкімшілігінің чиновниктері басқарады
халық өзін-өзі басқарады
Батыс елдері билеп-тестейді
қазақ батырлары басқарады

 

№59
Ш. Уәлихановтың қоғамды реформалау жөніндегі көзқарасы:
реформалар сырттан енгізілген теориялар негізінде жүргізілуі тиіс
революциядан реформаның тиімділігі әлдеқайда артық
басқа халықтың өміріндегі реформаны көшіруге болады
реформалар туралы мәселе аса үлкен сақтықты, терең пайымдауды талап етеді
реформа жургізу міндетті іс емес, қоғам табиғи-тарихи жолмен дамуы тиіс

 

№60
Ш. Уәлихановтың халықтың әлеуметтік жағдайы туралы айтқан пікірі:
байлар мен белгілі адамдардың мүдделері бұқараның, көпшілік халықтың мүддесіне қарсы
салыстырмалы түрде біршама тұрақты, алаңдауға негіз жоқ
мал басының өсуі халықтың әл-ауқатын арттырады
сословиенің сақталуы халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартуға ықпал етеді
қарапайым халықты қанау – тарихи қажеттілік

 №61
Ы. Алтынсарин қазақ қоғамының алдыңғы қатарлы өркениеттен артта қалуын мына себеппен байланыстырды:
мал шаруашылығындағы ескішіліктен
шетелдік инвестицияның болмауынан
дамыған өнеркәсіптің болмауынан
патриархалдық-феодалдық қоғамның сақталуынан
қазақтар арасындағы оқу-ағарту ісінің болмауынан

 

№62
Ы. Алтынсарин көшпелі қазақ қауымынық әлеуметтік дамуының басты бағыттары туралы:
өндірістік кәсіпорындарды дамыту, еңбек өнімділігін арттыру
жұмысшы табын қалыптастыру, олардың жағдайын жақсарту
нарықтық экономиканы дамыту, оның тетіктерін жетілдіру
елге сауаттылықты тарату, қол өнерді дамыту, отырықшылыққа көшу
темір және автомобиль жол тораптарын қалыптастыру, кеңейту

 

№63
Ы. Алтынсариннің қазақ қоғамының әлеуметтік-таптық кұрылымы туралы көзқарасы:
буржуазия, феодал, кедей
шаруалар, кулактар, буржуазия
кедейлер, помещиктер, орта шаруалар
жұмысшылар, капиталистер, батырақтар
бай-феодалдар, орта шаруа, кедей жатақтар

 

№64
Абай қоғамдағы әлеуметтік әділетсіздікті мына себептермен түсіндірді:
жұт, барымтамен, алауыздықпен,
ру-тайпа аралық тартыстармен,
қоғамның байлар мен кедейлерге бөлініп, мүдделерінің қарама-қайшы болуымен
қабылданған заңдардың, салт-дәстүрлердің жұмыс істемеуімен
ғылым-білімнің, мәдениеттің артта қалуымен

 

№65
Абайдың әдеттегі қазақ құқын жетілдіруге қосқан үлесі:
отбасы-неке қатынастарын жетілдірді
100-ден аса баптардан тұратын әдеттегі құқықтың жиынтығын құрастырды
әмеңгерлік салтты енгізді, дамытты
ру аралық қатынастарды нығайту үшін заңдар құрастырды
35 баптан тұратын әдеттегі құқық жинағын құрастырды

 

№66
Абайдың пікірі бойынша ғылым мынандай әлеуметтік рөлдерді атқарады:
ғылым адамды қараңғылықтан құтқарады, білімсіздіктен шығудың жолын көрсетеді
ғылымды еңбекпен, ықылас қоюмен меңгеруге болады
практика ғылымсыз бәрін де бере алады
ғылым әлем дүниесінің құпияларын ашуға мүмкіндік береді
ғылым ғылыми-техникалық прогреске ықпал етеді

 

№67
Абайдың еңбектің әлеуметтік рөлі туралы көзқарасы:
барымта баюдың бірден-бір жолы, оны тежеу мүмкін емес
еңбектің барлык түрлері пайдалы, сондай-ақ жалдамалы енбек те пайдалы
еңбек адамның жан-жақты дамуына ықпал жасайды
алыпсатарлық, базар, ұрлық баюдың көзі болуы мүмкін
байлар мен кедейлер еңбек бірдей етуі тиіс

 

№68
Тұлғаның әлеуметтенуіне ықпал ететін Абай айтқан алғышарттар:
еріншектік, қызылбайлық, жалқаулық
саясат, дін, мектеп, өнер
талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым
еңбек, өнеркәсіп, нарық
базар, байлық, жауапкершілік

 

№69
Байтұрсыновтың қоғамның даму жолдары жөніндегі көзқарасы:
қоғамның дамуын революциялық жолмен іске асыру
эволюциялық, реформалық жолмен іске асыру
халықтың мүддесін қорғайтын саяси партия құру арқылы дамытуға болады
отаршылдыққа қарсы күрес жүргізу жолымен жетістікке жету
тек қана реформалық жолмен қоғамды дамыту

 

№70
Ә. Бөкейхановтың кадет партиясынан шығуына себеп болған жағдай:
Ресей патшалығы отарлау саясатын жүргізгені үшін
жаңа билік жүйесінде Торғай облысы бойынша комиссар болып тағайындалу мүмкіндігі үшін
партия бұратана халықтарға, соның ішінде қазақтарға автономия алу мүмкіндігін бермейтіндігін білгендіктен
Семей, Ақмола облыстары уездерінің жерді пайдалану тәсілдерін зерттеп, онда орыс казактарынң қоныс аударуына ғылыми негіз жасау үшін
қазақтардың этностық қалыптасу процесін одан әрі зерттеу үшін, ғылыми қорытынды жасау үшін

 

№71
АҚШ өндірістік кәсіпорындарында әлеуметтанулық зерттеу жүргізген ғалым:
Парсонс Т.
Мертон Р.
Мэйо Э.
Сорокин П.
Парк Р.

 

№72
Эмпирикалық әлеуметтану әлеуметтанымдық зерттеулердің дербес бағыты ретінде мына елде қалыптасты:
КСРО-да
Германияда
Англияда
Францияда
АҚШ-та

 

№73
1957 жылы авторитарлық, демократиялық және аралас басқарудың үш стилін ерекшелейтін басқару стилі туралы теорияны жасаған автор:
Маслоу А.
Макгрегор Д.
Дэвис Д.
Слоун А.
Эмерсон Г.

 

№74
Э. Берджес пен Р. Парктың оқулығы эмпирикалық әлеуметтанудың дамуындағы елеулі кезең болды. Онда олар эмпирикалық зерттеулердің өздеріне мәлім принциптері мен әдістемелерінін жиынтығын беруге тырысты. Бұл оқулықтың аты:
«Европа мен Америкадағы поляк шаруалары»
«Әлеуметтанудың негізделуі»
«Әлеуметтану және қазіргі заман»
«Әлеуметтану және әлеуметтік даму проблемасы»
«Әлеуметтану ғылымына кіріспе»

 

№75
Құрылымдық функционализм деп аталған құрылымдық-функционалдық әдістің негізін қалаған ғалым:
Знанецкий Ф.
Томас У.
Смолл А.
Парсонс Т.
Мертон Р.

 

№76
Әлеуметтік интеракция (өзара әрекет) теориясының авторы:
Дж. Э. Ландберг
Дж. Мид
Д.Белл
Р.Марш
Р.Парк

 

№77
Қазіргі әлемдегі қылмыстың себептері туралы аномия теориясы мына автордың еңбектерінде дамыды:
Мертон Р.
Парк Р.
Томас У.
Тейлор Ф.
Саймон Г.

 

№78
Американ әлеуметтанушысы Л. Козердің тұжырымдамасы бойынша қоғамдық өмірдің негізі болып табылатын не:
әлеуметтік бақылаудың қажеттігі
өзара әрекеттер, келісімдер
құрылымдық шиеленіс (конфликт)
мәжбүр ету, көндіру
тұрақсыздық, күйзеліс

 

№79
Тұлғаның базалық (азық-түлікке, киім-кешекке, қауіпсіздікке және т.б.) және өндірістік (әділеттілік, аман-саулық, тәртіп және т.б. қажеттіліктер) қажеттіліктерін екі топқа бөліп қажеттіліктің иерархиялық теориясын жасаған ғалым:
Херцберг
Белл Д.
Шмидт К.
Маслоу А.
Бернштейн Э.

 

№80
1892 жылы әлемдегі тұңғыш әлеуметтану университеті пайда болған АҚШ-тың қаласы:
Чикаго
Нью-Йорк
Сиэтле
Вашингтон
Бостон

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...