Главная Обратная связь

Дисциплины:


леуметтану 2 курс МІ 8 страница№193
Билік субъектісінің өзінің мақсатына жетуде биліктің ықпалына объектінің бағынбауына қарамастан, күш қолдану немесе қоқанлоқы көрсету жолдарымен және оның бағыну немесе бағынбау аралығын таңдау мүмкіндігінен айырылуы – бұл:
билік
саясат
үстемдік
күштеу
теңсіздік

 

№194
Қоғамның әлеуметтік-саяси құрылымының үлгілерін іздестірудің тәжірибелік міндеттерін шешуге бағытталған саясат әлеуметтануының функциясы:
дүниетанымдық
танымдық
тәрбиелік
болжамдық
практикалық-саяси

 

№195
Саяси институттардың, рөлдердің, қатынастардың, процестердің жиынтығынан тұратын күрделі түзілім:
мемлекет
саяси жүйе
саяси ұйым
саяси институт
саяси қауымдастық

 

№196
Саяси жүйе теориясын негіздеуші:
К.Маркс
Н.Макиавелли
А.Истон
М.Вебер
А.Токвиль

 

№197
Билікті бөлудің жобасын ұсынған бірінші автор:
Ж-Ж.Руссо
Т.Гоббс
Аристотель
Дж.Локк
Н.Макиавелли

 

№198
Биліктің негізгі тармақтары:
заң шығарушы, атқарушы, өндірістік
атқарушы, сот, идеологиялық
заң шығарушы, сот, қоғамдық
заң шығарушы, қоғамдық, атқарушы
атқарушы, заң шығарушы, сот

 

№199
Билік қатынастарының субъектісі болып саналатын:
адамдар, адам топтары, қоғам
қауымдастық, ұлт
этникалық топтар
әлеуметтік топтар
қоғам

 №200
Қоғамда тәртіпті сақтау үшін биліктің маңыздылығын қамтамасыз ететін биліктің функциясы:
ұйымдық
күштеушілік
басқарушылық
идеологиялық
келісушілік

 

№201
Саяси жүйенің өмір сүру тәсілі, қызмет жағдайы, саяси қатысудың белгілі дәрежесі мен формалары – бұл:
тәртіп
режим
жүйе
құрылым
форма

 

№202
Әлеуметтік саяси өмірдің объектілері мен субъектілерінің, әр түрлі элементтерінің қарым-қатынасы мен байланысын ашатын заңдар былай аталады:
даму заңдары
өмір сүру заңдары
сапалы өзгерістер
өту заңдары
мүдделерді жүзеге асыру заңы

 

№203
Саяси институттар мен ұйымдар, саяси принциптер мен нормалар, саяси қатынастар, саяси мәдениет пен сана – бұл:
саяси жүйенің элементтері
саяси жүйенің әр түрлілігі
саяси жүйенің компоненттері
саяси жүйенің құрылымы
саяси жүйенің белгілері

 

№204
Бір субъектінің басқа бір субъектіге өзінің ерік-жігерін таңу мүмкіндігін сипаттайтын қоғамдық қатынастардың ерекше формасы – бұл:
билік
саясат
күштеу
үстемдік ету
қысым жасау

 

№205
Биліктің негізгі үш легитимдік типін: рационалдық, дәстүрлі, харизматикалық типтерін бөліп көрсеткен ғалымды атаңыз:
Н.Макиавелли
Д.Ж. Миль
Ш: Монтескье
М.Вебер
Дж.Локк

 

№206
Саяси жүйенің бұл функциясының міндеті — индивидтерді саяси құндылықтарға тарту болып табылады:
адаптация функциясы
әлеуметтендіру функциясы
керісінше жауап қайтару функциясы
реттеу функциясы
дистрибутивтік функциясы

 

№207
Индивидтер өзара әрекет ететін нормалар мен ережелерді енгізу жолымен қоғамға ықпал етудің міндеті:
реттеу функциясы
әлеуметтендіру функциясы
керісінше жауап қайтару функциясы
бейімдеу функциясы
дистрибутивтік функциясы

 

№208
«Үйлесімді әртүрлілік» заңын алғаш ашқан:
А.Смит
Аристотель
Платон
Ф.Аквинский
Э.Дюркгейм

 

№209
«Экономика» терминін айналымға енгізген:
римдіктер
гректер
египеттіктер
қытайлықтар
үнділіктер

 

№210
Еңбек бөлінісі туралы жүйелі ілімді тұңғыш рет ұсынған:
М.Вебер
Д.Рикардо
Э.Дюркгейм
А.Смит
К.Маркс

 

№211
«Индустриалдық қоғам» терминін ғылыми айналымға енгізген социалист-утопист:
А.Сен-Симон
Ш.Фурье
Р.Оуэн
Т.Кампанелла
Т.Мор

 

№212
«Әлеуметтік шиеленіс теориясын» жасаған:
Ю.Хабермас
Г.Зиммель
М.Шелер
Э.Фром
К.Маркс

 

№213
Постиндустриалдық өркениет дамуының негізінде жатқан «еңбек түрлерінің шкаласын» жасаған және негіздеген:
М.Шелер
М.Вебер
Г.Зиммель
В.Зомбарт
Г. Шмолер

 

№214
Ұтымдылық процесін, яғни тауар-ақша қатынастарының жоғары формасын құру мәселесін қарастырған «Протестанттық этика және капитализм рухы» атты кітаптың авторы:
П.Лаплас
Г.Зиммель
Ф.Теннис
М.Вебер
А.Мюллер

 

№215
Өзінің «Экономика және қоғам» атты басты еңбегінде М.Вебер әлеуметтік стратификация теориясын қарастырған, соған сәйкес қоғамның жіктер мен таптарға бөлінуінің негізіне үш фактор ықпал етеді:
экономикалық мәртебе немесе байлық, саяси мәртебе немесе билік, престиж
экономикалық, саяси, кәсіби
этникалық шығу тегі, билік, білім
туыстарының орны, билік, табыс
этникалық шығу тегі, экономикалық мәртебе, билік

 

№216
Қоғамның тепе-теңдігі мен тұрақтылығын сақтай отырып, қоғамның тұрақтандырушысы болып саналатын тап:
жұмысшы табы
жоғарғы тап
төменгі тап
фермерлер табы
орта тап

 

№217
Басқа топқа енуге шектеу қоюды немесе топтың өз ішінде шектелуін білдіретін, әлеуметтік тұйықталу құбылысын қарастырған:
К.Маркс
П.Сорокин
М.Вебер
А.Смит
Д.Рикардо

 

№218
«Әлеуметтік экономия» деп аталатын экономикалық әлеуметтану бойынша ең бірінші шыққан кітаптың авторы:
У.Тейлор
Т.Веблен
Т.Грееф
М.Шелер
А.Маслоу

 

№219
Қоғамда шаруашылықты жүргізуді: натуралды, тауарлы емес (ойкономия) және ақшалай (хрематистика) типтеріне бөліп көрсетуге болады деп есептеген ғалым:
Платон
Демокрит
Эпикур
Аристотель
Лукреций

 

№220
Еңбекті ғылыми ұйымдастыру жүйесінің авторы:
Э.Мэйо
Д.Макгрегор
А.Маслоу
Т.Веблен
Ф.Тейлор

 

№221
«Х» және «У» басқару стилі теориясының авторы:
Э.Мэйо
Д.Макгрегор
А.Маслоу
Т.Веблен
Ф.Тейлор

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...