Главная Обратная связь

Дисциплины:


НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА РОБОТИЗМІСТ

 

Розрахункова частина роботи...................................................................... 4

Графічна частина роботи ............................................................................. 6

Нормативно-теоретична частина роботи..................................................... 7

Список використаної літератури................................................................ 10


 

РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА РОБОТИ

 

А = · Fгор = 0,636 · 80 = 50,88 n =1

= = 310,63

= = 0,9

 

1. Bизначення необхідного часу евакуації людей з приміщення за підвищенням температури.

t0 = 20

= 6,105 · ln = 1,03 c.

2. Визначення необхідного часу евакуації за втратою видимості внаслідок задимлення.

L = 0,6

E = 50

D = 50

V = ab (H – h) = 40 · 60 (4 – 1,8) = 5280

T = = 6,105 · ln =

= 6, 53 c.

3. Визначення необхідного часу евакуації людей з приміщення по зниженню концентрації кисню при пожежі.

L = 1,5

= 6,105 · ln = = 7,06 c.

 

4. Визначення необхідного часу евакуації людей з приміщення по досягненню гранично припустимої концентрації токсичних речовин.

a) по граничній концентрації СО:

X = 1,16 · 10-3 кг/м3

L = 0,0022

6,105 · -1 = цей параметр можна вважати безпечним і не враховувати при розрахунку необхідного часу евакуації.

 

б) по граничній концентрації СО2:

X = 0,11кг/м3

L = 0,23

6,105 ln -1 = цей параметр можна вважати безпечним і не враховувати при розрахунку необхідного часу евакуації.

 

 


 

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА РОБОТИ

.

Будівля інтернату:

1 – спальне приміщення, 2 – кабінет адміністрації, 3 - санітарний вузол, 4 – кімната відпочинку, 5 - клас, 6 – господарські приміщення.

 


 

НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА РОБОТИ

З будинку, з кожного поверху та з приміщення слід передбачати не менше двох евакуаційних виходів, за винятком випадків, обумовлених НД.

Евакуація людей на випадок пожежі повинна передбачатися по шляхах евакуації через евакуаційні виходи. Евакуаційні шляхи і виходи повинні втримуватися вільними, нічим не захаращуватися і у разі виникнення пожежі забезпечувати безпеку під час евакуації всіх людей, які перебувають у приміщеннях будівель та споруд.

Допускається передбачати один евакуаційний вихід із приміщення з одночасним перебуванням не більше як 50 людей, якщо відстань від найвіддаленішої точки підлоги до зазначеного виходу не перевищує 25 м.

Кількість евакуаційних виходів з будинку повинна бути не меншою за кількість евакуаційних виходів з будь-якого його поверху.Евакуаційні виходи повинні розташовуватися розосереджено.

Мінімальну відстань L(м)між найвіддаленішими один від одного евакуаційними виходами з приміщення слід визначати за емпіричною формулою:

L = 1,5 ,

де П - периметр приміщення (м).

Відстань між евакуаційними виходами з приміщення вимірюється за периметром внутрішніх стін приміщення між краями прорізів евакуаційних виходів.

Гранично допустима відстань по шляхах евакуації від найвіддаленішої точки підлоги приміщення до найближчого евакуаційного виходу в коридор, на сходи, сходову клітку або безпосередньо назовні повинна обмежуватися та прийматися з урахуванням призначення, категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою цього приміщення, ступеня вогнестійкості будинку, чисельності людей, які евакуюються, геометричних параметрів приміщень та евакуаційних шляхів, розташування технологічного та іншого обладнання. Ця відстань вимірюється по осі евакуаційного шляху та встановлюється НД з проектування будинків відповідного призначення.

Висота та ширина шляхів евакуації встановлюється НД відповідно до призначення будинку. При цьому висота шляхів евакуації повинна бути не меншою як 2,0 м, а їхня ширина – 1,0 м.

Ширина зовнішніх дверей сходових кліток і дверей, що ведуть зі сходових кліток до вестибюля, повинна бути не меншою за розрахункову ширину сходових маршів, але не меншою за ширину маршів. Висота та ширина у просвіті евакуаційних виходів (дверей) для будинків різного призначення встановлюється відповідними НД. При цьому висота цих виходів повинна бути не меншою за 2,0 м, а ширина – 0,8 м [ДБН В. 1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва, п. 5.3 – 5. 27].

Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з будівель (приміщень). Допускається влаштування дверей з відчиненням усередину приміщення у разі одночасного перебування в ньому не більше 15 чоловік, а також у санвузлах, з балконів, лоджій, площадок зовнішніх евакуаційних сходів (за винятком дверей, що ведуть у повітряну зону незадимлюваної сходової клітки). При наявності людей у приміщенні двері евакуаційних виходів можуть замикатися лише на внутрішні запори, які легко відмикаються [НАПБ А.01.001-2004. Правила пожежної безпеки в Україні, п. 4.3.4].

Двері складаються з дверного прорізу з нерухомою рамою, що закріплюється в ньому, так називаною дверною коробкою, і елемента, що відчиняється — дверної полотнини, що навішується на дверну коробку. Застосовують також двері, у яких дверну полотнину навішують на петлях чи установлюють на шарнірних пристроях, що прикріплюються безпосередньо до конструкцій, що утворюють дверний проріз.

По способу відкривання дверних полотнин розрізняють двері розстібні, хитні, розсувні й обертові. Найбільш широко поширені розстібні, котрі можуть бути з однією дверною полотниною — однополотняні, двополотняні та полутора-полотняні — із двома полотнинами різної ширини, з яких широке використовується для проходу, а вузьке відкривається лише у випадку проносу великогабаритних предметів.

При навішенні дверей рекомендується забезпечувати їхнє відкривання на себе правою рукою.

Ширина у просвіті сходового маршу, повинна бути не меншою за розрахункову та не меншою за ширину евакуаційного виходу (дверей) на сходову клітку з поверху, на якому перебуває найбільша кількість людей. При цьому ширина сходового маршу не повинна бути меншою за 1,0 м. Ширина сходового маршу визначається як відстань між стіною та його огородженням або між його огородженнями. Така ширина не повинна перевищувати довжину проступів [ДБН В. 1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва, п. 5. 33].

Сходові марші і площадки повинні мати справні огорожі із поручнями, котрі не повинні зменшувати встановлену будівельними нормами ширину сходових маршів і площадок. [НАПБ А.01.001-2004. Правила пожежної безпеки в Україні, п. 4.3.6]. Марші та площадки сходів повинні мати огорожу заввишки не менше 0,9 м з поручнями [ДБН В 2.2-9-2009. Державні будівельні норми України. Громадські будинки та споруди. Основні положення, п. 9.1.9].

На шляхах евакуації не дозволяється влаштовувати гвинтові сходи та забіжні східці, а також сходові марші з різною шириною проступів та різною висотою присхідців у межах одного сходового маршу[ДБН В. 1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва, п. 5.30].

Ширина сходових площадок повинна бути не меншою за ширину маршу, а перед входами до ліфтів з розтульними дверима - не меншою за суму ширини маршу та половину ширини дверей ліфта (але не менш як 1,6 м).

Ширина сходових площадок повинна бути не менше ширини маршу. Ширина зовнішніх дверей повинна бути не менше ширини маршу сходів. Проміжні площадки у прямому сходовому марші повинні мати ширину не менше 1 м [ДБН В. 1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва, п. 5.34- 5.35].

Ухил сходів (сходових маршів) повинен бути не більш як 1:1; ширина проступів - не менш як 0,25 м, а висота східця - не більш як 0,22 м.

Пристроями для самозачинення та ущільненнями в притулах повинні бути обладнані двері виходів:

а) до сходових кліток типів Н1, Н2, Н3, Н4, у тому числі двері зовнішньої повітряної зони сходової клітки типу Н1;

б) з коридору до сходової клітки, вестибюля (фойє), а також до приміщення, в якому розташовані сходи типу С2;

в) з приміщень безпосередньо на сходові клітки, у вестибюль (фойє);

г) з ліфтових холів і тамбур-шлюзів з підпором повітря [ДБН В. 1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва, п. 5.20].

Ширина зовнішніх дверей повинна бути не менше ширини маршу сходів [ДБН В 2.2-9-2009. Державні будівельні норми України. Громадські будинки та споруди. Основні положення, п. 9.1.2]. При влаштуванні евакуаційних виходів з двох сходових кліток через загальний вестибюль (фойє) одна з них, крім виходу до вестибюлю (фойє), повинна мати вихід безпосередньо назовні. Евакуаційні виходи не влаштовуються через розсувні та піднімально-опускні двері й ворота, двері, що обертаються, та турнікети, що обертаються або розсуваються [ДБН В. 1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва, п. 5.45, 5.10].


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. ДБН В. 1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва.

2. ДБН В 2.2-9-2009. Державні будівельні норми України. Громадські будинки та споруди. Основні положення.

3. НАПБ А.01.001-2004. Правила пожежної безпеки в Україні.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...