Главная Обратная связь

Дисциплины:


Як підготуватись до захистуВаша оцінка за курсову роботу складається з двох частин. Ваша робота аналітична і ваш захист. Дуже часто студента не вистачає на цей останній ривок – сам захист. Або хвилювання заважають, або втома. Хочу поділитися з вами, як можна найкраще підготуватися до захисту. Захист курсової роботи відбувається у формі співбесіди чи публічного виступу в присутності членів комісії та студентів групи, студентів молодших курсів. Якщо під час захисту студент виявляє такий рівень знань, що заслуговує на вищу оцінку, ніж письмова інформація (зміст і оформлення роботі), то викладач може поставити таку оцінку, зробивши запис "З урахуванням захисту". Щоб добре підготуватися до виступу обов’язково потрібно підготувати письмовий варіант тексту. Це допомагає коротко та чітко викласти основні позиції проведеної роботи, які висуваються на захист, перевірити логічність пропонованих доведень, домогтися покращення мовного стилю усного виступу. Для когось корисно скласти короткий план. Завершує загальну підготовку до виступу - репетиція. Особливо це важливо якщо це перший ваш захист. При цьому звертається увага окремі факти, дати, прізвища, бо інакше вийде лише "зазубрювання". Для того, щоб краще запам'ятати текст виступу його бажано прочитати за день до захисту. Репетирувати можна перед дзеркалом, своїми рідними, а також записати промову на аудіо запис і потім прослухати. Доповідь, з якою має виступати студент повинна мати логічну структуру: короткий вступ (обґрунтування актуальності теми дослідження, визначення його мети та завдань), основну частину (виклад власних поглядів на певні питання), висновки, пропозиції. Для того щоб текст доповіді був повністю виголошений без будь-яких втрат, треба точно визначити час, потрібний для виступу. Тривалість доповіді не повинна перевищувати 5-7 хвилин, що еквівалентно 2-3 сторінкам машинописного тексту. На захисті оцінюється не лише рівень представленої курсової роботи, а й компетентність студента, виявлена під час виступу. Помилки, неточності, допущені в доповіді, нездатність відповісти на запитання членів комісії чи присутніх студентів можуть звести нанівець усю попередню роботу. Для того, щоб запобігти цьому, треба ретельно готуватися до захисту, чому допоможе дотримання таких порад. Необхідно ще раз усвідомити значення всіх уживаних термінів. Наукові поняття не можна тлумачити довільно або приблизно Важливо звернути увагу на стиль виступу. Неабияке значення має те, як виголошується доповідь. Мова доповідача повинна бути грамотною, добірною, досить гучною, розміреною, з логічними паузами, акцентуванням тих висновків, на яких доповідач хоче сконцентрувати увагу слухачів. Текст написаної доповіді треба вивчити, виголосити перед дзеркалом удома кілька разів, щоб позбавитись будь-яких утруднень у вимові окремих термінів та виразів, можливих затримок у підборі потрібних слів. Підготовлений матеріал бажано знати напам’ять і не читати, занурившись у текст, що створює враження поганого володіння матеріалом. У процесі підготовки до захисту корисно спрогнозувати можливі запитання і заздалегідь продумати змістовні відповіді на них. Зазначимо, що на захисті курсової роботи студенту можуть бути запропоновані запитання, які виходять за межі теми. Існує певний шаблон початку та закінчення доповіді. Наприклад, до комісії можна звертатися такими словами: «Шановні члени комісії! Всі присутні!». Після виступу сказати: «Доповідь закінчена. Дякую заувагу».

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...